Socionomen, 0283-1929

Journal

More filtering options
 1. 2020
 2. Debatt: Vi välkomnar en modern socialtjänstlag – men …

  Sara Hultqvist, Therese Jofjord & Julia Storm, 2020 Dec 15, Socionomen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 3. Ökade inkomstskillnader - Det ekonomiska biståndets utveckling

  Torbjörn Hjort, 2020, Socionomen, 2020, 8, p. 16-21 6 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. 2019
 5. Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier

  Gabriella Scaramuzzino & Anna Meeuwisse, 2019 Jan 30, In: Socionomens forskningssupplement. 45, 1, p. 4-17 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. 2017
 7. Barndom i samhällsvård - relation till föräldrar i vuxen ålder

  Gunvor Andersson, 2017 Sep 15, In: Socionomens forskningssupplement. 2017, 6, p. 22-38 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Varför stannar de kvar? Socialarbetare som arbetat längre än tre år inom den sociala barnavården i Sverige, England och Italien

  Karin Kullberg & Staffan Hojer, 2017, In: Socionomen. 41, p. 20 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2015
 10. 2014
 11. Barnets rätt i världen

  Bodil Rasmusson, 2014, Socionomen, 4, p. 30-35.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Tiggeri som socialt problem

  Hans Swärd, 2014, In: Socionomen. 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2013
 14. Sociala barnavårdsmodeller i Europa - Med lokala nämnder istället för familjedomstol

  Hans Swärd, 2013, Socionomen, p. 21-27.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Tema: Barnavårdsmodeller i Europa. Vilket System är bäst?

  Paolo Guidi, Roberto Scaramuzzino & Hans Swärd, 2013, Socionomen, 7, p. 34-37.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Tema: Sociala barnavårdsmodeller i Europa. Med familjedomstol istället för lokala nämnder

  Paolo Guidi & Roberto Scaramuzzino, 2013, Socionomen, 7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. 2012
 18. Barnfattigdomen i Malmö - forskning och handlingsstrategier

  Tapio Salonen & Anna Angelin, 2012, Socionomen, Nr 4 2012, p. 30-32.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Från Socialutredning till socialtjänst

  Sune Sunesson, 2012, Socionomen, 2012, 7, p. 12-17.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Socialtjänsten och tvånget

  Hans Swärd, 2012, Socionomen, nr 7, p. 46-51.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. 2011
 22. Den öppna kriminalvården

  Kerstin Svensson, 2011, Socionomen, 4, p. 18-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Frälsningen, lagen och sanningen i ett kommunalt aktiveringsprojekt

  Alexandru Panican & Rickard Ulmestig, 2011, In: Socionomens forskningssupplement. Nr 30, p. 44-55

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Gustav Möller och sjukkassorna

  Per Gunnar Edebalk, 2011, In: Socionomen. 1, p. 44-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Spiraler, proteaner och experter: Om kvinnliga socionomers horisontella karriärvägar

  Karin Kullberg, 2011, In: Socionomens forskningssupplement. 30, 6, p. 32-43 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. 2010
 27. Barn, fattigdom och social barnavård

  Gunvor Andersson, 2010, Socionomen, 4, p. 32-41.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. En avhandling om den dubbla vanmaktens logik

  Anna Angelin, 2010, In: Socionomen. 2010, 4, p. 102-105

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Per Holmberg och den påvra svenska fattigdomsforskningen

  Sune Sunesson, 2010, In: Socionomen. 2010, 4, p. 106-109

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. 2009
 31. Vardagliga realiteter och visionära ideal bland socialarbetare i Norden

  Helena Blomberg-Kroll, Christian Kroll, Anna Meeuwisse & Hans Swärd, 2009, Socionomen, 7, p. 41-48.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. 2008
 33. Besvärliga relationer mellan personal och vårdtagare inom hemtjänsten

  Vesa Leppänen, 2008, In: Socionomens forskningssupplement. 23, p. 28-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Kvinnors val kring mammografiscreening-ett exempel på non-take-up i den svenska välfärdsmodellen

  Åsa Ritenius Manjer, Sophia Zackrisson & Ulla Melin Emilsson, 2008, In: Socionomen. 6 (Socionomens forskningssupplement nr 24), p. 34-44

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. 2007
 36. Äldre i massmedierna - osynliga eller förknippade med problem

  Magnus Nilsson & Håkan Jönson, 2007, Socionomen, 4, p. 26-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 37. Hemlösa barn

  Gunvor Andersson & Hans Swärd, 2007, In: Socionomen. 7, p. 46-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Socialt arbete - trettio år med ett ämne

  Hans Swärd, 2007, In: Socionomen. nr 8, p. 40-46

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Utvärderingsforskning - en översikt.

  Verner Denvall, 2007, In: Socionomens forskningssupplement. 21, p. 29-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Visst kan man göra randomiserade studier i svensk socialvård!

  Kjell Hansson, Knut Sundell, Lars-Henry Gustle & Cecilia Andrée Löfholm, 2007, Socionomen, p. 16-20.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. 2006
 42. Det sociala arbetets historia – en kunskapsöversikt

  Hans Swärd, 2006, In: Socionomen. 20, 8, Del 2, p. 32-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Hemlöshet - en kunskapsöversikt

  Marcus Knutagård & Hans Swärd, 2006, In: Socionomen. 5, p. 32-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Ideologibaserade livsloppskonstruktioner inom handikapp- och äldrepolitik

  Håkan Jönson & Annika Taghizadeh Larsson, 2006, In: Socionomens forskningssupplement. 19, p. 18-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. RQS - kvalitetssäkring på brukarnas villkor

  Arne Kristiansen, 2006, In: Socionomen. 4, p. 67-69

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Umgänge till varje pris?

  Gunvor Andersson & Maria Bangura Arvidsson, 2006, In: Socionomen. 5, p. 3-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Utvärderingslandskapet. En guide bland teorier, perspektiv och modeller

  Verner Denvall, 2006, In: Socionomen. 4, p. 4-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. 2005
 49. Barn och hem – en röd tråd i den sociala barnavårdens historia

  Hans Swärd, 2005, In: Socionomen. 4, p. 6-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. BBIC stärker barnets ställning

  Bodil Rasmusson & Ulf Hyvönen, 2005, In: Socionomen. 4, p. 30-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. När barnet står mellan familj och fosterfamilj

  Gunvor Andersson, 2005, In: Socionomen. 4, p. 12-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 52. Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn med hjälp av Marte Meo

  Kjell Hansson, Ingegerd Wirtberg & Axberg Ulf, 2005, Socionomen, p. 1-8.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 53. 2003
 54. Att tituleras är att känna sig berättigad

  Arne Kristiansen, 2003, In: Socionomen. 7/2003

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. 2002
 56. Barns och ungas utsatthet i pressen

  Gunvor Andersson & Tommy Lundström, 2002, In: Socionomen. 2002, 8, p. 21-32

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. Så kan beteendestörda ungdomar få hjälp

  Kjell Hansson, Martin Bergström & Per Schüller, 2002, In: Socionomen. 5, p. 32-36

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next