Blendow Lexnova

Journal: Specialist publication

More filtering options
 1. Barns behov av vård - allt fler beslutsfattare inom föräldrars gemensamma vårdnad

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. En ny syn på föräldraskap som en konsekvens av reproduktiva tekniker och surrogatmoderskap?

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Utredningens omfattning och standard i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. E-tjänster inom kommunal verksamhet

  Titti Mattsson, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Barns representation i domstol

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Barnets ställföreträdare i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Könsbyte, identitet och förändrade föräldrakonstellationer

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2013, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Bedömningen av skälig levnadsnivå i några rättsfall rörande boendeformer för äldre och personer med särskilda behov

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 9. Fastställande av faderskap efter IVF-behandling - en fråga om samtyckets och föräldraskapets gränser

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Forum- och behörighetsregler vid omedelbart omhändertagande av EU-migranters barn

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 11. Rätten till familj för familjehemsplacerade barn och unga

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Framtida hälso- och sjukvård ställer nya krav på regleringen i hälso- och sjukvårdslagen

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. Högsta domstolens dom rörande hävande av faderskap efter IVF-behandling

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. Vad är ett barnrättsperspektiv vid reglering och handläggning av ärenden som rör barn och unga?

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Adoption av eget barn? En möjlig konsekvens av könsbyte

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Återförening eller överflyttning av vårdnad efter en familjehemsplacering

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Ny lag och rättspraxis rörande bemötande och behandling inom hälso- och sjukvården

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Könsbyte och nytt personnummer - några familjerättsliga dilemman

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Tvångsomhändertagande av ungdomar med stöd av LVU - ett centralt begrepp och ett nyligen avgjort mål från Högsta förvaltningsdomstolen

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Det ”nya” kravet på etikprövning av rättsvetenskaplig forskning – ett aktuellt ämne för såväl forskare som praktiker

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 22. Ombuds tillgång till elektroniska patientjournaler

  Titti Mattsson, 2018 Feb, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 24. Föräldrars tvister om barn – olika aktörers påverkan på tvisten

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Äldrerätt – ett juridiskt ämne i tiden med stor praktisk potential,

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Domen om tiggeriförbudet och dess följder

  Titti Mattsson, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Barns ohälsa i vårdnadstvister

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen – några exempel

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Erkännande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. Digitalisering och AI inom familjejuridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. Förvaltningslagen kontra socialtjänstlagen vid ändring till enskilds nackdel

  Titti Mattsson, 2020, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. En ny vägledning och tolkningsredskap vid tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Juristförsäkring – en välkommen demokratisering av juridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2020, Blendow Lexnova 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article