Svensk Juristtidning, 0039-6591

Journal

More filtering options
 1. 2019
 2. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2019 Apr 2, In : Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2018
 4. Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

  Alexander Hardenberger, 2018, In : Svensk Juristtidning. 4/18, p. 360-374 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2018, In : Svensk Juristtidning. 7, p. 542 564 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?

  Christian Dahlman & Korths-Aspegren, A., 2018, In : Svensk Juristtidning. 2018, 4, p. 327-342

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2017
 8. Några synpunkter med anledning av Europadomstolens Arlewindom

  Vilhelm Persson & Michael Bogdan, 2017, In : Svensk Juristtidning. p. 324-333

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Privat reglering av revisorsval i aktiebolag: En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL

  Niklas Arvidsson, 2017, In : Svensk Juristtidning. 2017, 2, p. 124-141 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. 2016
 11. [Anmälan av] Joachim Åhman, Överlåtelse av beslutanderätt

  Vilhelm Persson, 2016, In : Svensk Juristtidning. p. 243-245

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Sarwar, F., 2016, In : Svensk Juristtidning. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, In : Svensk Juristtidning. p. 68-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål

  Martin Sunnqvist, 2016, In : Svensk Juristtidning. 101, 1, p. 62-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Mord, prejudikattolkning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2016, In : Svensk Juristtidning. 2016, p. 541-553

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning

  Martin Sunnqvist, 2016, In : Svensk Juristtidning. 2016, p. 821-880

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Uwe KischelL, Rechtsvergleichung

  Michael Bogdan, 2016, In : Svensk Juristtidning. p. 168-170

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. 2015
 19. Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2015, In : Svensk Juristtidning. 100, 3/15, p. 258 278 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Recension av Gerhard Ring & Line Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht

  Michael Bogdan, 2015, In : Svensk Juristtidning. p. 706-707

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Tolkning av entreprenadavtal - det köprättsliga kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2015, In : Svensk Juristtidning. 100, 1/15, p. 20 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. 2014
 23. Anm. av Hellner, M., Rom II-förordningen

  Michael Bogdan, 2014, In : Svensk Juristtidning. 2014, p. 503-504

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. 2013
 25. Nordiskt fiskafänge

  Peter Westberg, 2013, In : Svensk Juristtidning. 3, p. 443-448

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. 2012
 27. Anm. av Annika K Nilsson: Enforcing environmental responsibilities

  Annika Nilsson, 2012, In : Svensk Juristtidning. p. 525-529

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt

  Michael Bogdan, 2012, In : Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. 2011
 30. Anm. av Bremdal, Patrik: Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Vilhelm Persson, 2011, In : Svensk Juristtidning. p. 966-970

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 31. Anm. av: Tre aspekter av EU-IP

  Michael Bogdan, 2011, In : Svensk Juristtidning. p. 598-599

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott

  Martin Sunnqvist, 2011, In : Svensk Juristtidning. p. 495-516

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. 2010
 34. Anm. av Sayed's Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige

  Michael Bogdan, 2010, In : Svensk Juristtidning. p. 210-213

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Fängelse: allas vårt favoritstraff

  Per Ole Träskman, 2010, In : Svensk Juristtidning. p. 529-544

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. 2009
 37. Barnets bästa och vilja i domstol

  Eva Ryrstedt, 2009, In : Svensk Juristtidning. p. 1013-1037

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Konkurrensrättsligt skadestånd

  Hans Henrik Lidgard, 2009, In : Svensk Juristtidning. p. 32-47

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. 2008
 40. I gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2008, In : Svensk Juristtidning. 93, p. 645-656

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2007
 42. Anm. av Burman, Monica: Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet

  Ulrika Andersson, 2007, In : Svensk Juristtidning. 8, p. 757-763

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 43. Barn och föräldrar - kan vi acceptera dem som motparter?

  Eva Ryrstedt & Titti Mattsson, 2007, In : Svensk Juristtidning. 4, p. 389-397

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Den nya Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser

  Michael Bogdan, 2007, In : Svensk Juristtidning. 10, p. 929-941

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Tvistlösning mellan separerade föräldrar - för barnets bästa

  Eva Ryrstedt, 2007, In : Svensk Juristtidning. 4, p. 398-414

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. 2006
 47. Anm. av Flodgren, B. m.fl. (red.): Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis

  Michael Bogdan, 2006, In : Svensk Juristtidning. 3, p. 304-305

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 48. Anm. av Hjärpe, Jan: Sharia. Gudomlig lag i en värld i förändring

  Michael Bogdan, 2006, In : Svensk Juristtidning. 1, p. 97-98

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 Next