LUPOP -

Lund University Population Research Platform

Infrastructure

More filtering options
  1. Nya statistiska ansatser för att bedöma betydelsen av selektion och variation i befolkningsbaserade kohort- och screeningundersökningar

    Jonas Björk, Anton Nilsson, Ulf Strömberg & Carl Bonander

    Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

    2017/07/012020/12/31

    Project: Other