ALE, 0345-0708

Journal

More filtering options
 1. 2018
 2. Öppenskär – en hemlighetsfull ö i Blekinges östra skärgård

  Ingrid Gustin, 2018 Jun 30, In : ALE. 2018, 2-3, p. 41-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Winstrups betydelse för Lunds universitets tillkomst - en omstridd fråga

  Fredrik Tersmeden, 2018 Apr, In : ALE. 2018, 1 , p. 35-44

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Runstenshögen i Lund – ett bortglömt minnesmärke

  Jes Wienberg, 2018, In : ALE. 2018, 1, p. 1-9

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Skelett vittnar om förhistorisk mobilitet och migration: Gamla frågor, nya metoder

  Torbjörn Ahlström & Arcini, C., 2018, In : ALE. 2018:1, p. 26-34

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. 2016
 7. Sydvästskånskt vägnät - transisthmiska rutter och överregional kommunikation

  Björn Magnusson Staaf, 2016, In : ALE. 56, 1, p. 15-25

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. 2015
 9. Ulf jarl, Knut den Store och Kävlinge bro

  Anders Ödman, 2015, In : ALE. 2015, 3, p. 10-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. 2014
 11. Några skånska företag under första världskriget

  Lars Berggren, 2014, In : ALE. 3, 2014, p. 20-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. 2013
 13. Den dansk-skånska gården som forskningsproblem

  Karin Gustavsson, 2013, ALE, 2013, 2, p. 13-24.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. Förhallen i Dalby som dopkapell: en digital rekonstruktion

  Nicolo Dell'Unto, Nilsson, I-M. & Jes Wienberg, 2013, In : ALE. 2013, 4, p. 12-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Lund på latin

  Per Stobaeus, 2013, In : ALE. 2013, 1, p. 1-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2012
 17. Bland mordbrännare och flygande smeder. En sekvens av hallbyggnader i Uppåkra

  Larsson, L. & Söderberg, B., 2012, ALE, 2012:4, p. 1-15.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Färlöv och Färlövsholm : medeltida huvudgårdsmiljöer i Helgeådalen : inledande observationer

  Anders Ohlsson, Skansjö, S., Wallin, J. & Svensson, H., 2012, ALE, 1, p. 13-22.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. 2011
 20. Uppspolad forntid. Strandfynd av människor och derasredskap på Måkläppen

  Lars Larsson & Brost, L., 2011, ALE, 2011, 4, p. 25-31.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. 2010
 22. I nationernas skugga? Skånes plats i dansk och svensk historieforskning

  Persson, F., 2010, In : ALE. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. 2009
 24. Den urbana borgen och den lantliga staden

  Magnell, O., 2009, In : ALE. 2009, 4, p. 20-24

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Döserygg och Skegriedösarna: megalitgravar på Söderslätt i ny belysning

  Andersson, M. & Björn Wallebom, 2009, In : ALE. 4/2009, p. 1-15

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Vinstdelningssystemet vid Kropps stenkolsgruva, 1889–1894

  Tobias Karlsson, 2009, In : ALE. 2, p. 18-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 2008
 28. Bönder, gränsbygd och stat. Östdanska gränsbönder i förhandling med kungamakten

  Persson, S., 2008, ALE, 1, p. 15-34.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Kartan och landskapets moderna historia - några skånska exempel

  Tomas Germundsson, 2008, In : ALE. 2008, 3, p. 27-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Kilian Stobaeus kuriosakabinett

  Erika Rosengren, 2008, ALE, 2008, 1, p. 35-36.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. Skånes statsbyte 1658. Vad har det att säga om Sverige och Europa?

  Harald Gustafsson, 2008, In : ALE. 2008, 4, p. 1-5

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. 2007
 33. Skatt på jord i Skåne 1660-1900

  Mats Olsson, 2007, In : ALE. 3, p. 17-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. 2006
 35. Enskiftesbonde under krigshot? Myten om Svaneholm och "utskrivninarna" 1788

  Olofsson, M. & Mats Olsson, 2006, In : ALE. 2006, 2, p. 22-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Läkekonstens Uppåkra

  Jerry Rosengren, 2006, In : ALE. 3, p. 10-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Provinsialläkararkiv

  Persson, B., 2006, ALE, 2, p. 18-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. Skånska fideikommiss, II : studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800

  Kenth Hansen, 2006, In : ALE. 2006, 2, p. 1-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Skånska fideikommiss, I : studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800

  Kenth Hansen, 2006, In : ALE. 2006, 1, p. 12-36

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Till ära för människor och gudar. Ett trätempel från Uppåkra

  Lars Larsson, 2006, In : ALE. 2006, 1, p. 1-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2005
 42. Danmark, Skåne, Göinge... - danskt härväsende i tidigmodern tid

  Persson, S., 2005, ALE, 1, p. 21-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 43. Dansmästarna vid Lunds universitet

  Eva Helen Ulvros, 2005, In : ALE. 4, p. 21-34

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. 2004
 45. Från mossens botten

  Lars Larsson, 2004, In : ALE. 2004, 3, p. 1-7

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. 2003
 47. Enskiftet i Skåne 200 år – reformen 1803 i geografiskt perspektiv

  Tomas Germundsson & Lewan, N., 2003, ALE, 2003, 1, p. 1-32.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 48. 2002
 49. Fältsjukorna och krigen i Skåne

  Persson, B., 2002, In : ALE. 3, p. 1-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. Resultat från 2001 och 2002 års utgrävningar i Uppåkra.

  Lars Larsson, 2002, In : ALE. 2002, 3, p. 18-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. 2001
 52. "Absalons borg" i Sövde - en befäst anläggning från tidig medeltid

  Karlsson, M., 2001, In : ALE. 2001, 4, p. 1-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. Familjer och hushåll i 1800-talets Skåne – exempel från Skånes demografiska databas

  Martin Dribe, 2001, In : ALE. 2001, 3, p. 22-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. 2000
 55. En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären

  Per Karsten & Knarrström, B., 2000, In : ALE. 2, p. 23-29

  Research output: Contribution to journalArticle

 56. Lunds Landsarkiv - två arkivmodeller, II. Bernt Nybergs om- och tillbyggnad

  Mattias Kärrholm, 2000, In : ALE. 3, p. 1-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. Lunds Landsarkiv - två arkivmodeller, I. Sveriges första landsarkivbyggnad

  Mattias Kärrholm, 2000, In : ALE. 2, p. 1-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 58. 1999
 59. Stenåldersboplatser på havets botten

  Lars Larsson & Theander, C., 1999, In : ALE. 1999, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 60. 1998
 61. Forntida tecken : ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur

  Per Karsten, Knarrström, B. & Regnell, M., 1998, In : ALE. 3, p. 17-29

  Research output: Contribution to journalArticle

 62. Nya stenåldersfynd från norra Skåne : den första kvartsboplatsen

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, In : ALE. 1, p. 26-32

  Research output: Contribution to journalArticle

 63. Uppåkra - en central plats under skånsk järnålder

  Birgitta Hårdh & Lars Larsson, 1998, ALE, 1/1998, p. 1-14.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 64. 1996
 65. Norra Skåne - ett tidigmesolitiskt centrum?

  Per Karsten & Knarrström, B., 1996, In : ALE. 4, p. 1-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 66. 1991
 67. Stadsmusikanter i Skåne under 1600- och 1700-talet. 2

  Andersson, G., 1991, In : ALE. 1991:1, p. 18-32

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next