Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - Dialog kring preliminära resultat

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop/ seminar/ course

Details

Title Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - Dialog kring preliminära resultat
Person and role
Description Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 pågår för fullt. Forskargrupperna som genomför utvärderingen skall redovisa sin slutrapport vid halvårsskiftet 2016. Nu börjar en del preliminära resultat bli klara och vi inbjuder därför till ett seminarium med en dialog kring dessa. Syftet med seminariet är att aktörer med god insyn i programmet 2007-2013 skall bidra med sin erfarenhet för att vi skall få en slututvärdering som beaktar så många aspekter och möjliga förklaringar som möjligt. Det är också viktigt att utvärderarna får synpunkter på vad som krävs för att deras svar skall bli begripliga och användbara.
Målgruppen för seminariet är i första hand de som på olika nivåer har varit inblandade i lands-bygdsprogrammet 2007-2013 och/eller som är inblandade i programperioden 2014-2020. Seminariet är ett arbetsseminarium där ni som deltar är med och bidrar genom en muntlig dialog på plats.
Vi förväntar oss en öppen och spännande diskussion om möjliga slutsatser utifrån de preliminära resultaten. Utvärderarna kommer sedan att arbeta vidare med fortsatt analys och med att testa bland annat de möjliga förklaringar som framkommer vid seminariet. I maj 2016, innan utvärderingsrapporten färdigställs, kommer ett andra seminarium för dialog att hållas.
9:30 – 10 Kaffe
10 – 12 Preliminära resultat rörande ”konkurrenskraft”. Presentation och dialog. Preliminära resultat rörande ”landsbygdsutveckling”. Presentation och dialog.
12 – 13 Gemensam lunch
13 – 14:30 Preliminära resultat rörande ”miljöeffekter”. Presentation och dialog.
14:30 - 15 Kortfattad summering och information om den fortsatta processen
Date/period

2015 Oct 21

Related organisations
2015 Oct 21

Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - Dialog kring preliminära resultat

Duration2015 Oct 212015 Oct 21
Location of eventNäringsdepartementet, Stockholm
CityStockholm
CountrySweden
Degree of recognitionNational event

Event: Seminar

Related projects

Henrik Smith, Juliana Dänhardt, Paul Caplat, Helena Hanson, Sören Höjgård, Annelie Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman, Erik Öckinger, Torbjörn Jansson, Karin Blombäck, Dennis Collentine, Holger Johnsson & Erik Grenestam

2015/04/152016/12/31

Project: Commissioned research

View all (1)

Related research output

Juliana Dänhardt & Henrik G. Smith, 2017, Så här ligger landet: Tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling. Jönköping: Jordbruksverket, p. 34-42 9 p. OVR412

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Juliana Dänhardt & Henrik G. Smith, 2017, Så här ligger landet: Tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling. Jönköping: Jordbruksverket, p. 85-91 7 p. OVR412

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Henrik G. Smith, Juliana Dänhardt, Blombäck, K., Paul Caplat, Collentine, D., Erik Grenestam, Helena Hanson, Höjgård, S., Jansson, T., Johnsson, H., Jönsson, A., Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Stewart, R., Martin Stjernman & Öckinger, E., 2016, Jordbruksverket. 351 p. (Utvärderingsrapport 2016:3)

Research output: Book/ReportReport

View all (3)