Nano Energy, 2211-2855

Journal

More filtering options
 1. 2021
 2. The piezotronic effect on carrier recombination processes in InGaN/GaN multiple quantum wells microwire

  Xianshao Zou, Jianqi Dong, Kang Zhang, Weihua Lin, Meiyuan Guo, Wei Zhang & Xingfu Wang, 2021 Sep 1, In: Nano Energy. 87, 106145.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2020
 4. Centimeter-long III-Nitride nanowires and continuous-wave pumped lasing enabled by graphically epitaxial lift-off

  Jianqi Dong, Baoyu Wang, Xianshao Zou, Wei Zhao, Chenguang He, Longfei He, Qiao Wang, Zhitao Chen, Shuti Li, Kang Zhang & Xingfu Wang, 2020, In: Nano Energy. 78, 105404.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Unravelling processing issues of nanowire-based solar cell arrays by use of electron beam induced current measurements

  Enrique Barrigón, Yuwei Zhang, Lukas Hrachowina, Gaute Otnes & Magnus T. Borgström, 2020, In: Nano Energy. 71, 104575.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. 2017
 7. Ternary organic solar cells with enhanced open circuit voltage

  Chuanfei Wang, Xiaofeng Xu, Wei Zhang, Sadok Ben Dkhil, Xiangyi Meng, Xianjie Liu, Olivier Margeat, Arkady Yartsev, Wei Ma, Jörg Ackermann, Ergang Wang & Mats Fahlman, 2017 Jul 1, In: Nano Energy. 37, p. 24-31 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle