Europarättslig tidskrift, 1403-8722

Journal

More filtering options
 1. 2019
 2. The role of market failure in state aid analysis under Article 107(3)(c) TFEU: some initial reflections

  Max Hjärtström, 2019, (Accepted/In press) In : Europarättslig tidskrift. 2, p. 211 226 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2018
 4. Personuppgifter i domar

  Vilhelm Persson, 2018, In : Europarättslig tidskrift. p. 573 576 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2017
 6. Europarättsdagarna 2016

  Jacob Öberg, Marja Liisa Öberg & Nergelius, J., 2017, In : Europarättslig tidskrift. 2, p. 263-266 4 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 7. Reallocation of Powers and Reversed Subsidiarity: The GMO case

  Jörgen Hettne, 2017, In : Europarättslig tidskrift. 2017, 1, p. 55-68 14 p., 4.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. 2016
 9. Alkotaxi och alkoholpolitik: E-handel och gårdsförsäljning i Finland

  Jörgen Hettne, 2016, In : Europarättslig tidskrift. 19, 3, p. 469-490 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Europakonventionen och avtalsstyrd tvistlösning

  Lotta Maunsbach, 2016, In : Europarättslig tidskrift. 2016, 4, p. 720-742 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. The Many (Mis)readings of the Laval Case

  Angelica Ericsson, 2016, In : Europarättslig tidskrift. 19, 1, p. 113-126 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. 2015
 13. EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning i EU-domstolen

  Niklas Selberg & Erik, S., 2015, In : Europarättslig tidskrift. 2, p. 415-424

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. 2014
 15. ‘Klart-stöd’-doktrinens historia och dubbelförfarandeförbudets framtid

  Martin Sunnqvist, 2014, In : Europarättslig tidskrift. 17, 2, p. 389-399

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. The Swedis Ne Bis in Idem Saga - Painting a multi-layered picture

  Angelica Ericsson, 2014, In : Europarättslig tidskrift. 17, 1, p. 54-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. 2013
 18. Är EUs konkurrensprocess rättsäker?

  Hans Henrik Lidgard, 2013, In : Europarättslig tidskrift. 4

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. CJEU, can you hear me? Access to justice in environmental matters

  Sanja Bogojevic, 2013, In : Europarättslig tidskrift. 16, 3, p. 728-740

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. EU-domstolens nya rättegångsregler

  Angelica Ericsson, 2013, In : Europarättslig tidskrift. 16, 2, p. 236-241

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. MÅL C 457/10 P, ASTRAZENECA

  Hans Henrik Lidgard, 2013, In : Europarättslig tidskrift. 3, 3, p. 508-521

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. 2012
 23. Kommunal affärsverksamhet i EU-rättslig belysning

  Jörgen Hettne, 2012, In : Europarättslig tidskrift. 2012, 2, p. 227-257 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. 2011
 25. API-fallet - ett nederlag för Sverige och för öppenheten inom EU

  Angelica Ericsson, 2011, In : Europarättslig tidskrift. 14, 4, p. 749-755

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Omfattande skydd för personuppgifter trumfar missriktad öppenhetsprincip

  Angelica Ericsson, 2011, In : Europarättslig tidskrift. 14, 2, p. 337-346

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 2010
 28. Tjänstedirektivet- en papperstiger?

  Jacob Öberg, 2010 Jan, In : Europarättslig tidskrift. 1, p. 107-123 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Anm. av Eva Storskrubb: Civil procedure and EU law: a policy area uncovered

  Vilhelm Persson, 2010, In : Europarättslig tidskrift. p. 217-220

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. AstraZeneca-domen - Tufft besked för originaltillverkare

  Hans Henrik Lidgard, 2010, In : Europarättslig tidskrift. p. 573-589

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Structural guarantees - the Union's last best hope against national arbitrariness

  Angelica Ericsson, 2010, In : Europarättslig tidskrift. 13, 2, p. 237-261

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. 2009
 33. Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen

  Michael Bogdan, 2009, In : Europarättslig tidskrift. 2009, p. 13-24

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. TRIPS and Technology Transfer

  Hans Henrik Lidgard, 2009, In : Europarättslig tidskrift. 1, p. 87-99

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. 2008
 36. Anm. St Clair Renard, Susanne, Fri rörlighet för tjänster, 2007, Iustus förlag

  Hans Henrik Lidgard, 2008, In : Europarättslig tidskrift. 3, p. 825

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. Efter 50 år – mindre principer och mer politik i konkurrensrätten

  Hans Henrik Lidgard, 2008, Europarättslig tidskrift, p. 49-63.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. Lissabonfördraget: hur ändras EU?

  Jörgen Hettne & Bergström, C. F., 2008, In : Europarättslig tidskrift. 2008, 1, p. 32-71

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Microsoft till rakning

  Hans Henrik Lidgard, 2008, In : Europarättslig tidskrift. p. 207-220

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. 2007
 41. Horizontal Direct Effect of Article 39 of the EC Treaty

  Jacob Öberg, 2007, In : Europarättslig tidskrift. 4, p. 777-802 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Res judicata i EG –domstolens rättspraxis: en avvägning mellan rättssäkerhet och lagenlighet

  Xavier Groussot & Minssen, T., 2007, In : Europarättslig tidskrift. 3, p. 535-567

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. 2006
 44. Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet

  Per Norberg, 2006, In : Europarättslig tidskrift. p. 117-120

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. 2005
 46. Anm. av Fine, F.: European competition laws: a guide to the EC and its member states

  Carl Michael Quitzow, 2005, In : Europarättslig tidskrift. 3, p. 623-623

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 47. Apoteksdomen: Monopolet på fallrepet?

  Jörgen Hettne, 2005, In : Europarättslig tidskrift. 2005, 3, p. 562-574 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. 2004
 49. En konstitution för Europa - En straffrätt för Europa?

  Gröning, L., 2004, In : Europarättslig tidskrift. 1, p. 54-63

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen

  Jörgen Hettne, 2004, In : Europarättslig tidskrift. 2004, 4, p. 589-608 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. 2003
 52. Anm. av Bull, Henrik: Det indre marked for tjenester og kapital

  Gorton, L., 2003, In : Europarättslig tidskrift. 2, p. 419-422

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 53. En moraliskt grundad konstitution för EU

  Zetterquist, O., 2003, In : Europarättslig tidskrift. 2, p. 309-312

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. Europeisk harmonisering av produktansvar

  Christian Dahlman, 2003, In : Europarättslig tidskrift. 1, p. 97-114

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. 2002
 56. ABB-domen: Förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-31/99, ABB mot kommissionen

  Jörgen Hettne, 2002, In : Europarättslig tidskrift. 2002, 3, p. 529-538 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next