Bygg & teknik, 0281-658X

Journal

More filtering options
 1. 2021
 2. Konceptutveckling av trähus för minskade stomljud och vibrationer

  Ola Flodén & Peter Persson, 2021 May, Bygg & teknik, 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 3. 2020
 4. Livslängddimensionering av träkonstruktioner: Utveckling av nytt verktyg

  Jonas Niklewski & Eva Frühwald Hansson, 2020 Oct 8, Bygg & teknik, 2020, 5 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 5. BIG BRO - Tillämpning av beslutsstöd för kantbalkar, byta eller avstå?

  Oskar Larsson Ivanov, Ivar Björnsson, John Leander & Daniel Honfi, 2020 Aug, Bygg & teknik, 112, 4, p. 48-50.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Tvångseffekter i plattrambroar

  Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov & Mario Plos, 2020 Aug, Bygg & teknik, 112, 4, p. 12-17.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. Byggande av lätta trähus i tätbebyggda städer

  Peter Persson, Anne Landin & Peter D. Folkow, 2020 May 27, Bygg & teknik, 3, p. 24-26 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Energieffektiva murade väggar med slimmad tjocklek

  Jonas Niklewski, Miklós Molnár & Per-Olof Rosenkvist, 2020 Apr 2, Bygg & teknik, 2/20, p. 47-49 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 9. Omfogning av tegelfasader

  Mohammad Kahangi, Miklós Molnár, Tomas Gustavsson, Johan Onno & Anders Planensten, 2020 Apr 2, Bygg & teknik, 2/20 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. 2019
 11. Fuktegenskaper hos cementbundet material med flygaskainblandning

  Oskar Linderoth & Peter Johansson, 2019 Oct 28, Bygg & teknik, 111, 7, p. 8-11 4 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Energi- och resurseffektiva murade ytterväggar

  Miklós Molnár, Johan Jönsson, Per-Olof Rosenkvist & Jonas Niklewski, 2019 May 23, Bygg & teknik, 4/19 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. Geofysiker, drönare och geologer ger tillsammans en bättre bild av berget

  Peter Jonsson, Leif Johansson, Sara Johansson, Per-Ivar Olsson & Torleif Dahlin, 2019 Jan 24, Bygg & teknik, 1/19, p. 52-55 4 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. 2018
 15. BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

  Oskar Larsson Ivanov, Daniel Honfi, John Leander & Ivar Björnsson, 2018, Bygg & teknik, 110, 7, p. 72-74 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Hantering av osäkerheter och variationer i livscykelanalyser

  Oskar Larsson Ivanov, Daniel Honfi & Håkan Stripple, 2018, Bygg & teknik, 110, 5, p. 26-29 4 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Normalisering av uppmätt energianvändning i byggnader

  Björn Berggren, Ludvig Dahlqvist, Lisa Flawn Orpana & Maria Wall, 2018, Bygg & teknik, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. 2017
 19. Prediktion av vibrationer för hållbara förtätade städer

  Peter Persson & Kent Persson, 2017 Oct, Bygg & teknik, 7, p. 66-69.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Erfarenhetsåterföring vid renovering

  Karin Farsäter, Dennis Johansson, Paulien Strandberg & Akram Abdul Hamid, 2017 Feb, Bygg och teknik, 2, p. 38-39 2 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampakalk

  Paulien Strandberg, Anna Donarelli & Kristin Balksten, 2017, Bygg & teknik, 5, p. 26-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 22. Köldbryggor och energiberäkningar – behov av kunskapslyft!

  Björn Berggren & Maria Wall, 2017, Bygg & teknik, 5, p. 48-50.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Vattenlaster på låglutande takkonstruktioner

  Dennis Carlsson, Oskar Larsson Ivanov & Eva Frühwald Hansson, 2017, Bygg och teknik, 2017, 4, p. 30-33 4 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 24. 2016
 25. Utveckling av metoder för utvärdering av slagregnstäthet i fasadsystem av puts på isolering av mineralull

  Johan Jönsson, Miklós Molnár & Per-Olof Rosenkvist, 2016 Aug 1, Bygg & teknik, 108, 5, p. 46-50.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Blind verifiering av beräkningsverktyget WUFI i ventilerade takkonstruktioner

  Solof Mundt-Petersen, 2016 May, Bygg & teknik, 2016, 4, p. 28-33 6 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Renovering av armerade murverkskonstruktioner - lärdomar från fältstudier och laboratorieundersökning

  Miklos Molnar & Oskar Larsson, 2016, Bygg & teknik, 108, 2, p. 39-43.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Solallén – uppföljning av energiprestanda för ett netto-nollenergihus

  Björn Berggren, Maria Wall & Åse Togerö, 2016, Bygg & teknik, 5, p. 57-60.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. 2015
 30. Energi- och Miljörenovering av miljonprogramshus - Backa Röd i Göteborg

  Åke Blomsterberg & Rikard Nilsson, 2015 Feb 27, Bygg & teknik, p. 46-51.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 31. En skolbyggnads statusbedömning och renoveringsmöjligheter

  Karin Farsäter, Kaisa Svennberg & Dennis Johansson, 2015 Jan, Bygg och teknik, 2, p. 53-56.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. 2014
 33. Lunds domkyrka analyseras med ny teknik

  Berneheim Isak, Susanne Heyden & Christoffer Brand, 2014, Bygg & teknik, 4, p. 46-52.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 34. Undermarksanläggningar utmaning för både brandskyddsprojektörer och utrymmande människor

  Karl Fridolf, Johan Norén & Mattias Delin, 2014, Bygg & teknik, 6, 14, p. 36-41.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. 2013
 36. Beräkning av sprickbredder i putsade ventilerade skivfasader

  Miklos Molnar, Johan Jönsson, Kenneth Sandin & Carl-Magnus Capener, 2013, Bygg & teknik, p. 21-24.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 37. Beslutsunderlag för stambyte - utveckling av en behovsmodell

  Linus Malmgren, 2013, Bygg & teknik, 2, p. 37-40.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. 2012
 39. Att definiera Nollenergibyggnader – En internationell angelägenhet

  Björn Berggren, Maria Wall, Widén Joakim & Björn Karlsson, 2012 Mar 1, Bygg och teknik.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 40. Se byggsystemet, inte byggdelen, vid beräkning av energiförluster

  Björn Berggren & Maria Wall, 2012 Mar 1, Bygg och teknik.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 41. Brandsäkra takfötter – nya krav och lösningar

  Nils Johansson & Michael Strömgren, 2012, Bygg & teknik, 4, p. 21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 42. Cellplaster och brand

  Patrick Van Hees, Martin Nilsson & Nils Johansson, 2012, Bygg & teknik, 104, 6, p. 49-52.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 43. Ny modell för hantering och analys av klimatrelaterade temperaturlaster på betongkonstruktioner

  Oskar Larsson, 2012, Bygg & teknik, 104, 7, p. 20-22.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 44. Nytt cement med gynnsam miljöprofil

  Göran Fagerlund, 2012, Bygg & teknik, p. 28-32.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 45. Självläkning av sprickor i betong

  Göran Fagerlund & Manouchehr Hassanzadeh, 2012, Bygg & teknik, p. 66-71.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 46. Ventilerad fasad med puts på skiva

  Jörgen Falk, 2012, Bygg & teknik, p. 59-63.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 47. Vilka bränder klarar en byggnad uppförd enligt nya BBR av?

  Martin Nilsson & Nils Johansson, 2012, Bygg & teknik, 104, 6, p. 27-30.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 48. 2011
 49. Nationella och internationella erfarenheter från energirenovering med stor energibesparing

  Björn Berggren, Ulla Janson & Maria Wall, 2011 Mar 1, Bygg och teknik, p. 46-50.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 50. Underlag för energirenovering av klimatskal - en genomgång av tillgänglig låneobjektsstatistik

  Björn Berggren & Maria Wall, 2011 Mar 1, Bygg och teknik, p. 19-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 51. Fuktsäkerhet - hur kan man bedöma risken för mögelpåväxt?

  Sven Thelandersson, 2011, Bygg & teknik, 8, p. 12-14.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 52. Projekt Bygginnovationen: Betongreparation

  Göran Fagerlund, 2011, Bygg & teknik, 103, p. 12-17.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 53. Tekniska lösningar för att förhindra och begränsa anlagda bränder

  Nils Johansson, Patrick Van Hees & Margaret Simonson-McNamee, 2011, Bygg & teknik, årg. 103, 6, p. 34-36.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 54. 2010
 55. Betydelsen av värmetröga konstruktioner

  Jonathan Karlsson, 2010, Bygg & teknik, p. 17-19.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 56. Fuktproblem i bostäder med regenerativ ventilationsvärmeåtervinning

  Lars Jensen, 2010, Bygg & teknik, p. 54-56.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 57. Hög betongkvalitet ger kort och säker torktid även under ogynnsamma klimatförhållanden

  Göran Fagerlund, 2010, Bygg & teknik, p. 72-78.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 58. L-element problematisk grundläggning för murade väggar

  Miklos Molnar & Tomas Gustavsson, 2010, Bygg & teknik, 2, p. 49-52.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 59. Mineraliska tillsatsmedel i cement

  Göran Fagerlund, 2010, Bygg & teknik, p. 23-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 60. Permanent svällning i brända lergods

  Miklos Molnar, 2010, Bygg & teknik, 2, p. 55-56.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 61. Utrymning av tunnelbanor: Faktorer att beakta vid utformning av brandskyddet

  Daniel Nilsson & Karl Fridolf, 2010, Bygg & teknik, 6, p. 45-48.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 62. 2009
 63. Ventilerad fasad med puts på skiva

  Jörgen Falk, 2009, Bygg & teknik, 101, p. 16-18, 20.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

Previous 1 2 3 Next