Kvinnovetenskaplig tidskrift, 0348-8365

Journal

More filtering options
 1. 2008
 2. Klass och postmodernism - ett feministiskt val

  Ulrika Holgersson, 2008, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 3-4, p. 63-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2006
 4. Enade vi falla, söndrade vi stå! Reflektioner om kontinuitet, kronologi, myter och stringens.

  Edenheim, S. & Persson, C., 2006, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 27, 2/3, p. 7-18

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Karen Davies, pionjär inom genusforskning och sociologi

  Carlsson Wetterberg, C., 2006, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 27, 2/3, p. 90-92

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Recension av Feminst Theory och European Journal of Women's Studies

  Liinason, M., 2006, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2-3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. 2005
 8. Recension av Johanna Overud, I beredskap med Fru Lojal

  Charlotte Tornbjer, 2005, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2/3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Recension. Hjelm, Jonny: Amasoner på planen

  Edenheim, S., 2005, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 26, 1, p. 83-89

  Research output: Contribution to journalReview article

 10. Religion och intersektionalitet

  Erica Appelros, 2005, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2-3, p. 69-80

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 2004
 12. Mammor, monster och maskiner : representationer av kvinnor i science fiction-film

  Nilsson, M., 2004, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 25, 4, p. 39-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2003
 14. Finns Gud? Feministiska förhållningssätt till en omdebatterad fråga

  Erica Appelros, 2003, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 3-4, p. 71-86

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Jakten på det Queera Ögonblicket. Om det subversivas (o)möjligheter.

  Edenheim, S., 2003, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 24, 1, p. 29-46

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Nunnor och Kvinnliga munkar: Forandring och utmaning av den buddhistiska ordningen i Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2003, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3/4, p. 25-38.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. 2002
 18. Homofobiskt våld

  Jens Rydström, 2002, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 22, 2/3, p. 138-141

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. Recension: Åsa Carlson Kön, kropp och konstruktion (Symposion, 2001)

  Edenheim, S., 2002, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 4, p. 73-76

  Research output: Contribution to journalReview article

 20. 2001
 21. Kan en bok ha kön?

  Birgitta Berglund, 2001, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 3-4, p. 130-134

  Research output: Contribution to journalReview article

 22. 2000
 23. Huset, hemmet och jaget

  Birgitta Berglund, 2000, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 4, p. 97-100

  Research output: Contribution to journalReview article

 24. Sophie Elkan – i skuggan av Selma. Det historiska minnet

  Eva Helen Ulvros, 2000, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1, p. 45-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. 1997
 26. Lyssna på männen: att leva i en muslimsk patriarkalisk kontext

  Ouis, P. & Roald, A. S., 1997, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 3-4, p. 91-108

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 1995
 28. Lesbisk mor och homosexuell far - en ny variant av styvfamiljen

  Sandell, K., 1995, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 16, 1, p. 43-47

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Variationsrikedomen stor i hawaiiansk samlevnad

  Katarina Sjöberg, 1995, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. No 4, p. 56-65

  Research output: Contribution to journalArticle