Förvaltningsrättslig tidskrift, 0015-8585

Journal

More filtering options
 1. 2019
 2. Varför offentlig rätt?

  Henrik Wenander, 2019, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 97-109 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2018
 4. Åtgärder mot långsam handläggning

  Rune Lavin, 2018, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, p. 413-422

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. HFD 2017 ref. 5: proportionalitetsbedömning vid djurförbud

  Henrik Wenander, 2018, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 359-363 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Obehövlig kommunikation och beslutsmotivering

  Vilhelm Persson, 2018, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 499-516

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Proportionalitetsprincipen i 2017 års förvaltningslag

  Henrik Wenander, 2018, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 443-456 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Regleringen av statliga myndigheters finansiering

  Vilhelm Persson, 2018, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 313-346

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2017
 10. Etikprövningslagens efterlevnad – tillsyn i teori och praktik

  Mats Johansson, 2017, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2017, 1, p. 155-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Forskningsetiska spörsmål. En introduktion

  Titti Mattsson (Guest ed.), 2017, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 1, p. 5-9 9 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 12. Forskningsetiska spörsmål. Temanummer Förvaltningsrättslig tidskrift

  Titti Mattsson (Guest ed.), 2017, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 1

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 13. Legal and Ethical Governance of Intercontinental Biobanking: some experiences from a H2020-project

  Santa Slokenberga, Merino Martinez, R. & Reichel, J., 2017, In : Förvaltningsrättslig tidskrift.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Överklagbarheten i blickpunkten

  Rune Lavin, 2017, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, p. 501-512

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. 2016
 16. Anmälan. Nick Storm Stausholm, Skøn under regel

  Henrik Wenander, 2016, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, 2, p. 305 310 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen

  Rune Lavin, 2016, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, p. 553-560

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Om användandet av stor eller liten begynnelsebokstav i riksdagsutskotts namn

  Rune Lavin, 2016, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, p. 89

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 19. Så blev det till slut en högsta förvaltningsdomstol

  Rune Lavin, 2016, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, p. 233-244

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Statliga myndigheters avgiftsinkomster

  Vilhelm Persson, 2016, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 561-602

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 2015
 22. Förvaltningens lagprövning

  Henrik Wenander, 2015, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, p. 421-458

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Grundlagsstridigt krav på etikprövning?

  Vilhelm Persson, 2015, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 603-627

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Mål om återbetalning av social ersättning i nyare rättspraxis

  Rune Lavin, 2015, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 583-602

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Referatrubrikens ändamål och betydelse

  Rune Lavin, 2015, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, p. 281-289

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. 2014
 27. Anmälan. Åsa Örnberg, Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt

  Vilhelm Persson, 2014, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 397-403

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Anm. av Gustaf Wall, Rättskraft och korrektiv. En förvaltningsrättslig studie

  Henrik Wenander, 2014, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 527-537

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. Officialprincipen i socialförsäkringen.

  Ryberg Welander, L., 2014, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. 2013
 31. En verkställighetsfråga i nygammal belysning. Plenimålet i NJA 2013 s. 413

  Rune Lavin, 2013, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2013, p. 259-264

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. 2012
 33. Lagrådet och den offentliga rätten 2009-2011

  Rune Lavin, 2012, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 149-184

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. 2011
 35. Regleringsbrev ur rättslig synvinkel

  Vilhelm Persson, 2011, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 635-673

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. 2010
 37. Reglering av överlåtna förvaltningsuppgifter

  Vilhelm Persson, 2010, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 411-426

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Svenskt rättsligt skydd mot säkerhetsrådets beslut

  Vilhelm Persson, 2010, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 271-301

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. 2009
 40. Intern normgivning efter myndighetsförordningen

  Vilhelm Persson, 2009, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 233-245

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next