Blendow Lexnova

Journal: Specialist publication

More filtering options
 1. Vad är ett barnrättsperspektiv vid reglering och handläggning av ärenden som rör barn och unga?

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 2. Utredningens omfattning och standard i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Tvångsomhändertagande av ungdomar med stöd av LVU - ett centralt begrepp och ett nyligen avgjort mål från Högsta förvaltningsdomstolen

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Rätten till familj för familjehemsplacerade barn och unga

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 5. Ombuds tillgång till elektroniska patientjournaler

  Titti Mattsson, 2018 Feb, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Ny lag och rättspraxis rörande bemötande och behandling inom hälso- och sjukvården

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. Könsbyte och nytt personnummer - några familjerättsliga dilemman

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Könsbyte, identitet och förändrade föräldrakonstellationer

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2013, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Juristförsäkring – en välkommen demokratisering av juridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2020, Blendow Lexnova 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Högsta domstolens dom rörande hävande av faderskap efter IVF-behandling

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 11. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. Framtida hälso- och sjukvård ställer nya krav på regleringen i hälso- och sjukvårdslagen

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. Förvaltningslagen kontra socialtjänstlagen vid ändring till enskilds nackdel

  Titti Mattsson, 2020, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Forum- och behörighetsregler vid omedelbart omhändertagande av EU-migranters barn

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Föräldrars tvister om barn – olika aktörers påverkan på tvisten

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Fastställande av faderskap efter IVF-behandling - en fråga om samtyckets och föräldraskapets gränser

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. E-tjänster inom kommunal verksamhet

  Titti Mattsson, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Erkännande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. En ny vägledning och tolkningsredskap vid tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. En ny syn på föräldraskap som en konsekvens av reproduktiva tekniker och surrogatmoderskap?

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Domen om tiggeriförbudet och dess följder

  Titti Mattsson, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Digitalisering och AI inom familjejuridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 24. Det ”nya” kravet på etikprövning av rättsvetenskaplig forskning – ett aktuellt ämne för såväl forskare som praktiker

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Bedömningen av skälig levnadsnivå i några rättsfall rörande boendeformer för äldre och personer med särskilda behov

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Barns representation i domstol

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen – några exempel

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Barns ohälsa i vårdnadstvister

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Barns behov av vård - allt fler beslutsfattare inom föräldrars gemensamma vårdnad

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Barnets ställföreträdare i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Återförening eller överflyttning av vårdnad efter en familjehemsplacering

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. Äldrerätt – ett juridiskt ämne i tiden med stor praktisk potential,

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Adoption av eget barn? En möjlig konsekvens av könsbyte

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article