Ny Juridik, 1400-3007

Journal

More filtering options
 1. Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar

  Niklas Arvidsson, 2010, In: Ny Juridik. 4, p. 42-70

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Amsterdamfördraget

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 1998, In: Ny Juridik. 1998, 4, p. 41-75 35 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, In: Ny Juridik. p. 7 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Apoteksdomens konsekvenser: Inre marknaden i fara?

  Jörgen Hettne, 2005, In: Ny Juridik. 2005, 3, p. 42-50

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Den italienska litispendenstorpeden

  Michael Bogdan, 2004, In: Ny Juridik. 3, p. 53-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Den principstyrda rätten 2. Teorins betydelse för svensk kontraktsrätt

  Ola Svensson, 2017, In: Ny Juridik. 1:17, p. 79-109

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Domar från EG-domstolen

  Maria Fritz, 1996, In: Ny Juridik. 1996, 2, p. 118-134 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. EG:s talerättskriterier i gungning?

  Jörgen Hettne, 2002, In: Ny Juridik. 2002, 3, p. 42-67 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. En presentation av EG:s rättsordning

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 1994, In: Ny Juridik. 1994, 1, p. 92-107 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. En rättsfilosofisk studie om avtalsfrihet och rättvisa

  Ola Svensson, 2014, In: Ny Juridik.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Entreprenadrättsliga felpåföljder

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 4, p. 27-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Entreprenadrättslig fackmässighet - synpunkter med anledning av Gotlands-domen

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 1, p. 7-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. EU:s inre marknad och Sverige: gamla och nya utmaningar

  Jörgen Hettne, 2009, In: Ny Juridik. 2009, 3, p. 52-66 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. EU:s konkurrensrätt och företagens rättsskydd

  Jörgen Hettne, 2003, In: Ny Juridik. 2003, 2, p. 70-101 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Förfarandet vid registrering av gemenskapsvarumärket

  Jörgen Hettne & Henrik Paulander, 2000, In: Ny Juridik. 2000, 2, p. 7-51 44 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Franzén-domen

  Maria Fritz, 1997, In: Ny Juridik. 1997, 4, p. 75-95 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Fri rörlighet för arbetstagare

  Maria Fritz, 1995, In: Ny Juridik. 1995, 2, p. 106-120 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Fritt fram för nätsprit: har EG-domstolen bytt fot?

  Jörgen Hettne, 2007, In: Ny Juridik. 2007, 3, p. 68-95 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Fritt varuflöde: Konsekvenser för det svenska rättssystemet

  Jörgen Hettne, 1994, In: Ny Juridik. 1994, 3, p. 62-83 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Handel och miljö: EU:s inre marknad och miljöskyddet

  Jörgen Hettne & Per Bergman, 1995, In: Ny Juridik. 1995, 4, p. 88-117 30 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Har Sverige spelat bort sina monopol? EU och svenska lagstiftningsstrategier

  Jörgen Hettne, 2004, In: Ny Juridik. 2004, 4, p. 7-16 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Kommentarer med anledning av ett arbete om aktieägaravtal

  Niklas Arvidsson, 2011, In: Ny Juridik. 4, p. 7-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Lagstiftning till följd av medlemskapet i EU

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 1994, In: Ny Juridik. 1994, 3, p. 106-122 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Lagstyre inom avtalsrätten

  Ola Svensson, 2016, In: Ny Juridik. 1, p. 7-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Lojalitet och rationell resursanvändning i entreprenadavtal

  Per Samuelsson, 2011, In: Ny Juridik. p. 43-63

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Lojalitetsarbete: Hur visar en advokat lojalitet mot sin klient

  Lisa Flower, 2019, In: Ny Juridik. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Nicefördraget

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2001, In: Ny Juridik. 2001, 4, p. 23-48 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Offentlighetsprincipen under prövning

  Maria Fritz, 1995, In: Ny Juridik. 1995, 3, p. 105-117 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU

  Michael Bogdan, 2004, In: Ny Juridik. 1, p. 7-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2008, In: Ny Juridik. 2008, 1, p. 85-111 27 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2008, In: Ny Juridik. 2008, 2, p. 68-95 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2008, In: Ny Juridik. 2008, 3, p. 148-170 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2008, In: Ny Juridik. 2008, 4, p. 33-53 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2009, In: Ny Juridik. 2009, 1, p. 73-96 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2009, In: Ny Juridik. 2009, 2, p. 79-104 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2009, In: Ny Juridik. 2009, 3, p. 67-94 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2009, In: Ny Juridik. 2009, 4, p. 62-89 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2005, In: Ny Juridik. 2005, 1, p. 86-108 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2005, In: Ny Juridik. 2005, 2, p. 83-102 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2005, In: Ny Juridik. 2005, 3, p. 65-95 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2005, In: Ny Juridik. 2005, 4, p. 71-95 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2006, In: Ny Juridik. 2006, 1, p. 52-79 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2006, In: Ny Juridik. 2006, 2, p. 62-79 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2006, In: Ny Juridik. 2006, 3, p. 64-87 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2006, In: Ny Juridik. 2006, 4, p. 77-103 27 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Rättsfall från EG-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2007, In: Ny Juridik. 2007, 1, p. 68-85 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 Next