Sociologisk Forskning, 0038-0342

Journal

More filtering options
 1. Marxism och politik

  Anders Kjellberg, 1978, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 65-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 2. Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid

  Dahlstedt, M., Fejes, A., Olson, M., Rahm, L. & Fredrik Sandberg, 2017 Jan 1, In : Sociologisk Forskning. 54, 1-2, p. 31-50 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Natthärbärget som vandrande lösning

  Marcus Knutagård & Nordfeldt, M., 2007, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 31

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning

  Sara Kalm, 2019, In : Sociologisk Forskning. 56, 1, p. 5-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Opening Speech at the Nordic Sociological Associations 27th Conference 14-16 august 2014

  Johanna Esseveld, 2014, In : Sociologisk Forskning. 51, 2, p. 157-161

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 6. Överviktens betydelser

  Vesa Leppänen & Linné, S., 2007, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 6-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Pensionärsjävlar-revolt mot eller upprepande av negativa ålderskoder?

  Andersson, J., 2013, In : Sociologisk Forskning. 3-4, p. 247-266

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Plats som produkt. Kommersialisering och paketering.

  Markus Idvall, 2008, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 108-110

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Potential in social work. A constructive look at professional practice

  Torbjörn Hjort, 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 66-68

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Psychoactive drugs and the management of time

  Mats Hilte, 2019 Jun 26, In : Sociologisk Forskning. 56, 2, p. 111-124 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Rätten att tala om aids - om experter och expertis

  Sune Sunesson, 1988, In : Sociologisk Forskning. 25, 2-3, p. 98-106 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Raymond Boudon, Pierre Demeulneare & Riccardo Viale, red. (2001): L'explication des normes sociales

  Lindgren, L., 2002, In : Sociologisk Forskning. 39, 3-4, p. 159-166 8 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Recension

  Sara Eldén, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-60

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Recension av Baggens "Barns och föräldrars möte med sjuksköterskan i barnhälsovården

  Ann Mari Sellerberg, 2003, In : Sociologisk Forskning. 2003, 2, p. 91-94

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Recension av Ernest Gellner: An Intellectual Biography (John A. Hall, Verso)

  Schubert, S., 2013, In : Sociologisk Forskning. 50, 1, p. 80-82

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Recension av "Familjen i den svenska modellen"

  Terese Anving, 2008, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 73-75

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Recension av Jamila Husseins bok "Heder och hedersvåld. Berättelser, fakta, fördomar"

  Veronika Burcar Alm, 2017, In : Sociologisk Forskning. 54, 4, p. 385-387 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Recension av Lena Israel, Filmdramaturgi och vardagstänkande

  Erik Hedling, 1992, In : Sociologisk Forskning. 29, 2, p. 85-89

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. Recension av Lundberg: Durkheim och Mannheim som filosofisociologer. (Licentiatavhandling)

  Brante, T., 2006, In : Sociologisk Forskning. 2006, 2, p. 135-138

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. Recension av Markus Arvidson: Den fabricerande människan. Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform

  Anders Persson, 2007, In : Sociologisk Forskning. 4/2007, p. 69-72

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Recension av Mikaela Sundbergs "Making Meteorology"

  Ann Mari Sellerberg, 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 88-89

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Recension av Sara Uhnoos "Våldets regler"

  David Wästerfors, 2011, In : Sociologisk Forskning. 48, 3, p. 116-118

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 23. Recension av staden, våldet och tryggheten

  Listerborn, C., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 89-91

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Recension: Teckenspråkiga döva. Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället.

  Ann Mari Sellerberg, 2004, In : Sociologisk Forskning. 2004, 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. Ruled by the Calender? Public sector and university managers on meetings, calenders and time

  Malin Åkerström & Thelander, J., 2019, In : Sociologisk Forskning. 56, 2, p. 149-165 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Sex/gender and sociology, a historical perspective

  Johanna Esseveld, 2004, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 3-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Sociologin som försvann- en uppvisning i missvisande urval

  Estrada, F., Lindgren, S-Å. & Malin Åkerström, 2004, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 31-37

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Sociologi, programmatisk modern

  Bo Isenberg, 1997, In : Sociologisk Forskning. 44, 3–4, p. 283-310

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets skolutveckling – exemplet ANDT-undervisning

  Börjesson, M. & Eva Palmblad, 2013, In : Sociologisk Forskning. 50, 2, p. 93-115

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Svensk Sociologi om Tredje Världen - en översikt

  Lindberg, S., 1989, In : Sociologisk Forskning. 26, 1, p. 71-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. The concept of the political

  Carl-Göran Heidegren, 2003, In : Sociologisk Forskning. 40, 1, p. 143-147

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. The controversy growth. A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

  Forsberg, P., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 53

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. The Controversy of Growth. A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

  Melberg, K., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 31-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. The historian of religion and war

  Jan Hjärpe, 2003, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 3-8

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 35. The legitimacy of the State and the law. Regarding Max Weber

  Lindgren, L., 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 58-61

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. The politics of life itself Biomedicine, power, and subjectivity in the twenty-first century

  Henrik Loodin, 2009, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 68-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. The world is not a field: An interview with Michèle Lamont

  Anders Hylmö & Lamont, M., 2018 Jun 26, In : Sociologisk Forskning. 56, 2, p. 167-179 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Thomas Johansson, Makeovermani : om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget

  Berg, M., 2007, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 93-96

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 39. Tvånget i tvångsvården

  Eva Johnsson & Kerstin Svensson, 2006, In : Sociologisk Forskning. 4, p. 22-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Ungas politiska (icke-)deltagande på sociala medier – hellre offline?

  Nils Gustafsson, Malena Rosén Sundström & Fjellman, E., 2018 Jul 2, In : Sociologisk Forskning. 55, 2-3, p. 293-316 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Urban sociology school of Chicago: Researchers and ideas 1892-1965

  Lindberg, G., 2008, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 77-80

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. Way of life - a sociological base

  Fredrik Miegel, 2008, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 40-42

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 43. Weight of cultural bridges on cities integration project

  Ewert, S., Liedholm, M. & Lindberg, G., 2006, In : Sociologisk Forskning. 1, p. 33-49

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Why is the Swedish population aging? What can we or what can we not do about this?

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2005, In : Sociologisk Forskning. 3, p. 3-12

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial