Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Journal

More filtering options
 1. 2019
 2. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Del 2

  Boel Flodgren, 2019 Dec 10, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019/20, 2, p. 18-34 16 p., 2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 Dec 5, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, p. 291-305 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria?

  Boel Flodgren, 2019 Sep 15, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 1, p. 3-24 21 p., 1.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Karl Riesenhuber (red.), European Legal Methodology, Intersentia 2017, 752 s.

  Jörgen Hettne, 2019, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 3, p. 731-735 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. 2018
 7. Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie

  Eva Friis & Karsten Åström, 2018 Dec 2, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, p. 344-371 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, In : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, p. 673-678

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2017
 10. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, In : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, p. 128-136

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Stridsåtgärder i Högsta domstolen

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2017, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, p. 906-937 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. 2016
 13. Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal

  Niklas Arvidsson, 2016, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, 1, p. 19-42 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling

  Eva Ryrstedt, 2016, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 3, p. 602-626 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Väsentlig rubbning enligt AB 04

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2016, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, Nr 1, p. 68 94 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter

  Lotta Maunsbach, 2016, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 4, p. 798-823 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. 2015
 18. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 3-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. 2014
 20. Förlängning av tidsbestämda avtal mellan näringsidkare

  Ola Svensson, 2014, In : Juridisk Tidskrift. 25, 3, p. 489-506

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 2013
 22. Anmälan av Jari Burmeister: Verklig innebörd – en studie av inkomstskattepraxis (lic.avh.), Norstedts Juridik, 2012, 291 s.

  Mats Tjernberg, 2013, In : Juridisk Tidskrift. 2012/13, 3, p. 738-740

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 23. Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

  Peter Westberg, 2013, In : Juridisk Tidskrift. 2013/14, 2, p. 305-322 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. 2012
 25. Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt - en kritisk analys

  Axel Hilling, 2012, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. Årgång 24 2012-13 nr 2, p. 309-331

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Straffbar förberedelse och straffbart innehav

  Christoffer Wong, 2012, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2012/13, p. 442-450

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 2011
 28. Avtalskrav på försäkring inte oskäligt

  Mulder, J., 2011, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-2012 nr 2, p. 370-386

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

  Peter Westberg, 2011, In : Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 355-368

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Ett brott - två processer : medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

  Rejmer, A., 2011, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1 2011-12, p. 217-218

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 31. Konsumentskyddet i Allmänna reklamationsnämndens beslut mot Acta

  Sacharias Votinius, 2011, In : Juridisk Tidskrift. p. 641-659

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Parts förfoganderätt och domarens rättsanvändning

  Peter Westberg, 2011, In : Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 168-183

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Passiv processföring och åberopsbördan vid överklagande

  Peter Westberg, 2011, In : Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 88-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. 2010
 35. Anm. av Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten. En rättsvetenskapliga berättelse

  Mia Rönnmar, 2010, In : Juridisk Tidskrift. 2010-11, 2, p. 518-525

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Det flexibla svenska anställningsskyddet

  Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar, 2010, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 22 2010-11, Nr 2, p. 382-411

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 Next