Svensk skattetidning, 0346-2218

Journal

More filtering options
 1. 2018
 2. Förslaget om övergång till ekonomisk arbetsgivare vid tillfälligt arbete i Sverige

  Mato Saric & Christian Schwartz, 2018 Aug 21, In: Svensk skattetidning. 2018, 5, p. 329-341 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2017
 4. Lägre momsskattesats på reparationer och omsättningströskel

  Oskar Henkow, 2017 Nov 10, In: Svensk skattetidning. p. 502-517

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Riskkapitaldomarna – verksamhet i betydande omfattning, och i vilket företag?

  Mats Tjernberg, 2017 Aug 7, In: Svensk skattetidning. 2017, 5, p. 352-366

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. OECD:s dokument, tolkningsvärdet för ren intern rätt

  Mats Tjernberg, 2017 Apr 20, In: Svensk skattetidning. 2017, 2, p. 119-129

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. En kort kommentar till artikeln "Proportionality and Fair Taxation"

  Christina Moëll, 2017, In: Svensk skattetidning. 2017, 5, p. 321 324 p.

  Research output: Contribution to journalLetter

 8. 2016
 9. Avyttring med möjlighet till partssuccession - vad bör gälla?

  Mats Tjernberg, 2016 Sep 20, In: Svensk skattetidning. 2016, 3, p. 202-205 4 p., 3.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. 2015
 11. Gränsdragning mellan skatt och socialavgifter

  Cécile Brokelind & Cecilia Gunne, 2015, In: Svensk skattetidning. p. 54-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Specialisering och insikt om beslutsprocesser gagnar rättssäkerhet

  Mats Tjernberg, 2015, In: Svensk skattetidning. 9, p. 772-783

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2014
 14. BEPS action plan 5- Kommentar

  Cécile Brokelind, 2014, (Accepted/In press) In: Svensk skattetidning. p. 756-761

  Research output: Contribution to journalLetter

 15. Skatteavtalstolkning enligt svensk rätt

  Maria Hilling, 2014, In: Svensk skattetidning. 4, p. 322-340

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2013
 17. Pending cases at the European Court of Justice in 2012 in direct tax

  Cécile Brokelind, 2013, In: Svensk skattetidning. p. 116-131

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Scania Metall-domen: Högsta förvaltningsdomstolen slår ett slag för EU-rättens genomslag i Sverige

  Maria Fritz, 2013, In: Svensk skattetidning. 2013, 5, p. 434-444 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Svenska skatteavtal och rätten att beskatta gränsöverskridande anställningsinkomster

  Maria Hilling, 2013, Svensk skattetidning, p. 187-219.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. 2012
 21. Aktuella mål avseende direkta skatter vid EU-domstolen

  Cécile Brokelind, 2012, In: Svensk skattetidning. 79, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Riskkapitalstöd i Sverige - ett riskfyllt företag?

  Maria Fritz & Cécile Brokelind, 2012, Svensk skattetidning, 2012, 3, p. 220-239 20 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. 2011
 24. Avgöranden i HFD om båtförmån

  Mats Tjernberg, 2011, In: Svensk skattetidning. 2011, 8, p. 688-691

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. 2010
 26. 2009
 27. Kvarstående skatteproblem vid pendling över Öresund

  Mats Tjernberg, 2009, In: Svensk skattetidning. 2009, 3, p. 279-288

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. 2008
 29. Beskattning av derivat och andra typer av finansiella instrument

  Axel Hilling, 2008, In: Svensk skattetidning. 2, p. 119-131

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Kapitalvinstbeskattning av finansiella produkter

  Axel Hilling, 2008, In: Svensk skattetidning. p. 699-721

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Prövningstillstånd i förhandsbeskedsärenden-ett nygammalt förslag

  Cécile Brokelind & Leif Mutén, 2008, In: Svensk skattetidning. 8, p. 568-572

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Reformering av hanteringen av finansiella tjänster och försäkringstjänster

  Oskar Henkow, 2008, In: Svensk skattetidning. 2008, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: Skatteavtalens förenlighet med EG-fördragets regler om fri rörlighet

  Maria Hilling, 2008, Svensk skattetidning, p. 723-735.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 34. Skattesituationen vid Öresund

  Mats Tjernberg & Pontus Tallberg, 2008, In: Svensk skattetidning. p. 343-350

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. 2007
 36. Koncernbeskattningens framtid efter EGDs dom i målet Oy AA

  Cécile Brokelind, 2007, In: Svensk skattetidning. 8/2007, p. 529-537

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Lindex-målet: fortsättning och slut?

  Cécile Brokelind, 2007, In: Svensk skattetidning. 9/2007, p. 650-661

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Sambandet mellan artikel 58.1 a) EG och tvingande hänsyn till allmänintresset

  Maria Hilling, 2007, In: Svensk skattetidning. 8, p. 501-511

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. 2006
 40. Redovisningens betydelse för för beskattningen (recension av Jan Bjuvbergs avhandling)

  Claes Norberg, 2006, In: Svensk skattetidning. 73, 1, p. 89-103

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. 2005
 42. Lindex-målet i sitt sammanhang

  Cécile Brokelind, 2005, In: Svensk skattetidning. 9/2005, p. 642-647

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. 2004
 44. Åttonde EATLP mötet i Paris - en innehållsöversikt

  Cécile Brokelind, 2004, In: Svensk skattetidning. 4, p. 557-565

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. 1998
 46. EG:s tullrätt ur ett svenskt perspektiv

  Christina Moëll, 1998, In: Svensk skattetidning. p. 187-198

  Research output: Contribution to journalArticle