Svensk Juristtidning, 0039-6591

Journal

More filtering options
 1. 2021
 2. Catharina Calleman, Genusperspektiv på arbetsrätten. En annan historia, 2 uppl., Iustus förlag, Uppsala, 2020 (90 s.)

  Niklas Selberg, 2021 May 10, In: Svensk Juristtidning. 4, p. 363-366 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 3. Är det så svårt att leka tre? Något om konkurrerande kollektivavtal med anledning av AD 2020 nr 66

  Niklas Selberg & Erik Sjödin, 2021 Apr 18, In: Svensk Juristtidning. p. Preprint

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Avtalsbrott och skadestånd - skuldprincipen i svensk avtalsrätt

  Niklas Arvidsson & Johan Adestam, 2021, In: Svensk Juristtidning. 2021, 1, p. 48-60 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2020
 6. Brister i en studie av domstolarnas bevisvärdering avseende mål om olaga hot och våldtäkt

  Linnea Wegerstad, 2020 Jun 20, In: Svensk Juristtidning. p. 692-711 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Empiriska studier av bevisvärdering måste utföras och presenteras på ett vetenskapligt korrekt sätt

  Linnea Wegerstad, 2020, In: Svensk Juristtidning. 8, p. 719-724 5 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 8. Universiteten och de juridiska fakulteterna som remissinstanser

  Henrik Wenander, 2020, In: Svensk Juristtidning. p. 39-43 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2019
 10. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Niklas Selberg & Erik Sjödin, 2019 Apr 2, In: Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. På spaning efter den tid när bostadsrättsägare skyddades från flytt

  Kristian Gustafsson, 2019, In: Svensk Juristtidning. 10/19, p. 913-921 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Tankar om hävningsreglerna i köplagen

  Ola Svensson, 2019, In: Svensk Juristtidning. 3, p. 295-311

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2018
 14. Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

  Alexander Hardenberger, 2018, In: Svensk Juristtidning. 4/18, p. 360-374 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Fredrik Sjövall, Samuel Rudvall, De europeiska civilprocessförordningarna. En kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, In: Svensk Juristtidning. p. 630-631

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2018, In: Svensk Juristtidning. 7, p. 542 564 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Ulf Bergquist, Anna Fayad, Internationell äktenskapsrätt: en kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, In: Svensk Juristtidning. p. 219-220

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?

  Christian Dahlman & Andreas Korths-Aspegren, 2018, In: Svensk Juristtidning. 2018, 4, p. 327-342

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. 2017
 20. Några synpunkter med anledning av Europadomstolens Arlewindom

  Vilhelm Persson & Michael Bogdan, 2017, In: Svensk Juristtidning. p. 324-333

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Privat reglering av revisorsval i aktiebolag: En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL

  Niklas Arvidsson, 2017, In: Svensk Juristtidning. 2017, 2, p. 124-141 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. 2016
 23. [Anmälan av] Joachim Åhman, Överlåtelse av beslutanderätt

  Vilhelm Persson, 2016, In: Svensk Juristtidning. p. 243-245

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2016, In: Svensk Juristtidning. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, In: Svensk Juristtidning. p. 68-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål

  Martin Sunnqvist, 2016, In: Svensk Juristtidning. 101, 1, p. 62-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Mord, prejudikattolkning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2016, In: Svensk Juristtidning. 2016, p. 541-553

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning

  Martin Sunnqvist, 2016, In: Svensk Juristtidning. 2016, p. 821-880

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Uwe KischelL, Rechtsvergleichung

  Michael Bogdan, 2016, In: Svensk Juristtidning. p. 168-170

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. 2015
 31. Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2015, In: Svensk Juristtidning. 100, 3/15, p. 258 278 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Recension av Gerhard Ring & Line Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht

  Michael Bogdan, 2015, In: Svensk Juristtidning. p. 706-707

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 33. Säkerhetsöverlåtelse – pant eller omsättningsköp?

  Patrik Lindskoug, 2015, In: Svensk Juristtidning. p. 313-334 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Tolkning av entreprenadavtal - det köprättsliga kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2015, In: Svensk Juristtidning. 100, 1/15, p. 20 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. 2014
 36. Anm. av Hellner, M., Rom II-förordningen

  Michael Bogdan, 2014, In: Svensk Juristtidning. 2014, p. 503-504

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. Högsta domstolen prövar garantläran

  Anders Sjögren, 2014, In: Svensk Juristtidning. p. 170-184

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. 2013
 39. Nordiskt fiskafänge

  Peter Westberg, 2013, In: Svensk Juristtidning. 3, p. 443-448

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. 2012
 41. Anm. av Annika K Nilsson: Enforcing environmental responsibilities

  Annika Nilsson, 2012, In: Svensk Juristtidning. p. 525-529

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt

  Michael Bogdan, 2012, In: Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. 2011
 44. Anm. av Bremdal, Patrik: Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Vilhelm Persson, 2011, In: Svensk Juristtidning. p. 966-970

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 45. Anm. av: Tre aspekter av EU-IP

  Michael Bogdan, 2011, In: Svensk Juristtidning. p. 598-599

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 46. Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott

  Martin Sunnqvist, 2011, In: Svensk Juristtidning. p. 495-516

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. 2010
 48. Anm. av Sayed's Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige

  Michael Bogdan, 2010, In: Svensk Juristtidning. p. 210-213

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 3 Next