EU & arbetsrätt, 1402-3008

Journal: Specialist publication

More filtering options
 1. 2021
 2. Avskedande av larmande läkare kränkte inte yttrandefriheten

  Niklas Selberg, 2021 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 7-8 2 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 3. Bolag ska bli bättre på hållbarhetsrapportering

  Niklas Selberg, 2021 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Kommissionen utesluter gemensamt arbetstagarbegrepp för plattformsarbetare

  Niklas Selberg, 2021 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 5. Kommissionsförslag: AI-system i arbetslivet ett högriskområde

  Niklas Selberg, 2021 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Åtal mot offer för människohandel kränkte rätten till rättvis rättegång

  Niklas Selberg, 2021 Apr, EU & arbetsrätt, 1, p. 1 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. EUD om gränsen mellan arbetstid och vilotid vid jour utanför arbetsplatsen

  Niklas Selberg, 2021 Apr, EU & arbetsrätt, 1, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Kommissionen samråder med parterna om plattformsarbetares villkor

  Niklas Selberg, 2021 Apr, EU & arbetsrätt, 1, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 9. Ska egenföretagare få rätt att förhandla och sluta kollektivavtal?

  Niklas Selberg, 2021 Apr, EU & arbetsrätt, 1, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. 2020
 11. Förarna var anställda på Cypern men nederländskt bolag var arbetsgivare

  Niklas Selberg, 2020 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 10-10 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Kommissionen överväger utökat skydd för visselblåsare

  Niklas Selberg, 2020 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 8-8 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. Medlemsstater ska få ratificera nya ILO-konventionen men vill ha tid på sig

  Niklas Selberg, 2020 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. Ungern och Polen fick nej. Nya utstationeringsregler står fast

  Niklas Selberg, 2020 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 12-12 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Anställningsavtal kan delas upp på flera förvärvare vid verksamhetsövergång

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. EU-domstolen: Cykelbud var inte arbetstagare

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 7-8 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Homofoba uttalanden i radio kan vara diskriminering i arbetslivet

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Inte nödvändigt att bussarna överlåts för att det ska vara verksamhetsövergång vid entreprenörsbyte

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Medlemsstater bör ratificera ILO:s konvention om våld och trakasserier

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 3 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Ingen resning i mål om företagsövergång. Svenska AD:s dom står fast

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, p. 3-3 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Kommissionen vill införa bindande regler om insyn i lönesättningen

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 22. Lönegarantin ska garantera pensionsförmån åtminstone upp till fattigdomsgränsen

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. 2019
 24. Förbud mot repressalier ska tolkas vidsträckt

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Förebyggande rekonstruktioner av företag reglerade i nytt EU-direktiv

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Kameraövervakningen kränkte inte López Ribaldas rätt till privatliv

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Kumulerade böter utan övre gräns för administrativa brister var oproportionerliga

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 10 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Ministerrådet ställer sig bakom ILO:s 100-årsdeklaration

  Niklas Selberg, 2019 Dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Inget skydd för privatlivet för illvillig mejlskrivare

  Niklas Selberg, 2019 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. Nya regler ska underlätta livet för föräldrar och anhörigvårdare

  Niklas Selberg, 2019 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. Arbete och arbetsrätt i gig-ekonomin - ny brittisk forskning

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 7-8 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. EU-rättens företräde förutsätter att myndigheter får underlåta att tillämpa nationell rätt

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 5-5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Lönetillägg på långfredagen får inte förbehållas kristna arbetstagare

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 34. 2018
 35. Viktiga klargöranden om förvärvade rättigheter för föräldralediga

  Jenny Julén Votinius, 2018 Jan 3, EU & arbetsrätt, 2017, 4, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. Deltidsanställds pension ska beakta tid innan direktivet genomfördes

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 37. EU-domstolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i gig-ekonomin

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. Europadomstolen: Ekonomiska konsekvenser inget skäl för strejkförbud

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 39. Europeiska företagsråd bra för alla - men de kunde vara fler

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 40. Förhandsbesked från EU-domstolen delar svenska Arbetsdomstolen

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, p. 3-3 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. Hemlig kameraövervakning vid misstankar om stölder kränkte arbetstagares privatliv enligt EKMR

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 42. Inga arbetsrättsliga initiativ 2019 och fokus på befintliga förslag

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 43. Knappast nödvändigt dela kyrkans syn på äktenskapet för att arbeta som överläkare på katolskt sjukhus

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 44. Svenska facket begär resning i mål om uppsägningstider efter verksamhetsövergång

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 45. Uber-domens slutsatser bekräftade - gäller också i straffrätten

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 46. 2017
 47. Intresseväckande slutsatser om EWC-reglernas tillämpning

  Birgitta Nyström, 2017, In: EU & arbetsrätt. 2017, 3, p. 8

  Research output: Contribution to journalReview article

 48. 2016
 49. Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer

  Niklas Selberg, 2016 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 50. Förslag efter Refit-utvärdering: Skärp arbetsgivares upplysningsplikt

  Niklas Selberg, 2016 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 51. 2015
 52. 2014
 53. Aktuell antologi som belyser Europakonventionens sociala dimension

  Birgitta Nyström, 2014, In: EU & arbetsrätt. 2014, 4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 54. 2013
 55. EFS klagar hos EU:s ombudsman över uteblivet svar från kommissionen

  Niklas Selberg, 2013, In: EU & arbetsrätt. 3, p. 4-4

  Research output: Contribution to journalLetter

 56. EU-domstolen om "jämförbar situation" i aktuell praxis om deltid och visstid

  Hanna Pettersson, 2013, In: EU & arbetsrätt. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. Kommissionen föreslår EU-regler om företagshemligheter

  Niklas Selberg, 2013, In: EU & arbetsrätt. 4, p. 1-1

  Research output: Contribution to journalLetter

 58. Ljumt intresse för enhetliga EU-regler om företagshemligheter

  Niklas Selberg, 2013, In: EU & arbetsrätt. 3, p. 8

  Research output: Contribution to journalLetter

 59. Medlemsstater bör få ratificera konvention om hushållsarbetare

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 2, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 60. Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet. Föreslår regler om omstrukturering

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 2, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 61. Unikt beslut av Europadomstolen.Den klagande ska återfå sin tjänst

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 1, p. 10-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 62. 2012
 63. Finland hittills ensamt om att genomföra sanktionsdirektivet

  Niklas Selberg, 2012, EU & arbetsrätt, 2, p. 4-4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 64. 2010
 65. Särregel för unga var olämpligt även om syftet var legitimt

  Ann Numhauser-Henning, 2010, EU & arbetsrätten, Nr 1, p. 6-6.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 66. Svårt se explicit och konsekvent linje i svenska Arbetsdomstolens tillämpning av EU-rätten

  Andreas Inghammar, 2010, EU & arbetsrätten, 3-4/2009, p. 10-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 67. 2008
 68. 2007
 69. Kommissionen föreslår gemensamma principer men olika vägar till flexicurity

  Mia Rönnmar, 2007, In: EU & arbetsrätt. 3, p. 7

  Research output: Contribution to journalArticle

 70. 2005
 71. Överlåtelsedirektivet gav starkare anställningsskydd

  Johann Mulder, 2005, In: EU & arbetsrätt. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 72. 2002
 73. 2001
 74. Även tidsbegränsat anställda skyddas vid graviditet

  Jenny Julén Votinius, 2001, In: EU & arbetsrätten. 3

  Research output: Contribution to journalArticle