Ny Juridik, ‎1400-3007

Journal

More filtering options
 1. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, In: Ny Juridik. p. 7 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Entreprenadrättsliga felpåföljder

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 4, p. 27-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Entreprenadrättslig fackmässighet - synpunkter med anledning av Gotlands-domen

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 1, p. 7-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar

  Niklas Arvidsson, 2010, In: Ny Juridik. 4, p. 42-70

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Kommentarer med anledning av ett arbete om aktieägaravtal

  Niklas Arvidsson, 2011, In: Ny Juridik. 4, p. 7-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU

  Michael Bogdan, 2004, In: Ny Juridik. 1, p. 7-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Den italienska litispendenstorpeden

  Michael Bogdan, 2004, In: Ny Juridik. 3, p. 53-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Lojalitetsarbete: Hur visar en advokat lojalitet mot sin klient

  Lisa Flower, 2019, In: Ny Juridik. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Domar från EG-domstolen

  Maria Fritz, 1996, In: Ny Juridik. 1996, 2, p. 118-134 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Transsexualism och nya rättigheter på varuområdet

  Maria Fritz, 1996, In: Ny Juridik. 1996, 4, p. 104-120 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Offentlighetsprincipen under prövning

  Maria Fritz, 1995, In: Ny Juridik. 1995, 3, p. 105-117 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Unionsmedborgarskapet och arbetskraftens fria rörlighet

  Maria Fritz, 2004, In: Ny Juridik. 2004, 2, p. 57-93 37 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Tredjelandsmedborgares rättigheter vid arbete inom EU

  Maria Fritz, 2004, In: Ny Juridik. 2004, 3, p. 16-52 37 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Fri rörlighet för arbetstagare

  Maria Fritz, 1995, In: Ny Juridik. 1995, 2, p. 106-120 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Franzén-domen

  Maria Fritz, 1997, In: Ny Juridik. 1997, 4, p. 75-95 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 3, p. 77-98 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 2, p. 77-102

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & MARIA FRITZ, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 4, p. 129-151 23 p., 6.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & MARIA FRITZ, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 1, p. 141-171 31 p., 6.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 2, p. 87-107 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & MARIA FRITZ, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 3, p. 73-96 24 p., 5.

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 4, p. 135-165 30 p., 7.

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, In: Ny Juridik. 2017, 1, p. 131-159 29 p., 6.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, In: Ny Juridik. 2017, 2, p. 101-124 24 p., 5.

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, In: Ny Juridik. 2017, 3, p. 115-144 30 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, In: Ny Juridik. 2017, 4, p. 105-130 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, In: Ny Juridik. 2018, 1, p. 95-116 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, In: Ny Juridik. 2018, 2, p. 89-111 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, In: Ny Juridik. 2018, 3, p. 73-98 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, In: Ny Juridik. 2018, 4, p. 55-80 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. En presentation av EG:s rättsordning

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 1994, In: Ny Juridik. 1994, 1, p. 92-107 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Fritt varuflöde: Konsekvenser för det svenska rättssystemet

  Jörgen Hettne, 1994, In: Ny Juridik. 1994, 3, p. 62-83 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Lagstiftning till följd av medlemskapet i EU

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 1994, In: Ny Juridik. 1994, 3, p. 106-122 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Handel och miljö: EU:s inre marknad och miljöskyddet

  Jörgen Hettne & Per Bergman, 1995, In: Ny Juridik. 1995, 4, p. 88-117 30 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Amsterdamfördraget

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 1998, In: Ny Juridik. 1998, 4, p. 41-75 35 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Förfarandet vid registrering av gemenskapsvarumärket

  Jörgen Hettne & Henrik Paulander, 2000, In: Ny Juridik. 2000, 2, p. 7-51 44 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Nicefördraget

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2001, In: Ny Juridik. 2001, 4, p. 23-48 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. EG:s talerättskriterier i gungning?

  Jörgen Hettne, 2002, In: Ny Juridik. 2002, 3, p. 42-67 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. EU:s konkurrensrätt och företagens rättsskydd

  Jörgen Hettne, 2003, In: Ny Juridik. 2003, 2, p. 70-101 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Har Sverige spelat bort sina monopol? EU och svenska lagstiftningsstrategier

  Jörgen Hettne, 2004, In: Ny Juridik. 2004, 4, p. 7-16 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Apoteksdomens konsekvenser: Inre marknaden i fara?

  Jörgen Hettne, 2005, In: Ny Juridik. 2005, 3, p. 42-50

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Fritt fram för nätsprit: har EG-domstolen bytt fot?

  Jörgen Hettne, 2007, In: Ny Juridik. 2007, 3, p. 68-95 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. EU:s inre marknad och Sverige: gamla och nya utmaningar

  Jörgen Hettne, 2009, In: Ny Juridik. 2009, 3, p. 52-66 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, In: Ny Juridik. 2019, 1, p. 63-85 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, In: Ny Juridik. 2019, 2, p. 87-103 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 1, p. 55-79 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2014, In: Ny Juridik. 2014, 1, p. 73-98 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2014, In: Ny Juridik. 2014, 2, p. 101-125 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2014, In: Ny Juridik. 2014, 3, p. 77-102 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 Next