Skattenytt, 0346-1254

Journal

More filtering options
 1. 2020
 2. Beskattning av Big Sciences - särskilt inom ramen för ERIC-konsortier

  Axel Hilling & Persson, T., 2020 Jan 15, In : Skattenytt. 2020, 1, p. 47-64 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2019
 4. Verklig innebörd och skatteflyktslagen

  Mats Tjernberg, 2019 May 29, In : Skattenytt. 6, p. 358-360 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2018
 6. Utomståenderegelns funktion som undantagsregel behöver stärkas

  Mats Tjernberg, 2018 Apr 26, In : Skattenytt. 2018, 5, p. 207-221

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2017
 8. A14 Verklig innebörd och lagen mot skatteflykt: Rättsfallskommentar

  Mats Tjernberg, 2017 Jun 1, In : Skattenytt. 2017, 6, p. 334-337

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. A EUF-fördraget (EU-domstolens domar 2017, direktskatt)

  Cécile Brokelind & Johansson, J., 2017 May 31, In : Skattenytt. 5, p. 360-447

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Synpunkter på översynen av fördelningsreglerna i 57 kap. IL

  Mats Tjernberg, 2017 Jan 15, In : Skattenytt. 2017, 1-2, p. 17-32 15 p., 1-2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Hur bör entreprenörer beskattas?

  Åsa Hansson, 2017 Jan, In : Skattenytt. 67, 1-2, p. 33-43 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Begreppet "skälig grund" i 8 kap. 13 § ML

  Henkow, O., 2017, In : Skattenytt. 11, p. 720-737

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2016
 14. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2016, Skattenytt, p. 406-433.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Högsta förvaltningsdomstolen och principföljsam prjeudikatbildning i skattemål

  Mats Tjernberg, 2016, In : Skattenytt. 1-2, p. 42-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2015
 17. Intressant tolkningsavgörande från HFD om uttagsbeskattning vid indirekt ägande i överlåtande handelsbolag

  Mats Tjernberg, 2015 Oct 1, In : Skattenytt. 2015, 10, p. 744-750 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2015, Skattenytt, p. 406-433.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2015, Skattenytt, p. 239-247 .

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Utgångspunkter i juridisk argumentation: En replik

  Maria Hilling, 2015, In : Skattenytt. 1-2, p. 54-63

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 2014
 22. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, p. 429-451.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, p. 147-155.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 24. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, p. 320-324.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. 2013
 26. Förslaget till förändrade fåmansföretagsregler från 2014

  Mats Tjernberg, 2013 Nov 1, In : Skattenytt. 11, p. 750-756 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, 6, p. 406-428.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, p. 710-714.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, p. 543-547.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. Av HFD avgjorda mål om samma eller likartad verksamhet

  Mats Tjernberg, 2013, In : Skattenytt. 63, p. 55-57

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. 2012
 32. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, p. 402-422.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2012, In : Skattenytt. 7-8, p. 542-543

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, p. 69-76.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, p. 129-135.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. HFD:s Peru-domar

  Maria Hilling, 2012, In : Skattenytt. 9, p. 590-600

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2012

  Mats Tjernberg, 2012, In : Skattenytt. 2012, 6, p. 370-373

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. 2011
 39. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2011, In : Skattenytt. p. 416-425

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2011, Skattenytt, p. 657-658.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster

  Mats Tjernberg & Neway, J., 2011, In : Skattenytt. 2011, 3, p. 156-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Skattenytt Internationellt - direkt beskattning

  Maria Hilling, 2011, In : Skattenytt. 9, p. 643-644

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 43. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2011

  Mats Tjernberg, 2011, In : Skattenytt. 2011, 6, p. 386-387

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. 2010
 45. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2010, Skattenytt, p. 438-455.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 46. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på förvärv vid försäljning av aktier i dotterbolag

  Henkow, O., 2010, In : Skattenytt. 2010, 1/2

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2010

  Mats Tjernberg, 2010, In : Skattenytt. 2010, 60, p. 391-398

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. 2009
 49. A. EG-fördraget

  Maria Hilling, 2009, Skattenytt, p. 395-407.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 50. Avkastning från financial spread betting – kapitalvinst eller lotterivinst?

  Axel Hilling, 2009, In : Skattenytt. p. 103-113

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. Beskattning av hästgårdar och hästverksamhet

  Pelin, L., 2009, In : Skattenytt. 4

  Research output: Contribution to journalArticle

 52. Den danska skattereformen: sänkta marginalskatter för att rädda välfärden

  Åsa Hansson, 2009, In : Skattenytt. 9, p. 533

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2009

  Mats Tjernberg, 2009, In : Skattenytt. 2009, 59, p. 356-360

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. 2006
 55. Anm. av Aldestam, Mona: EC state aid rules applied to taxes: an analysis of the selectivity criterion

  Christina Moëll, 2006, In : Skattenytt. 9, p. 538-544

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 56. Anm. av Andersson, Håkan: Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering.

  Mats Tjernberg, 2006, In : Skattenytt. 2006, 11, p. 670-674

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 Next