Svensk Juristtidning, 0039-6591

Journal

More filtering options
 1. 2020
 2. Universiteten och de juridiska fakulteterna som remissinstanser

  Henrik Wenander, 2020, In : Svensk Juristtidning. p. 39-43 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2019
 4. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2019 Apr 2, In : Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. På spaning efter den tid när bostadsrättsägare skyddades från flytt

  Kristian Gustafsson, 2019, In : Svensk Juristtidning. 10/19, p. 913-921 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Tankar om hävningsreglerna i köplagen

  Ola Svensson, 2019, In : Svensk Juristtidning. 3, p. 295-311

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2018
 8. Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

  Alexander Hardenberger, 2018, In : Svensk Juristtidning. 4/18, p. 360-374 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Fredrik Sjövall, Samuel Rudvall, De europeiska civilprocessförordningarna. En kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, In : Svensk Juristtidning. p. 630-631

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2018, In : Svensk Juristtidning. 7, p. 542 564 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Ulf Bergquist, Anna Fayad, Internationell äktenskapsrätt: en kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, In : Svensk Juristtidning. p. 219-220

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?

  Christian Dahlman & Korths-Aspegren, A., 2018, In : Svensk Juristtidning. 2018, 4, p. 327-342

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2017
 14. Några synpunkter med anledning av Europadomstolens Arlewindom

  Vilhelm Persson & Michael Bogdan, 2017, In : Svensk Juristtidning. p. 324-333

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Privat reglering av revisorsval i aktiebolag: En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL

  Niklas Arvidsson, 2017, In : Svensk Juristtidning. 2017, 2, p. 124-141 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2016
 17. [Anmälan av] Joachim Åhman, Överlåtelse av beslutanderätt

  Vilhelm Persson, 2016, In : Svensk Juristtidning. p. 243-245

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Sarwar, F., 2016, In : Svensk Juristtidning. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, In : Svensk Juristtidning. p. 68-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål

  Martin Sunnqvist, 2016, In : Svensk Juristtidning. 101, 1, p. 62-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Mord, prejudikattolkning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2016, In : Svensk Juristtidning. 2016, p. 541-553

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning

  Martin Sunnqvist, 2016, In : Svensk Juristtidning. 2016, p. 821-880

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Uwe KischelL, Rechtsvergleichung

  Michael Bogdan, 2016, In : Svensk Juristtidning. p. 168-170

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. 2015
 25. Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2015, In : Svensk Juristtidning. 100, 3/15, p. 258 278 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Recension av Gerhard Ring & Line Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht

  Michael Bogdan, 2015, In : Svensk Juristtidning. p. 706-707

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Säkerhetsöverlåtelse – pant eller omsättningsköp?

  Patrik Lindskoug, 2015, In : Svensk Juristtidning. p. 313-334 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Tolkning av entreprenadavtal - det köprättsliga kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2015, In : Svensk Juristtidning. 100, 1/15, p. 20 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. 2014
 30. Anm. av Hellner, M., Rom II-förordningen

  Michael Bogdan, 2014, In : Svensk Juristtidning. 2014, p. 503-504

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 31. Högsta domstolen prövar garantläran

  Anders Sjögren, 2014, In : Svensk Juristtidning. p. 170-184

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. 2013
 33. Nordiskt fiskafänge

  Peter Westberg, 2013, In : Svensk Juristtidning. 3, p. 443-448

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. 2012
 35. Anm. av Annika K Nilsson: Enforcing environmental responsibilities

  Annika Nilsson, 2012, In : Svensk Juristtidning. p. 525-529

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt

  Michael Bogdan, 2012, In : Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. 2011
 38. Anm. av Bremdal, Patrik: Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Vilhelm Persson, 2011, In : Svensk Juristtidning. p. 966-970

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 39. Anm. av: Tre aspekter av EU-IP

  Michael Bogdan, 2011, In : Svensk Juristtidning. p. 598-599

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 40. Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott

  Martin Sunnqvist, 2011, In : Svensk Juristtidning. p. 495-516

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2010
 42. Anm. av Sayed's Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige

  Michael Bogdan, 2010, In : Svensk Juristtidning. p. 210-213

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 43. Fängelse: allas vårt favoritstraff

  Träskman, P. O., 2010, In : Svensk Juristtidning. p. 529-544

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. 2009
 45. Barnets bästa och vilja i domstol

  Eva Ryrstedt, 2009, In : Svensk Juristtidning. p. 1013-1037

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Konkurrensrättsligt skadestånd

  Hans Henrik Lidgard, 2009, In : Svensk Juristtidning. p. 32-47

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. 2008
 48. I gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2008, In : Svensk Juristtidning. 93, p. 645-656

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 Next