Socionomen, 0283-1929

Journal

More filtering options
 1. 2019
 2. Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier

  Gabriella Scaramuzzino & Anna Meeuwisse, 2019 Jan 30, In : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, p. 4-17 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2017
 4. Barndom i samhällsvård - relation till föräldrar i vuxen ålder

  Gunvor Andersson, 2017 Sep 15, In : Socionomens forskningssupplement. 2017, 6, p. 22-38 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2015
 6. 2014
 7. Barnets rätt i världen

  Bodil Rasmusson, 2014, Socionomen, 4, p. 30-35.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Tiggeri som socialt problem

  Hans Swärd, 2014, In : Socionomen. 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2013
 10. Sociala barnavårdsmodeller i Europa - Med lokala nämnder istället för familjedomstol

  Hans Swärd, 2013, Socionomen, p. 21-27.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 11. Tema: Barnavårdsmodeller i Europa. Vilket System är bäst?

  Guidi, P., Roberto Scaramuzzino & Hans Swärd, 2013, Socionomen, 7, p. 34-37.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Tema: Sociala barnavårdsmodeller i Europa. Med familjedomstol istället för lokala nämnder

  Guidi, P. & Roberto Scaramuzzino, 2013, Socionomen, 7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. 2012
 14. Barnfattigdomen i Malmö - forskning och handlingsstrategier

  Salonen, T. & Anna Angelin, 2012, Socionomen, Nr 4 2012, p. 30-32.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Från Socialutredning till socialtjänst

  Sune Sunesson, 2012, Socionomen, 2012, 7, p. 12-17.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Socialtjänsten och tvånget

  Hans Swärd, 2012, Socionomen, nr 7, p. 46-51.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. 2011
 18. Den öppna kriminalvården

  Kerstin Svensson, 2011, Socionomen, 4, p. 18-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Frälsningen, lagen och sanningen i ett kommunalt aktiveringsprojekt

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2011, In : Socionomens forskningssupplement. Nr 30, p. 44-55

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Gustav Möller och sjukkassorna

  Per Gunnar Edebalk, 2011, In : Socionomen. 1, p. 44-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 2010
 22. Barn, fattigdom och social barnavård

  Gunvor Andersson, 2010, Socionomen, 4, p. 32-41.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. En avhandling om den dubbla vanmaktens logik

  Anna Angelin, 2010, In : Socionomen. 2010, 4, p. 102-105

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Per Holmberg och den påvra svenska fattigdomsforskningen

  Sune Sunesson, 2010, In : Socionomen. 2010, 4, p. 106-109

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. 2009
 26. Vardagliga realiteter och visionära ideal bland socialarbetare i Norden

  Blomberg-Kroll, H., Kroll, C., Anna Meeuwisse & Hans Swärd, 2009, Socionomen, 7, p. 41-48.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. 2008
 28. Kvinnors val kring mammografiscreening-ett exempel på non-take-up i den svenska välfärdsmodellen

  Åsa Ritenius Manjer, Sophia Zackrisson & Ulla Melin Emilsson, 2008, In : Socionomen. 6 (Socionomens forskningssupplement nr 24), p. 34-44

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. 2007
 30. Äldre i massmedierna - osynliga eller förknippade med problem

  Nilsson, M. & Håkan Jönson, 2007, Socionomen, 4, p. 26-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. Hemlösa barn

  Gunvor Andersson & Hans Swärd, 2007, In : Socionomen. 7, p. 46-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Socialt arbete - trettio år med ett ämne

  Hans Swärd, 2007, In : Socionomen. nr 8, p. 40-46

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Utvärderingsforskning - en översikt.

  Verner Denvall, 2007, In : Socionomens forskningssupplement. 21, p. 29-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Visst kan man göra randomiserade studier i svensk socialvård!

  Hansson, K., Sundell, K., Gustle, L-H. & Andrée Löfholm, C., 2007, Socionomen, p. 16-20.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. 2006
 36. Det sociala arbetets historia – en kunskapsöversikt

  Hans Swärd, 2006, In : Socionomen. 20, 8, Del 2, p. 32-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Hemlöshet - en kunskapsöversikt

  Marcus Knutagård & Hans Swärd, 2006, In : Socionomen. 5, p. 32-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Ideologibaserade livsloppskonstruktioner inom handikapp- och äldrepolitik

  Håkan Jönson & Taghizadeh Larsson, A., 2006, In : Socionomens forskningssupplement. 19, p. 18-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. RQS - kvalitetssäkring på brukarnas villkor

  Arne Kristiansen, 2006, In : Socionomen. 4, p. 67-69

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Umgänge till varje pris?

  Gunvor Andersson & Maria Bangura Arvidsson, 2006, In : Socionomen. 5, p. 3-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Utvärderingslandskapet. En guide bland teorier, perspektiv och modeller

  Verner Denvall, 2006, In : Socionomen. 4, p. 4-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. 2005
 43. Barn och hem – en röd tråd i den sociala barnavårdens historia

  Hans Swärd, 2005, In : Socionomen. 4, p. 6-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. BBIC stärker barnets ställning

  Bodil Rasmusson & Hyvönen, U., 2005, In : Socionomen. 4, p. 30-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. När barnet står mellan familj och fosterfamilj

  Gunvor Andersson, 2005, In : Socionomen. 4, p. 12-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn med hjälp av Marte Meo

  Hansson, K., Wirtberg, I. & Ulf, A., 2005, Socionomen, p. 1-8.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 47. 2003
 48. Att tituleras är att känna sig berättigad

  Arne Kristiansen, 2003, In : Socionomen. 7/2003

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. 2002
 50. Barns och ungas utsatthet i pressen

  Gunvor Andersson & Lundström, T., 2002, In : Socionomen. 2002, 8, p. 21-32

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. Så kan beteendestörda ungdomar få hjälp

  Hansson, K., Martin Bergström & Schüller, P., 2002, In : Socionomen. 5, p. 32-36

  Research output: Contribution to journalArticle

 52. 2001
 53. Behandling och/eller vård? Narkomanvård i Sverige och Nederländerna

  Tops, D., 2001, In : Socionomen. 5, p. 36-40

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. Multidimensional treatment foster care : ett nytt sätt att arbeta med fosterhem

  Hansson, K., Martin Bergström, Balldin, T., Kristoffersson, R. & Schüller, P., 2001, In : Socionomen. 2, p. 40-45

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next