Blendow Lexnova

Journal: Specialist publication

More filtering options
 1. Adoption av eget barn? En möjlig konsekvens av könsbyte

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 2. Äldrerätt – ett juridiskt ämne i tiden med stor praktisk potential,

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 3. Återförening eller överflyttning av vårdnad efter en familjehemsplacering

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Barnets ställföreträdare i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Barns behov av vård - allt fler beslutsfattare inom föräldrars gemensamma vårdnad

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Barns ohälsa i vårdnadstvister

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen – några exempel

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Barns representation i domstol

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Bedömningen av skälig levnadsnivå i några rättsfall rörande boendeformer för äldre och personer med särskilda behov

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Det ”nya” kravet på etikprövning av rättsvetenskaplig forskning – ett aktuellt ämne för såväl forskare som praktiker

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 11. Digitalisering och AI inom familjejuridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Domen om tiggeriförbudet och dess följder

  Titti Mattsson, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. En ny syn på föräldraskap som en konsekvens av reproduktiva tekniker och surrogatmoderskap?

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. En ny vägledning och tolkningsredskap vid tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Erkännande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. E-tjänster inom kommunal verksamhet

  Titti Mattsson, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Fastställande av faderskap efter IVF-behandling - en fråga om samtyckets och föräldraskapets gränser

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Föräldrars tvister om barn – olika aktörers påverkan på tvisten

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Forum- och behörighetsregler vid omedelbart omhändertagande av EU-migranters barn

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Förvaltningslagen kontra socialtjänstlagen vid ändring till enskilds nackdel

  Titti Mattsson, 2020, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Framtida hälso- och sjukvård ställer nya krav på regleringen i hälso- och sjukvårdslagen

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 22. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 24. Högsta domstolens dom rörande hävande av faderskap efter IVF-behandling

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

Previous 1 2 Next