Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)/Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), ‎1671-5497

Journal

More filtering options
  1. Article
  2. 基于等效等熵指数的燃烧始点实时反馈与控制

    Xiu Lei Wang, Cheng Fang & Guo Xiang Li, 2020 Jul 1, In: Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)/Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition). 50, 4, p. 1160-1168 9 p.

    Research output: Contribution to journalArticle