Skattenytt, 0346-1254

Journal

More filtering options
 1. 2021
 2. Migration, mobilitet och skatter – kan det hänga ihop?

  Mats Tjernberg, 2021 May 3, In: Skattenytt. 2021, 5, p. 265 278 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Anmälan av Thomas Piketty – Kapitalet och ideologin, Mondial 2020 (1165 sidor)

  Richard Croneberg, 2021 Mar 1, In: Skattenytt. 3, p. 162-172 10 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 4. Different skattemässig behandling av differentierad utdelning

  Mats Tjernberg, 2021 Jan 15, In: Skattenytt. 2021, 1-2, p. 41-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2020
 6. Verklig innebörd och skatteflykt, rättsfallskommentar

  Mats Tjernberg, 2020 Jul 1, In: Skattenytt. 6, p. 336

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Beskattning av Big Sciences - särskilt inom ramen för ERIC-konsortier

  Axel Hilling & Tommy Persson, 2020 Jan 15, In: Skattenytt. 2020, 1, p. 47-64 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. 2019
 9. Verklig innebörd och skatteflyktslagen

  Mats Tjernberg, 2019 May 29, In: Skattenytt. 6, p. 358-360 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. 2018
 11. Skatteflyktslagen och HFD x 2 - 3:12 respektive koncernbidragsreglerna

  Mats Tjernberg, 2018 Dec 1, Skattenytt, 2018, 12, p. 807-816 9 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Utomståenderegelns funktion som undantagsregel behöver stärkas

  Mats Tjernberg, 2018 Apr 26, In: Skattenytt. 2018, 5, p. 207-221

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2017
 14. A14 Verklig innebörd och lagen mot skatteflykt: Rättsfallskommentar

  Mats Tjernberg, 2017 Jun 1, In: Skattenytt. 2017, 6, p. 334-337

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. A EUF-fördraget (EU-domstolens domar 2017, direktskatt)

  Cécile Brokelind & Jesper Johansson, 2017 May 31, In: Skattenytt. 5, p. 360-447

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Synpunkter på översynen av fördelningsreglerna i 57 kap. IL

  Mats Tjernberg, 2017 Jan 15, In: Skattenytt. 2017, 1-2, p. 17-32 15 p., 1-2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Hur bör entreprenörer beskattas?

  Åsa Hansson, 2017 Jan, In: Skattenytt. 67, 1-2, p. 33-43 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Begreppet "skälig grund" i 8 kap. 13 § ML

  Oskar Henkow, 2017, In: Skattenytt. 11, p. 720-737

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. 2016
 20. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2016, Skattenytt, p. 406-433.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Högsta förvaltningsdomstolen och principföljsam prjeudikatbildning i skattemål

  Mats Tjernberg, 2016, In: Skattenytt. 1-2, p. 42-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. 2015
 23. Intressant tolkningsavgörande från HFD om uttagsbeskattning vid indirekt ägande i överlåtande handelsbolag

  Mats Tjernberg, 2015 Oct 1, In: Skattenytt. 2015, 10, p. 744-750 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2015, Skattenytt, p. 406-433.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2015, Skattenytt, p. 239-247 .

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Utgångspunkter i juridisk argumentation: En replik

  Maria Hilling, 2015, In: Skattenytt. 1-2, p. 54-63

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 2014
 28. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2014, Skattenytt, p. 429-451.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2014, Skattenytt, p. 147-155.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2014, Skattenytt, p. 320-324.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. 2013
 32. Förslaget till förändrade fåmansföretagsregler från 2014

  Mats Tjernberg, 2013 Nov 1, In: Skattenytt. 11, p. 750-756 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2013, Skattenytt, 6, p. 406-428.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 34. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2013, Skattenytt, p. 710-714.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2013, Skattenytt, p. 543-547.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. Av HFD avgjorda mål om samma eller likartad verksamhet

  Mats Tjernberg, 2013, In: Skattenytt. 63, p. 55-57

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. 2012
 38. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2012, Skattenytt, 2012, p. 402-422.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 39. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2012, In: Skattenytt. 7-8, p. 542-543

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2012, Skattenytt, 2012, p. 69-76.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2012, Skattenytt, 2012, p. 129-135.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 42. HFD:s Peru-domar

  Maria Hilling, 2012, In: Skattenytt. 9, p. 590-600

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2012

  Mats Tjernberg, 2012, In: Skattenytt. 2012, 6, p. 370-373

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. 2011
 45. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2011, In: Skattenytt. p. 416-425

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2011, Skattenytt, p. 657-658.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 47. Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster

  Mats Tjernberg & John Neway, 2011, In: Skattenytt. 2011, 3, p. 156-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. Skattenytt Internationellt - direkt beskattning

  Maria Hilling, 2011, In: Skattenytt. 9, p. 643-644

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 49. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2011

  Mats Tjernberg, 2011, In: Skattenytt. 2011, 6, p. 386-387

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. 2010
 51. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2010, Skattenytt, p. 438-455.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 52. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på förvärv vid försäljning av aktier i dotterbolag

  Oskar Henkow, 2010, In: Skattenytt. 2010, 1/2

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2010

  Mats Tjernberg, 2010, In: Skattenytt. 2010, 60, p. 391-398

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. 2009
 55. A. EG-fördraget

  Maria Hilling, 2009, Skattenytt, p. 395-407.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 56. Avkastning från financial spread betting – kapitalvinst eller lotterivinst?

  Axel Hilling, 2009, In: Skattenytt. p. 103-113

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. Beskattning av hästgårdar och hästverksamhet

  Lars Pelin, 2009, In: Skattenytt. 4

  Research output: Contribution to journalArticle

 58. Den danska skattereformen: sänkta marginalskatter för att rädda välfärden

  Åsa Hansson, 2009, In: Skattenytt. 9, p. 533

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next