Blendow Lexnova

Journal: Specialist publication

More filtering options
 1. 2020
 2. Förvaltningslagen kontra socialtjänstlagen vid ändring till enskilds nackdel

  Titti Mattsson, 2020, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 3. Juristförsäkring – en välkommen demokratisering av juridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2020, Blendow Lexnova 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. 2019
 5. Digitalisering och AI inom familjejuridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Domen om tiggeriförbudet och dess följder

  Titti Mattsson, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. En ny vägledning och tolkningsredskap vid tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. 2018
 9. Ombuds tillgång till elektroniska patientjournaler

  Titti Mattsson, 2018 Feb, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Barns ohälsa i vårdnadstvister

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 11. Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen – några exempel

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Erkännande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. 2017
 14. Äldrerätt – ett juridiskt ämne i tiden med stor praktisk potential,

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Det ”nya” kravet på etikprövning av rättsvetenskaplig forskning – ett aktuellt ämne för såväl forskare som praktiker

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Föräldrars tvister om barn – olika aktörers påverkan på tvisten

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. 2016
 19. Forum- och behörighetsregler vid omedelbart omhändertagande av EU-migranters barn

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Framtida hälso- och sjukvård ställer nya krav på regleringen i hälso- och sjukvårdslagen

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 22. Rätten till familj för familjehemsplacerade barn och unga

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. 2015
 24. Adoption av eget barn? En möjlig konsekvens av könsbyte

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Återförening eller överflyttning av vårdnad efter en familjehemsplacering

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Högsta domstolens dom rörande hävande av faderskap efter IVF-behandling

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Ny lag och rättspraxis rörande bemötande och behandling inom hälso- och sjukvården

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Vad är ett barnrättsperspektiv vid reglering och handläggning av ärenden som rör barn och unga?

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. 2014
 30. Bedömningen av skälig levnadsnivå i några rättsfall rörande boendeformer för äldre och personer med särskilda behov

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. En ny syn på föräldraskap som en konsekvens av reproduktiva tekniker och surrogatmoderskap?

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Fastställande av faderskap efter IVF-behandling - en fråga om samtyckets och föräldraskapets gränser

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Könsbyte och nytt personnummer - några familjerättsliga dilemman

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 34. Tvångsomhändertagande av ungdomar med stöd av LVU - ett centralt begrepp och ett nyligen avgjort mål från Högsta förvaltningsdomstolen

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. 2013
 36. Könsbyte, identitet och förändrade föräldrakonstellationer

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2013, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. 2012
 38. Barnets ställföreträdare i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Barns behov av vård - allt fler beslutsfattare inom föräldrars gemensamma vårdnad

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Utredningens omfattning och standard i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2011
 42. Barns representation i domstol

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. E-tjänster inom kommunal verksamhet

  Titti Mattsson, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle