ALE, 0345-0708

Journal

More filtering options
  1. 2019
  2. Medeltidshuset vid Stora Torg i Halmstad

    Kenth Hansen, 2019, In : ALE. 2019:3-4, p. 30-44

    Research output: Contribution to journalArticle

  3. 2018
  4. Glas- och bärnstenspärlorna från ESS-gravfältet

    Karin Lundqvist, 2018 Dec, ALE, 2018, 4, p. 14-25.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  5. Öppenskär – en hemlighetsfull ö i Blekinges östra skärgård

    Ingrid Gustin, 2018 Jun 30, In : ALE. 2018, 2-3, p. 41-52

    Research output: Contribution to journalArticle

  6. Winstrups betydelse för Lunds universitets tillkomst - en omstridd fråga

    Fredrik Tersmeden, 2018 Apr, In : ALE. 2018, 1 , p. 35-44

    Research output: Contribution to journalArticle

  7. Runstenshögen i Lund – ett bortglömt minnesmärke

    Jes Wienberg, 2018, In : ALE. 2018, 1, p. 1-9

    Research output: Contribution to journalArticle

  8. Skelett vittnar om förhistorisk mobilitet och migration: Gamla frågor, nya metoder

    Torbjörn Ahlström & Arcini, C., 2018, In : ALE. 2018:1, p. 26-34

    Research output: Contribution to journalArticle

  9. 2017
  10. Ett märkligt, mer än 7500 årigt hornföremål från Ystadstrakten

    Lars Larsson, 2017 Jun 15, In : ALE. 2017, 2, p. 9 16 p.

    Research output: Contribution to journalArticle

  11. 2016
  12. Sydvästskånskt vägnät - transisthmiska rutter och överregional kommunikation

    Björn Magnusson Staaf, 2016, In : ALE. 56, 1, p. 15-25

    Research output: Contribution to journalArticle

  13. 2015
  14. Guld till gudarna

    Lars Larsson, 2015 Sep 15, In : ALE. 3

    Research output: Contribution to journalArticle

  15. Ulf jarl, Knut den Store och Kävlinge bro

    Anders Ödman, 2015, In : ALE. 2015, 3, p. 10-23

    Research output: Contribution to journalArticle

  16. 2014
  17. Några skånska företag under första världskriget

    Lars Berggren, 2014, In : ALE. 3, 2014, p. 20-30

    Research output: Contribution to journalArticle

  18. 2013
  19. Den dansk-skånska gården som forskningsproblem

    Karin Gustavsson, 2013, ALE, 2013, 2, p. 13-24.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  20. Förhallen i Dalby som dopkapell: en digital rekonstruktion

    Nicolo Dell'Unto, Nilsson, I-M. & Jes Wienberg, 2013, In : ALE. 2013, 4, p. 12-23

    Research output: Contribution to journalArticle

  21. Lund på latin

    Per Stobaeus, 2013, In : ALE. 2013, 1, p. 1-17

    Research output: Contribution to journalArticle

  22. 2012
  23. Bland mordbrännare och flygande smeder. En sekvens av hallbyggnader i Uppåkra

    Larsson, L. & Söderberg, B., 2012, ALE, 2012:4, p. 1-15.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  24. Färlöv och Färlövsholm : medeltida huvudgårdsmiljöer i Helgeådalen : inledande observationer

    Anders Ohlsson, Skansjö, S., Wallin, J. & Svensson, H., 2012, ALE, 1, p. 13-22.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  25. 2011
  26. Uppspolad forntid. Strandfynd av människor och derasredskap på Måkläppen

    Lars Larsson & Brost, L., 2011, ALE, 2011, 4, p. 25-31.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  27. 2010
  28. I nationernas skugga? Skånes plats i dansk och svensk historieforskning

    Persson, F., 2010, In : ALE. 1

    Research output: Contribution to journalArticle

  29. 2009
  30. Den urbana borgen och den lantliga staden

    Magnell, O., 2009, In : ALE. 2009, 4, p. 20-24

    Research output: Contribution to journalArticle

  31. Döserygg och Skegriedösarna: megalitgravar på Söderslätt i ny belysning

    Andersson, M. & Björn Wallebom, 2009, In : ALE. 4/2009, p. 1-15

    Research output: Contribution to journalArticle

  32. Vinstdelningssystemet vid Kropps stenkolsgruva, 1889–1894

    Tobias Karlsson, 2009, In : ALE. 2, p. 18-23

    Research output: Contribution to journalArticle

  33. 2008
  34. Bönder, gränsbygd och stat. Östdanska gränsbönder i förhandling med kungamakten

    Persson, S., 2008, ALE, 1, p. 15-34.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  35. Kartan och landskapets moderna historia - några skånska exempel

    Tomas Germundsson, 2008, In : ALE. 2008, 3, p. 27-35

    Research output: Contribution to journalArticle

  36. Kilian Stobaeus kuriosakabinett

    Erika Rosengren, 2008, ALE, 2008, 1, p. 35-36.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  37. Skånes statsbyte 1658. Vad har det att säga om Sverige och Europa?

    Harald Gustafsson, 2008, In : ALE. 2008, 4, p. 1-5

    Research output: Contribution to journalArticle

  38. 2007
  39. Skatt på jord i Skåne 1660-1900

    Mats Olsson, 2007, In : ALE. 3, p. 17-27

    Research output: Contribution to journalArticle

  40. 2006
  41. Enskiftesbonde under krigshot? Myten om Svaneholm och "utskrivninarna" 1788

    Olofsson, M. & Mats Olsson, 2006, In : ALE. 2006, 2, p. 22-30

    Research output: Contribution to journalArticle

  42. Läkekonstens Uppåkra

    Jerry Rosengren, 2006, In : ALE. 3, p. 10-20

    Research output: Contribution to journalArticle

  43. Provinsialläkararkiv

    Persson, B., 2006, ALE, 2, p. 18-21.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  44. Skånska fideikommiss, II : studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800

    Kenth Hansen, 2006, In : ALE. 2006, 2, p. 1-17

    Research output: Contribution to journalArticle

  45. Skånska fideikommiss, I : studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800

    Kenth Hansen, 2006, In : ALE. 2006, 1, p. 12-36

    Research output: Contribution to journalArticle

  46. Till ära för människor och gudar. Ett trätempel från Uppåkra

    Lars Larsson, 2006, In : ALE. 2006, 1, p. 1-11

    Research output: Contribution to journalArticle

  47. 2005
  48. Danmark, Skåne, Göinge... - danskt härväsende i tidigmodern tid

    Persson, S., 2005, ALE, 1, p. 21-29.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  49. Dansmästarna vid Lunds universitet

    Eva Helen Ulvros, 2005, In : ALE. 4, p. 21-34

    Research output: Contribution to journalArticle

  50. 2004
  51. Från mossens botten

    Lars Larsson, 2004, In : ALE. 2004, 3, p. 1-7

    Research output: Contribution to journalArticle

  52. 2003
  53. Enskiftet i Skåne 200 år – reformen 1803 i geografiskt perspektiv

    Tomas Germundsson & Lewan, N., 2003, ALE, 2003, 1, p. 1-32.

    Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

  54. 2002
  55. Fältsjukorna och krigen i Skåne

    Persson, B., 2002, In : ALE. 3, p. 1-17

    Research output: Contribution to journalArticle

  56. Resultat från 2001 och 2002 års utgrävningar i Uppåkra.

    Lars Larsson, 2002, In : ALE. 2002, 3, p. 18-20

    Research output: Contribution to journalArticle

  57. 2001
  58. "Absalons borg" i Sövde - en befäst anläggning från tidig medeltid

    Karlsson, M., 2001, In : ALE. 2001, 4, p. 1-17

    Research output: Contribution to journalArticle

  59. Familjer och hushåll i 1800-talets Skåne – exempel från Skånes demografiska databas

    Martin Dribe, 2001, In : ALE. 2001, 3, p. 22-31

    Research output: Contribution to journalArticle

  60. 2000
  61. En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären

    Per Karsten & Knarrström, B., 2000, In : ALE. 2, p. 23-29

    Research output: Contribution to journalArticle

  62. Lunds Landsarkiv - två arkivmodeller, II. Bernt Nybergs om- och tillbyggnad

    Mattias Kärrholm, 2000, In : ALE. 3, p. 1-11

    Research output: Contribution to journalArticle

  63. Lunds Landsarkiv - två arkivmodeller, I. Sveriges första landsarkivbyggnad

    Mattias Kärrholm, 2000, In : ALE. 2, p. 1-14

    Research output: Contribution to journalArticle

  64. 1999
  65. Stenåldersboplatser på havets botten

    Lars Larsson & Theander, C., 1999, In : ALE. 1999, 2

    Research output: Contribution to journalArticle

  66. 1998
  67. Forntida tecken : ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur

    Per Karsten, Knarrström, B. & Regnell, M., 1998, In : ALE. 3, p. 17-29

    Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next