EU & arbetsrätt, 1402-3008

Journal: Specialist publication

More filtering options
 1. 2020
 2. Anställningsavtal kan delas upp på flera förvärvare vid verksamhetsövergång

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 3. EU-domstolen: Cykelbud var inte arbetstagare

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 7-8 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Homofoba uttalanden i radio kan vara diskriminering i arbetslivet

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 5. Inte nödvändigt att bussarna överlåts för att det ska vara verksamhetsövergång vid entreprenörsbyte

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Medlemsstater bör ratificera ILO:s konvention om våld och trakasserier

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 3 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. Ingen resning i mål om företagsövergång. Svenska AD:s dom står fast

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, p. 3-3 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Kommissionen vill införa bindande regler om insyn i lönesättningen

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 9. Lönegarantin ska garantera pensionsförmån åtminstone upp till fattigdomsgränsen

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. 2019
 11. Förbud mot repressalier ska tolkas vidsträckt

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Förebyggande rekonstruktioner av företag reglerade i nytt EU-direktiv

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. Kameraövervakningen kränkte inte López Ribaldas rätt till privatliv

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. Kumulerade böter utan övre gräns för administrativa brister var oproportionerliga

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 10 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Ministerrådet ställer sig bakom ILO:s 100-årsdeklaration

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Inget skydd för privatlivet för illvillig mejlskrivare

  Niklas Selberg, 2019 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Nya regler ska underlätta livet för föräldrar och anhörigvårdare

  Niklas Selberg, 2019 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Arbete och arbetsrätt i gig-ekonomin - ny brittisk forskning

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 7-8 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. EU-rättens företräde förutsätter att myndigheter får underlåta att tillämpa nationell rätt

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 5-5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Lönetillägg på långfredagen får inte förbehållas kristna arbetstagare

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. 2018
 22. Viktiga klargöranden om förvärvade rättigheter för föräldralediga

  Jenny Julén Votinius, 2018 Jan 3, EU & arbetsrätt, 2017, 4, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Deltidsanställds pension ska beakta tid innan direktivet genomfördes

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 24. EU-domstolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i gig-ekonomin

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Europadomstolen: Ekonomiska konsekvenser inget skäl för strejkförbud

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Europeiska företagsråd bra för alla - men de kunde vara fler

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Förhandsbesked från EU-domstolen delar svenska Arbetsdomstolen

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, p. 3-3 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Hemlig kameraövervakning vid misstankar om stölder kränkte arbetstagares privatliv enligt EKMR

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Inga arbetsrättsliga initiativ 2019 och fokus på befintliga förslag

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. Knappast nödvändigt dela kyrkans syn på äktenskapet för att arbeta som överläkare på katolskt sjukhus

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. Svenska facket begär resning i mål om uppsägningstider efter verksamhetsövergång

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. Uber-domens slutsatser bekräftade - gäller också i straffrätten

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. 2017
 34. Intresseväckande slutsatser om EWC-reglernas tillämpning

  Birgitta Nyström, 2017, In : EU & arbetsrätt. 2017, 3, p. 8

  Research output: Contribution to journalReview article

 35. 2016
 36. Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer

  Niklas Selberg, 2016 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. Förslag efter Refit-utvärdering: Skärp arbetsgivares upplysningsplikt

  Niklas Selberg, 2016 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. 2015
 39. 2014
 40. Aktuell antologi som belyser Europakonventionens sociala dimension

  Birgitta Nyström, 2014, In : EU & arbetsrätt. 2014, 4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. 2013
 42. EFS klagar hos EU:s ombudsman över uteblivet svar från kommissionen

  Niklas Selberg, 2013, In : EU & arbetsrätt. 3, p. 4-4

  Research output: Contribution to journalLetter

 43. EU-domstolen om "jämförbar situation" i aktuell praxis om deltid och visstid

  Hanna Pettersson, 2013, In : EU & arbetsrätt. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Kommissionen föreslår EU-regler om företagshemligheter

  Niklas Selberg, 2013, In : EU & arbetsrätt. 4, p. 1-1

  Research output: Contribution to journalLetter

 45. Ljumt intresse för enhetliga EU-regler om företagshemligheter

  Niklas Selberg, 2013, In : EU & arbetsrätt. 3, p. 8

  Research output: Contribution to journalLetter

 46. Medlemsstater bör få ratificera konvention om hushållsarbetare

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 2, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 47. Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet. Föreslår regler om omstrukturering

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 2, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 48. Unikt beslut av Europadomstolen.Den klagande ska återfå sin tjänst

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 1, p. 10-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 49. 2012
 50. Finland hittills ensamt om att genomföra sanktionsdirektivet

  Niklas Selberg, 2012, EU & arbetsrätt, 2, p. 4-4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 51. 2010
 52. Särregel för unga var olämpligt även om syftet var legitimt

  Ann Numhauser-Henning, 2010, EU & arbetsrätten, Nr 1, p. 6-6.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 53. Svårt se explicit och konsekvent linje i svenska Arbetsdomstolens tillämpning av EU-rätten

  Andreas Inghammar, 2010, EU & arbetsrätten, 3-4/2009, p. 10-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 54. 2008
 55. 2007
 56. Kommissionen föreslår gemensamma principer men olika vägar till flexicurity

  Mia Rönnmar, 2007, In : EU & arbetsrätt. 3, p. 7

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. 2005
 58. Överlåtelsedirektivet gav starkare anställningsskydd

  Johann Mulder, 2005, In : EU & arbetsrätt. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 59. 2002
Previous 1 2 Next