Sociologisk Forskning, 0038-0342

Journal

More filtering options
 1. Advice on the radio: Modernization, the public and Experts 1939-1968

  Marja Åkerström, 2007, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 74-77

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 2. An interview with Bridget Anderson

  Maja Sager, 2018 Apr 18, In : Sociologisk Forskning. p. 99-107 9 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 3. An interview with Hans Joas

  Carl-Göran Heidegren, 2017, In : Sociologisk Forskning. 54, 3, p. 233-243

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 4. Anteckningar kring "Min Natt" av Lotta, 16 år

  Sune Sunesson, 1976, In : Sociologisk Forskning. 13, 2, p. 33-45 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Att konstruera reformobjekt. Sociologi mellan vetenskap och myndighetshandlande

  Gunnar Olofsson, 1980, In : Sociologisk Forskning. 17, 1, p. 37-42 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland: - organisatoriska gränser inom lokal arbetsmarknadspolitik

  Ulmestig, R. & Alexandru Panican, 2018 Dec 22, In : Sociologisk Forskning. 55, 4, p. 467-485 18 p., 2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Avhandlingsrecension: Meddelanden från ensamheten

  Katarina Jacobsson, 2013, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 77-79

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 8. Barns minnesprestationer i rättsprocessen

  Allwood, C. M., 2005, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 21-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Bodies, doings, and gendered ideals in Swedish graffiti

  Erik Hannerz, 2017, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 373-376 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Book Review: Bettina Hauge: Kræftramte – på arbejde. Betydninger af et arbejdsliv for livstruende syge.

  Ann Mari Sellerberg, 2009, In : Sociologisk Forskning. 2009, 2, p. 70-72

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Carl Schmitt, Det politiska som begrepp, Göteborg: Daidalos, 2010

  Lindgren, L., 2011, In : Sociologisk Forskning. 48, 3, p. 114-116 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Children's memory performance in regular processes

  Allwood, C. M., 2005, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 21-27

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 13. Coercion and coercive care

  Eva Johnsson & Kerstin Svensson, 2006, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 23

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. David Stockelberg (2005) Simmels former. Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Jonas Hansson, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Definitioner av våld i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

  Basic, G., 2015, In : Sociologisk Forskning. 52, 4, p. 341-361

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Den dialogiska vändningen

  Bo Isenberg, 2005, In : Sociologisk Forskning. 42, 4, p. 79-83

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Den skickligt inkompetente chefen

  Robert Wenglén & Peter Svensson, 2008, In : Sociologisk Forskning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. De oauktoriserade migranterna i svensk byggnadssektor - en studie i deportationspolitik 1990-2004

  Frank, D., 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 26-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Det blågula stjärnbaneret

  Alexandra Franzén, 2017 Mar 31, In : Sociologisk Forskning. 54, 1-2, p. 137-139 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. Det sociologiska självförtroendet

  Brante, T., 2008, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 97-102

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering

  Sara Eldén, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. En sociolog blir till: Dispositioner, praktiker och lärdomar

  Gunnar Olofsson, 2014, In : Sociologisk Forskning. 51, 3-4, p. 13-36 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Equality price

  Sara Eldén, 2008, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 93-95

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Expertis - källa eller fälla för legitimitet?

  Anett Schenk, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2/2007, p. 75-79

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Family in the Swedish model

  Terese Anving, 2008, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 73-75

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Förbundsnytt: Sveriges sociologförbund

  Anders Persson & Sune Sunesson, 1984, In : Sociologisk Forskning. 21, 2, p. 106-107

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 27. Förlåtelse, försoning och oförsonlighet i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

  Basic, G., 2013, In : Sociologisk Forskning. 50, 1, p. 51-68

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Globaliseringsrörelsen – en ny social rörelse eller en klassisk konfliktdimension i nytt sammanhang?

  Wennerhag, M., 2003, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 27-35

  Research output: Contribution to journalLetter

 29. Hans Skjervheim: A critical rereading

  Carl-Göran Heidegren, 2015, In : Sociologisk Forskning. 52, 2, p. 192-194

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Heidegger och autentisk fascism.

  Dahl, N. G. G., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 21-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Hot och handlingsstrategier : en komparativ studie av tre bostadsområden i Örebro.

  Agneta Mallén, 2010, In : Sociologisk Forskning. 47, 1, p. 98-100

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009

  Åsa Lundqvist, 2011, In : Sociologisk Forskning. 48, 4, p. 59-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 33. I kommunalrådskarriärens spänningsfält

  Anders Persson, 2001, In : Sociologisk Forskning. 3-4, p. 238-243

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. "In Sweden we shake hands" - but are we really?

  Andersson, A., Christofer Edling & Rydgren, J., 2017 Dec, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 377-381 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Internet society. The Internet in everyday life

  Thorsted, S., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 81-83

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Intimitet bland främlingar. Om mobiltelefonsamtal på offentliga platser

  Anders Persson, 2000, In : Sociologisk Forskning. 2/2000, p. 94-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed. Köpenhamn: Hans Rietzels Forlag, (2007)

  Torbjörn Hjort, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2007, 2, p. 67-69

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. Johan asplund som larare

  Magnus Karlsson, 2018 Jan 1, In : Sociologisk Forskning. 55, 4, p. 513-516 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Karriärmetaforens tillämpning och funktion inom missbruksfältet

  Mats Hilte, 2003, In : Sociologisk Forskning. 2003, Nr 2-2003, p. 35-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Konsten att leva länge

  Norstedt, M., 2007, (Submitted) In : Sociologisk Forskning. 4, p. 72-74

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. Kvalitetsmätning med citationsindex - en fallgrop för sociologin

  Brante, T. & Sune Sunesson, 1990, In : Sociologisk Forskning. 27, 2, p. 47-57 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Laughter and ridicule. Towards a social critique of humour.

  Thelander, J., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 91-93

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 43. Legitimacy in an age of global politics

  Lindgren, L., 2009, In : Sociologisk Forskning. 46, 2, p. 58-61

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 44. Livsstil och livsföring i Simmels och Webers klassiska sociologi

  Carl-Göran Heidegren, 2004, In : Sociologisk Forskning. p. 39-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Maria Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist, Feminism som lönearbete. Stockholm: Leopard, 2017. Recension

  Rebecca Selberg, 2017 Dec 1, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 390-393 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 3 Next