Arbetsmarknad & Arbetsliv, 1400-9692

Journal

More filtering options
 1. 2020
 2. Anställningsbidrag: integration eller etnisk segmentering?

  Olle Frödin & Anders Kjellberg, 2020 Apr 24, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2020, 1, p. 30-52 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2019
 4. Vad är nytt? kunskapssammanställning av kommunal arbetsmarknadspolitik

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2019 Dec 16, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 25, 3-4, p. 108-128 20 p., 6.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2018
 6. Snabbt förändrade arbetsmiljöer kräver forskning som bidrar till bred kunskap och metodik

  Dellve, L., Håkansta, C., Toivanen, S., Kylin, C., Lindberg, P., Christofer Rydenfält, Ståhl, C., Berglund, L. & Kaltenbrunner Nykvist, M., 2018, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 24, 3-4, p. 85-89 5 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 7. 2017
 8. Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo

  Schömer, E., 2017 Oct, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 3, p. 24 40 p.

  Research output: Contribution to journalReview article

 9. Validering: - att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det

  Alexandru Panican, 2017 Aug 28, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 2, p. 84-103 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken

  Olle Frödin & Anders Kjellberg, 2017 Mar 14, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 1, p. 84-102 19 p., 1.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 2016
 12. Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen - en historik

  Per Gunnar Edebalk, 2016 Dec 22, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 22, 3/4, p. 83-100 17 p., 5.

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2015
 14. Lydnadsmodus på Arbetsförmedlingen – En kontextualisering av funktionell dumhet

  Roland Paulsen, 2015, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 21, 2, p. 42-57 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. 2013
 16. Diskriminering och psykosocial ohälsa : migrantarbetare i jordbruket

  Måns Svensson, Wigerfelt, A. S. & Rustamjon Urinboyev, 2013, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. 2011
 18. Att mobilisera för framtiden-Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Ann Mari Sellerberg, 2011, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 17, 1, p. 69-73

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. Recension av At the End of the Rainbow – Post-winning life among Swedish lottery winners

  Ann Mari Sellerberg, 2011, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 17, 3, p. 67-71

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

  Alexandru Panican & Torbjörn Hjort, 2011, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årgång 17, 3, p. 23-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 2010
 22. Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen - en historik

  Per Gunnar Edebalk, 2010, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 3, p. 27-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Maskning = motstånd? En typologi över tomt arbete

  Roland Paulsen, 2010, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 1, p. 11-26 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Recension av De skjulte tjenstene

  Ann Mari Sellerberg, 2010, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 3, p. 67-71

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. 2009
 26. Anm. av Moberg: Lockout, strejk och blockad

  Reinhold Fahlbeck, 2009, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv .

  Annamaria Westregård, 2009, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 15, 4, p. 57-76

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008

  Anders Kjellberg, 2009, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 15, 2, p. 11-28 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Dynamiken bland företagare anställda och kombinatörer

  Wennberg, K., Frédéric Delmar & Folta, T. B., 2009, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 15, 2, p. 43-54

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. 2007
 31. 2006
 32. Flyktingars jobbchanser. Vad betyder lokala erfarenheter av tidigare arbetskraftsinvandring?

  Lundh, C. & Bevelander, P., 2006, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2006, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Omorganisationer, kvalitet och arbetsmiljö i hemtjänsten under 1990-talet

  Eric Olsson & Ingvad, B., 2006, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 12, 1, p. 5-16

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. 2005
 35. Marika Hanson: Det flexibla arbetets villkor - om självförvaltandets kompetens

  Lennart Svensson, 2005, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 11, 1, p. 65-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. 2004
 37. Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på arbetsmarknaden?

  Mårten Wallette, 2004, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 10, 4, p. 249-263.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. 2002
 39. Bokanmälan: Katarina Katz, Gender Work and Wages in the Soviet Union. A Legacy of Discrimination

  Inga Persson, 2002, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8, 1, p. 61-65.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 40. Tommy Isidorsson: Striden om tiden. Arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv

  Lundh, C., 2002, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. 2001
 42. Är utländska medborgare segmenterade mot atypiska arbeten?

  Mårten Wallette & Andreas, J., 2001, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 7, 3, p. 153-168.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 43. 1998
 44. Recension av Inga Hellberg: ”Det fackliga förtroendet. En studie av ombudsmän och experter 1950–1991”

  Anders Kjellberg, 1998, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 4, 2, p. 153-158

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 45. 1997
 46. Yrkesutbildning för tillväxt? - Om mångfald, experiment och autonomi i den svenska modellen

  Pettersson, L., 1997, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. nr 2

  Research output: Contribution to journalArticle