Sociologisk Forskning, 0038-0342

Journal

More filtering options
 1. 2007
 2. David Stockelberg (2005) Simmels former. Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Jonas Hansson, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 3. Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering

  Sara Eldén, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 4. Expertis - källa eller fälla för legitimitet?

  Anett Schenk, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2/2007, p. 75-79

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed. Köpenhamn: Hans Rietzels Forlag, (2007)

  Torbjörn Hjort, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2007, 2, p. 67-69

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. Konsten att leva länge

  Norstedt, M., 2007, (Submitted) In : Sociologisk Forskning. 4, p. 72-74

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. Laughter and ridicule. Towards a social critique of humour.

  Thelander, J., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 91-93

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 8. Natthärbärget som vandrande lösning

  Marcus Knutagård & Nordfeldt, M., 2007, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 31

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Överviktens betydelser

  Vesa Leppänen & Linné, S., 2007, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 6-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Recension

  Sara Eldén, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Recension av Markus Arvidson: Den fabricerande människan. Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform

  Anders Persson, 2007, In : Sociologisk Forskning. 4/2007, p. 69-72

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Recension av staden, våldet och tryggheten

  Listerborn, C., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 89-91

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. The controversy growth. A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

  Forsberg, P., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 53

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. The Controversy of Growth. A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

  Melberg, K., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 31-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Thomas Johansson, Makeovermani : om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget

  Berg, M., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 93-96

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. 2006
 17. Coercion and coercive care

  Eva Johnsson & Kerstin Svensson, 2006, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 23

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Heidegger och autentisk fascism.

  Dahl, N. G. G., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 21-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Internet society. The Internet in everyday life

  Thorsted, S., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 81-83

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. Recension av Lundberg: Durkheim och Mannheim som filosofisociologer. (Licentiatavhandling)

  Brante, T., 2006, In : Sociologisk Forskning. 2006, 2, p. 135-138

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Recension av Mikaela Sundbergs "Making Meteorology"

  Ann Mari Sellerberg, 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 88-89

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Tvånget i tvångsvården

  Eva Johnsson & Kerstin Svensson, 2006, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 22-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Weight of cultural bridges on cities integration project

  Ewert, S., Liedholm, M. & Lindberg, G., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 33-49

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. 2005
 25. Barns minnesprestationer i rättsprocessen

  Allwood, C. M., 2005, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 21-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Children's memory performance in regular processes

  Allwood, C. M., 2005, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 21-27

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 27. Den dialogiska vändningen

  Bo Isenberg, 2005, In : Sociologisk Forskning. 42, 4, p. 79-83

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Why is the Swedish population aging? What can we or what can we not do about this?

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2005, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 3-12

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 29. 2004
 30. Livsstil och livsföring i Simmels och Webers klassiska sociologi

  Carl-Göran Heidegren, 2004, In : Sociologisk Forskning. p. 39-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Recension: Teckenspråkiga döva. Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället.

  Ann Mari Sellerberg, 2004, In : Sociologisk Forskning. 2004, 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Sex/gender and sociology, a historical perspective

  Johanna Esseveld, 2004, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 3-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Sociologin som försvann- en uppvisning i missvisande urval

  Estrada, F., Lindgren, S-Å. & Malin Åkerström, 2004, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 31-37

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. 2003
 35. Globaliseringsrörelsen – en ny social rörelse eller en klassisk konfliktdimension i nytt sammanhang?

  Wennerhag, M., 2003, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 27-35

  Research output: Contribution to journalLetter

 36. Karriärmetaforens tillämpning och funktion inom missbruksfältet

  Mats Hilte, 2003, In : Sociologisk Forskning. 2003, Nr 2-2003, p. 35-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Recension av Baggens "Barns och föräldrars möte med sjuksköterskan i barnhälsovården

  Ann Mari Sellerberg, 2003, In : Sociologisk Forskning. 2003, 2, p. 91-94

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. The concept of the political

  Carl-Göran Heidegren, 2003, In : Sociologisk Forskning. 40, 1, p. 143-147

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 39. The historian of religion and war

  Jan Hjärpe, 2003, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 3-8

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 40. Wishing, choosing and wanting. On the decision to have a child

  Åsa Lundqvist & Roman, C., 2003, In : Sociologisk Forskning. 40, 1, p. 12-34

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2002
 42. Raymond Boudon, Pierre Demeulneare & Riccardo Viale, red. (2001): L'explication des normes sociales

  Lindgren, L., 2002, In : Sociologisk Forskning. 39, 3-4, p. 159-166 8 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 43. 2001
 44. I kommunalrådskarriärens spänningsfält

  Anders Persson, 2001, In : Sociologisk Forskning. 3-4, p. 238-243

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 45. 2000
 46. Intimitet bland främlingar. Om mobiltelefonsamtal på offentliga platser

  Anders Persson, 2000, In : Sociologisk Forskning. 2/2000, p. 94-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. 1997
 48. Sociologi, programmatisk modern

  Bo Isenberg, 1997, In : Sociologisk Forskning. 44, 3–4, p. 283-310

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. 1992
 50. Recension av Lena Israel, Filmdramaturgi och vardagstänkande

  Erik Hedling, 1992, In : Sociologisk Forskning. 29, 2, p. 85-89

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 51. 1990
 52. Kvalitetsmätning med citationsindex - en fallgrop för sociologin

  Brante, T. & Sune Sunesson, 1990, In : Sociologisk Forskning. 27, 2, p. 47-57 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. 1989
 54. Svensk Sociologi om Tredje Världen - en översikt

  Lindberg, S., 1989, In : Sociologisk Forskning. 26, 1, p. 71-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. 1988
 56. Rätten att tala om aids - om experter och expertis

  Sune Sunesson, 1988, In : Sociologisk Forskning. 25, 2-3, p. 98-106 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. 1984
 58. Förbundsnytt: Sveriges sociologförbund

  Anders Persson & Sune Sunesson, 1984, In : Sociologisk Forskning. 21, 2, p. 106-107

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 59. 1980
 60. Att konstruera reformobjekt. Sociologi mellan vetenskap och myndighetshandlande

  Gunnar Olofsson, 1980, In : Sociologisk Forskning. 17, 1, p. 37-42 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 61. 1978
 62. Marxism och politik

  Anders Kjellberg, 1978, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 65-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)