Sociologisk Forskning, 0038-0342

Journal

More filtering options
 1. Advice on the radio: Modernization, the public and Experts 1939-1968

  Marja Åkerström, 2007, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 74-77

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 2. Ruled by the Calender? Public sector and university managers on meetings, calenders and time

  Malin Åkerström & Thelander, J., 2019, In : Sociologisk Forskning. 56, 2, p. 149-165 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Barns minnesprestationer i rättsprocessen

  Allwood, C. M., 2005, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 21-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Children's memory performance in regular processes

  Allwood, C. M., 2005, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 21-27

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 5. Pensionärsjävlar-revolt mot eller upprepande av negativa ålderskoder?

  Andersson, J., 2013, In : Sociologisk Forskning. 3-4, p. 247-266

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. "In Sweden we shake hands" - but are we really?

  Andersson, A., Christofer Edling & Rydgren, J., 2017 Dec, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 377-381 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Family in the Swedish model

  Terese Anving, 2008, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 73-75

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 8. Recension av "Familjen i den svenska modellen"

  Terese Anving, 2008, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 73-75

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Definitioner av våld i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

  Basic, G., 2015, In : Sociologisk Forskning. 52, 4, p. 341-361

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Förlåtelse, försoning och oförsonlighet i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

  Basic, G., 2013, In : Sociologisk Forskning. 50, 1, p. 51-68

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Why is the Swedish population aging? What can we or what can we not do about this?

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2005, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 3-12

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 12. Thomas Johansson, Makeovermani : om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget

  Berg, M., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 93-96

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets skolutveckling – exemplet ANDT-undervisning

  Börjesson, M. & Eva Palmblad, 2013, In : Sociologisk Forskning. 50, 2, p. 93-115

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Det sociologiska självförtroendet

  Brante, T., 2008, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 97-102

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Recension av Lundberg: Durkheim och Mannheim som filosofisociologer. (Licentiatavhandling)

  Brante, T., 2006, In : Sociologisk Forskning. 2006, 2, p. 135-138

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Kvalitetsmätning med citationsindex - en fallgrop för sociologin

  Brante, T. & Sune Sunesson, 1990, In : Sociologisk Forskning. 27, 2, p. 47-57 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Recension av Jamila Husseins bok "Heder och hedersvåld. Berättelser, fakta, fördomar"

  Veronika Burcar Alm, 2017, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 385-387 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Heidegger och autentisk fascism.

  Dahl, N. G. G., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 21-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid

  Dahlstedt, M., Fejes, A., Olson, M., Rahm, L. & Fredrik Sandberg, 2017 Jan 1, In : Sociologisk Forskning. 54, 1-2, p. 31-50 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Equality price

  Sara Eldén, 2008, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 93-95

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering

  Sara Eldén, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Recension

  Sara Eldén, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 23. Opening Speech at the Nordic Sociological Associations 27th Conference 14-16 august 2014

  Johanna Esseveld, 2014, In : Sociologisk Forskning. 51, 2, p. 157-161

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 24. Sex/gender and sociology, a historical perspective

  Johanna Esseveld, 2004, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 3-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Sociologin som försvann- en uppvisning i missvisande urval

  Estrada, F., Lindgren, S-Å. & Malin Åkerström, 2004, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 31-37

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Weight of cultural bridges on cities integration project

  Ewert, S., Liedholm, M. & Lindberg, G., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 33-49

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. The controversy growth. A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

  Forsberg, P., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 53

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. De oauktoriserade migranterna i svensk byggnadssektor - en studie i deportationspolitik 1990-2004

  Frank, D., 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 26-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Det blågula stjärnbaneret

  Alexandra Franzén, 2017 Mar 31, In : Sociologisk Forskning. 54, 1-2, p. 137-139 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Ungas politiska (icke-)deltagande på sociala medier – hellre offline?

  Nils Gustafsson, Malena Rosén Sundström & Fjellman, E., 2018 Jul 2, In : Sociologisk Forskning. 55, 2-3, p. 293-316 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Bodies, doings, and gendered ideals in Swedish graffiti

  Erik Hannerz, 2017, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 373-376 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. David Stockelberg (2005) Simmels former. Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Jonas Hansson, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 33. Recension av Lena Israel, Filmdramaturgi och vardagstänkande

  Erik Hedling, 1992, In : Sociologisk Forskning. 29, 2, p. 85-89

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. Hans Skjervheim: A critical rereading

  Carl-Göran Heidegren, 2015, In : Sociologisk Forskning. 52, 2, p. 192-194

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. The concept of the political

  Carl-Göran Heidegren, 2003, In : Sociologisk Forskning. 40, 1, p. 143-147

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Livsstil och livsföring i Simmels och Webers klassiska sociologi

  Carl-Göran Heidegren, 2004, In : Sociologisk Forskning. p. 39-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. An interview with Hans Joas

  Carl-Göran Heidegren, 2017, In : Sociologisk Forskning. 54, 3, p. 233-243

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 38. Karriärmetaforens tillämpning och funktion inom missbruksfältet

  Mats Hilte, 2003, In : Sociologisk Forskning. 2003, Nr 2-2003, p. 35-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Psychoactive drugs and the management of time

  Mats Hilte, 2019 Jun 26, In : Sociologisk Forskning. 56, 2, p. 111-124 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. The historian of religion and war

  Jan Hjärpe, 2003, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 3-8

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 41. Potential in social work. A constructive look at professional practice

  Torbjörn Hjort, 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 66-68

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed. Köpenhamn: Hans Rietzels Forlag, (2007)

  Torbjörn Hjort, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2007, 2, p. 67-69

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 43. The world is not a field: An interview with Michèle Lamont

  Anders Hylmö & Lamont, M., 2018 Jun 26, In : Sociologisk Forskning. 56, 2, p. 167-179 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Plats som produkt. Kommersialisering och paketering.

  Markus Idvall, 2008, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 108-110

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 45. Sociologi, programmatisk modern

  Bo Isenberg, 1997, In : Sociologisk Forskning. 44, 3–4, p. 283-310

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Den dialogiska vändningen

  Bo Isenberg, 2005, In : Sociologisk Forskning. 42, 4, p. 79-83

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 47. Avhandlingsrecension: Meddelanden från ensamheten

  Katarina Jacobsson, 2013, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 77-79

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 48. Tvånget i tvångsvården

  Eva Johnsson & Kerstin Svensson, 2006, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 22-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Coercion and coercive care

  Eva Johnsson & Kerstin Svensson, 2006, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 23

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning

  Sara Kalm, 2019, In : Sociologisk Forskning. 56, 1, p. 5-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. Johan asplund som larare

  Magnus Karlsson, 2018 Jan 1, In : Sociologisk Forskning. 55, 4, p. 513-516 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 52. Marxism och politik

  Anders Kjellberg, 1978, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 65-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 53. Natthärbärget som vandrande lösning

  Marcus Knutagård & Nordfeldt, M., 2007, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 31

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. Överviktens betydelser

  Vesa Leppänen & Linné, S., 2007, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 6-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. Urban sociology school of Chicago: Researchers and ideas 1892-1965

  Lindberg, G., 2008, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 77-80

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 56. Svensk Sociologi om Tredje Världen - en översikt

  Lindberg, S., 1989, In : Sociologisk Forskning. 26, 1, p. 71-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. The legitimacy of the State and the law. Regarding Max Weber

  Lindgren, L., 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-61

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 58. Legitimacy in an age of global politics

  Lindgren, L., 2009, In : Sociologisk Forskning. 46, 2, p. 58-61

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 59. Carl Schmitt, Det politiska som begrepp, Göteborg: Daidalos, 2010

  Lindgren, L., 2011, In : Sociologisk Forskning. 48, 3, p. 114-116 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 60. Raymond Boudon, Pierre Demeulneare & Riccardo Viale, red. (2001): L'explication des normes sociales

  Lindgren, L., 2002, In : Sociologisk Forskning. 39, 3-4, p. 159-166 8 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 61. Recension av staden, våldet och tryggheten

  Listerborn, C., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 89-91

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 62. The politics of life itself Biomedicine, power, and subjectivity in the twenty-first century

  Henrik Loodin, 2009, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 68-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 63. Wishing, choosing and wanting. On the decision to have a child

  Åsa Lundqvist & Roman, C., 2003, In : Sociologisk Forskning. 40, 1, p. 12-34

  Research output: Contribution to journalArticle

 64. Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009

  Åsa Lundqvist, 2011, In : Sociologisk Forskning. 48, 4, p. 59-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 65. Hot och handlingsstrategier : en komparativ studie av tre bostadsområden i Örebro.

  Agneta Mallén, 2010, In : Sociologisk Forskning. 47, 1, p. 98-100

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 66. The Controversy of Growth. A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

  Melberg, K., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 31-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 67. Way of life - a sociological base

  Fredrik Miegel, 2008, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 40-42

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 68. Konsten att leva länge

  Norstedt, M., 2007, (Submitted) In : Sociologisk Forskning. 4, p. 72-74

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 69. Att konstruera reformobjekt. Sociologi mellan vetenskap och myndighetshandlande

  Gunnar Olofsson, 1980, In : Sociologisk Forskning. 17, 1, p. 37-42 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 70. En sociolog blir till: Dispositioner, praktiker och lärdomar

  Gunnar Olofsson, 2014, In : Sociologisk Forskning. 51, 3-4, p. 13-36 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 71. Recension av Markus Arvidson: Den fabricerande människan. Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform

  Anders Persson, 2007, In : Sociologisk Forskning. 4/2007, p. 69-72

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 72. I kommunalrådskarriärens spänningsfält

  Anders Persson, 2001, In : Sociologisk Forskning. 3-4, p. 238-243

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 73. Intimitet bland främlingar. Om mobiltelefonsamtal på offentliga platser

  Anders Persson, 2000, In : Sociologisk Forskning. 2/2000, p. 94-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 74. Förbundsnytt: Sveriges sociologförbund

  Anders Persson & Sune Sunesson, 1984, In : Sociologisk Forskning. 21, 2, p. 106-107

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 75. An interview with Bridget Anderson

  Maja Sager, 2018 Apr 18, In : Sociologisk Forskning. p. 99-107 9 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 76. Expertis - källa eller fälla för legitimitet?

  Anett Schenk, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2/2007, p. 75-79

  Research output: Contribution to journalArticle

 77. Recension av Ernest Gellner: An Intellectual Biography (John A. Hall, Verso)

  Schubert, S., 2013, In : Sociologisk Forskning. 50, 1, p. 80-82

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 78. Maria Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist, Feminism som lönearbete. Stockholm: Leopard, 2017. Recension

  Rebecca Selberg, 2017 Dec 1, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 390-393 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 79. Book Review: Bettina Hauge: Kræftramte – på arbejde. Betydninger af et arbejdsliv for livstruende syge.

  Ann Mari Sellerberg, 2009, In : Sociologisk Forskning. 2009, 2, p. 70-72

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 80. Recension av Mikaela Sundbergs "Making Meteorology"

  Ann Mari Sellerberg, 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 88-89

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 81. Recension: Teckenspråkiga döva. Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället.

  Ann Mari Sellerberg, 2004, In : Sociologisk Forskning. 2004, 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 82. Recension av Baggens "Barns och föräldrars möte med sjuksköterskan i barnhälsovården

  Ann Mari Sellerberg, 2003, In : Sociologisk Forskning. 2003, 2, p. 91-94

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 83. Rätten att tala om aids - om experter och expertis

  Sune Sunesson, 1988, In : Sociologisk Forskning. 25, 2-3, p. 98-106 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 84. Anteckningar kring "Min Natt" av Lotta, 16 år

  Sune Sunesson, 1976, In : Sociologisk Forskning. 13, 2, p. 33-45 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 85. Laughter and ridicule. Towards a social critique of humour.

  Thelander, J., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 91-93

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 86. Internet society. The Internet in everyday life

  Thorsted, S., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 81-83

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 87. Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland: - organisatoriska gränser inom lokal arbetsmarknadspolitik

  Ulmestig, R. & Alexandru Panican, 2018 Dec 22, In : Sociologisk Forskning. 55, 4, p. 467-485 18 p., 2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 88. Recension av Sara Uhnoos "Våldets regler"

  David Wästerfors, 2011, In : Sociologisk Forskning. 48, 3, p. 116-118

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 89. Den skickligt inkompetente chefen

  Robert Wenglén & Peter Svensson, 2008, In : Sociologisk Forskning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 90. Globaliseringsrörelsen – en ny social rörelse eller en klassisk konfliktdimension i nytt sammanhang?

  Wennerhag, M., 2003, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 27-35

  Research output: Contribution to journalLetter