Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Journal

More filtering options
 1. 2021
 2. Det miljörättsliga avhjälpandeansvaret och dess regressreglering

  Niklas Arvidsson, 2021, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2020-21, 3, p. 571-589 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2020
 4. Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

  Tova Bennet, 2020 Apr 15, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 5, p. 138-159 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2019
 6. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Del 2

  Boel Flodgren, 2019 Dec 10, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019/20, 2, p. 18-34 16 p., 2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 Dec 5, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, p. 291-305 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria?

  Boel Flodgren, 2019 Sep 15, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 1, p. 3-24 21 p., 1.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Karl Riesenhuber (red.), European Legal Methodology, Intersentia 2017, 752 s.

  Jörgen Hettne, 2019, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 3, p. 731-735 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. 2018
 11. Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie

  Eva Friis & Karsten Åström, 2018 Dec 2, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, p. 344-371 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, In: Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, p. 673-678

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2017
 14. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, In: Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, p. 128-136

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Stridsåtgärder i Högsta domstolen

  Niklas Selberg & Erik Sjödin, 2017, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, p. 906-937 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2016
 17. Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal

  Niklas Arvidsson, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, 1, p. 19-42 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling

  Eva Ryrstedt, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 3, p. 602-626 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Väsentlig rubbning enligt AB 04

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, Nr 1, p. 68 94 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter

  Lotta Maunsbach, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 4, p. 798-823 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 2015
 22. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 3-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. 2014
 24. Förlängning av tidsbestämda avtal mellan näringsidkare

  Ola Svensson, 2014, In: Juridisk Tidskrift. 25, 3, p. 489-506

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. 2013
 26. Anmälan av Jari Burmeister: Verklig innebörd – en studie av inkomstskattepraxis (lic.avh.), Norstedts Juridik, 2012, 291 s.

  Mats Tjernberg, 2013, In: Juridisk Tidskrift. 2012/13, 3, p. 738-740

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

  Peter Westberg, 2013, In: Juridisk Tidskrift. 2013/14, 2, p. 305-322 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. 2012
 29. Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt - en kritisk analys

  Axel Hilling, 2012, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. Årgång 24 2012-13 nr 2, p. 309-331

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Straffbar förberedelse och straffbart innehav

  Christoffer Wong, 2012, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2012/13, p. 442-450

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. 2011
 32. Avtalskrav på försäkring inte oskäligt

  Johann Mulder, 2011, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-2012 nr 2, p. 370-386

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

  Peter Westberg, 2011, In: Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 355-368

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Ett brott - två processer : medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

  Annika Rejmer, 2011, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1 2011-12, p. 217-218

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Konsumentskyddet i Allmänna reklamationsnämndens beslut mot Acta

  Sacharias Votinius, 2011, In: Juridisk Tidskrift. p. 641-659

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Parts förfoganderätt och domarens rättsanvändning

  Peter Westberg, 2011, In: Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 168-183

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Passiv processföring och åberopsbördan vid överklagande

  Peter Westberg, 2011, In: Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 88-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. 2010
Previous 1 2 3 Next