Svensk Teologisk Kvartalskrift, 0039-6761

Journal

More filtering options
  1. Article
  2. Catholicism in Sweden: Embodying the ‘Church of Mission’?

    Ryszard Bobrowicz, 2019 Oct 30, (Submitted) In : Svensk Teologisk Kvartalskrift.

    Research output: Contribution to journalArticle

  3. Röda skor på kistan: Samspelet mellan mikroriter, trostolkning och livstydning

    Jan Olof Aggedal, 2019, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 94, 1-2, p. 57-70 14 p.

    Research output: Contribution to journalArticle

  4. Tillbaka till dåtiden? Om bibelvetenskapens roll och metoder : En replik till Joel Halldorf

    Ola Wikander, Lantz, N. & Spjut, P., 2018 Dec, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 4, p. 231-244

    Research output: Contribution to journalArticle

  5. The Paradox of the Passion of Jesus: A Response to Joel Kuhlin

    Samuel Byrskog, 2018, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 94, 3, p. 145-150

    Research output: Contribution to journalArticle

  6. The Singular Event of Jesus' Death in Early Christianity

    Joel Kuhlin, 2018, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 94, 3, p. 123-143 20 p.

    Research output: Contribution to journalArticle

  7. Texten som väv och vittnesbörd

    Samuel Byrskog, 2016 Aug 28, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 92, 3-4, p. 174-177

    Research output: Contribution to journalArticle

  8. Med sinne och smak för det oändliga: Om att återge religionen dess rätta plats

    Jayne Svenungsson, 2016, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 4, p. 145–152 8 p.

    Research output: Contribution to journalArticle

  9. Metoder och möjligheter i nytestamentlig exegetik

    Samuel Byrskog, 2016, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 92, p. 93-75

    Research output: Contribution to journalArticle

  10. Gudomligt kaos och mänsklig ordning : om filosofi, litteratur och teologi

    Patrik Fridlund, 2015, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 90, 4, p. 170-178

    Research output: Contribution to journalArticle

  11. Svenska Bibelsällskapets provöversättning i ett internationellt perspektiv

    Dan Nässelqvist, 2015, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 4, p. 154–163 10 p.

    Research output: Contribution to journalArticle

  12. Mening med och i teologisk forskning

    Karlsson, J., 2014, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 90, 4, p. 161-169

    Research output: Contribution to journalArticle

  13. Inledning: Riternas förändring i det moderna Sverige

    Anne-Christine Hornborg, 2013, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89, p. 49-53

    Research output: Contribution to journalArticle

  14. Ovanliga nattvardsfiranden i Karl XII:s armé

    David Gudmundsson, 2013, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89:3-4, p. 162-167

    Research output: Contribution to journalArticle

  15. A priori haveri - en replik till Jan Löfberg

    Lembke, M., 2013, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89, 3-4, p. 180-182

    Research output: Contribution to journalArticle

  16. Ex oriente lux? Recent developments in Eastern Orthodox Theology.

    Gösta Hallonsten, 2013, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89, 1, p. 31-42

    Research output: Contribution to journalArticle

  17. Religiositet, nationalitet och sekularisering bland Sveriges judar

    Svante Lundgren, 2013, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89, 2, p. 82-87

    Research output: Contribution to journalArticle

  18. Leder ungdomars religiösa engagemang till ökad delaktighet och hälsa?

    Magdalena Nordin, 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 3, p. 110-120

    Research output: Contribution to journalArticle

  19. Varför finns det sådant som inte måste finnas?

    Lembke, M., 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 2, p. 89-94

    Research output: Contribution to journalArticle

  20. Bengt Hägglund och lundateologin

    Svante Nordin, 2011, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 3

    Research output: Contribution to journalArticle

  21. Kring krigsbönböcker och korum. Om bön i den svenska armén 1611-1721

    David Gudmundsson, 2011, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87:1, p. 41-48

    Research output: Contribution to journalArticle

  22. The Abhorrent Relativism We Do Not Profess

    Patrik Fridlund, 2011, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 4, p. 177-185

    Research output: Contribution to journalArticle

  23. Paulus: retoriker eller teolog

    Samuel Byrskog, 2011, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, p. 33-40

    Research output: Contribution to journalArticle

  24. Kyrkan i samhället

    Johanna Gustafsson Lundberg, 2011, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 2, p. 76-79

    Research output: Contribution to journalArticle

  25. Till dissimilaritetskriteriets försvar

    Hägerland, T., 2010, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 2, p. 52-58

    Research output: Contribution to journalArticle

  26. Vilken religion är sann och frågan om språkets obestämbarhet

    Patrik Fridlund, 2010, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, p. 13-20

    Research output: Contribution to journalArticle

  27. Förnimmelser av det gudomliga: Om teologins estetiska vändning.

    Jonas Lundblad, 2010, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 2, p. 70-79

    Research output: Contribution to journalArticle

  28. Pain, Passion and Compassion : A Response to Sarah Coakley

    Jayne Svenungsson, 2009, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 2, p. 85-89

    Research output: Contribution to journalArticle

  29. Gudsuppenbarelser i judendomen

    Karin Zetterholm, 2009, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, p. 31-36

    Research output: Contribution to journalArticle

  30. Tänk om Jesus hade varit min syster

    Erica Appelros, 2009, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 1, p. 8-13

    Research output: Contribution to journalArticle

  31. Om profetskap och synen på Jesus bland muslimer: Ett exempel från Damaskus

    Stenberg, L., 2009, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, p. 37-41

    Research output: Contribution to journalArticle

  32. On the Future of Species and Humankind: Christological Implications

    Lembke, M., 2009, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 4, p. 182-186

    Research output: Contribution to journalArticle

  33. Fragment som förbereder för frälsning. Kristusbilder i Tolkiens ringenepos

    Roos, L., 2009, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 1, p. 19-25

    Research output: Contribution to journalArticle

  34. Teologin i det vänskapliga rummet

    Björn Larsson, 2008, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, p. 19-24

    Research output: Contribution to journalArticle

  35. K.E. Lögstrups "kosmofenomenologi" som en utgångspunkt för kristen miljöetik

    Melin, A., 2008, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, 4, p. 157-166

    Research output: Contribution to journalArticle

  36. När gamla texter talar. Om att tolka det förgångna

    Samuel Byrskog, 2008, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, p. 49-57

    Research output: Contribution to journalArticle

  37. Det kosmologiska valet: Om Gud, big bang och universums existentiella mysterium

    Lembke, M., 2007, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 1, p. 6-15

    Research output: Contribution to journalArticle

  38. Fönster mot handskriftsvärlden

    Tommy Wasserman, 2007, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 2, p. 75-84

    Research output: Contribution to journalArticle

  39. Nygrens dilemma och isärhållandets logik.

    Stenqvist, C., 2006, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 82

    Research output: Contribution to journalArticle

  40. World Christianity and Inter-Religious Relations: Missionsvetenskap med Ekumenik:

    Kerr, D., 2006, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 82, 2, p. 74-85

    Research output: Contribution to journalArticle

  41. “Vem säger ni att jag är?” Om Jesusdebattens teologiska sammanhang

    Jayne Svenungsson, 2004, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 2, p. 50-53

    Research output: Contribution to journalArticle

  42. In the beginning was the word : towards a theory of the human being

    Björn Larsson, 2004, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 1, p. 2-13

    Research output: Contribution to journalArticle

  43. Om gudsbildens gåtor : rapport från ett forskarliv

    Tryggve Mettinger, 2004, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 1, p. 17-26

    Research output: Contribution to journalArticle

  44. Miljöetiken och den buddhistisk-kristna dialogen

    Melin, A., 2004, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 3, p. 99-107

    Research output: Contribution to journalArticle

  45. Judar och hedningar i den tidiga kristendomen

    Magnus Zetterholm, 2003, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 79, p. 22-30

    Research output: Contribution to journalArticle

  46. Hur forskbar är Jesus?

    Bengt Holmberg, 2001, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 77, 2, p. 50-57

    Research output: Contribution to journalArticle

  47. Retorisk analys av bibeltext

    Anders Eriksson, 2000, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 76, p. 108-111

    Research output: Contribution to journalArticle

  48. Låsta mönster eller öppna fönster. Om traditioner och spänningar i religionsfilosofin.

    Stenqvist, C., 2000, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, p. 39-42

    Research output: Contribution to journalArticle

  49. "Från Lilla katekesen till Stora boken": Installationsföreläsning

    Sven-Åke Selander, 1994, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 70, 1, p. 25-34 10 p.

    Research output: Contribution to journalArticle

  50. Letter
  51. Paul Ricœur in Dialogue with Theology and Religious Studies. Introduction

    Patrik Fridlund, 2015, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 1-2, p. 3-11 9 p.

    Research output: Contribution to journalLetter

  52. Avhandlingsresumé

    Aldrin, V., 2011, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2011, p. 96-96

    Research output: Contribution to journalLetter

  53. Resumé av doktorsavhandling

    Arne Jönsson, 1990, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 66, p. 42-42

    Research output: Contribution to journalLetter

  54. Debate/Note/Editorial
  55. Ledare

    Joel Kuhlin, 2018, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 94, 3, p. 119-121 4 p.

    Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

  56. Behöver vi mer religionsvetenskap - eller mindre?

    Torsten Janson, 2004, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 2004

    Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

  57. Review (Book/Film/Exhibition/etc.)
  58. Thomas Girmalm & Marie Rosenius, red., Inomkyrklig sekularisering

    Stephan Borgehammar, 2019, (Submitted) In : Svensk Teologisk Kvartalskrift.

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  59. Recension av: Lisa J. DeBoer, Visual Arts in the Worshiping Church

    Clara Berg, 2018 Jun 6, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 93, 3-4, p. 223-224

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  60. Recension av Andreas Johansson, Pragmatic Muslim Politics. The Case of Sri Lanka muslim Congress

    Jonas Otterbeck, 2017, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 92, 3-4, p. 182-183

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  61. Rec. av Tord Fornberg (red.), Skrift och tradition: Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk

    Hägerland, T., 2017, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 93, 1-2, p. 111-113

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  62. Recension av Rupert Shortt, God Is No Thing. Coherent Christianity

    Jayne Svenungsson, 2016, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 92, 3-4, p. 193-194

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  63. Arthur Melzer, Philosophy Between the Lines. The Lost History of Esoteric Writing

    Per Lind, 2016, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 92, 1, p. 46-47 2 p.

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  64. Genèse religieuse de l'état laïque : Textes choisis de Roger Wiliams

    Patrik Fridlund, 2015, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 1-2, p. 86-87

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  65. Johan A. Lundin, "Predikande kvinnor och gråtande män. Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921"

    Martin Nykvist, 2015, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 1-2, p. 74-75

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  66. Recension av ”Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst : en biografi"

    Svartvik, J., 2015, (Submitted) In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 1

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  67. Review of Hans de Wit, Empirical Hermeneutics, Interculturality, and Holy Scripture

    Jennifer Nyström, 2015, (Submitted) In : Svensk Teologisk Kvartalskrift.

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  68. Book Review: Ann af Burén, Living Simultaneity. On religion among semi-secular Swedes

    Magdalena Nordin, 2015, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 91, 4, p. 189-190 2 p.

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  69. Review

    Anders Jarlert, 2014, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 90, 4, p. 189-190

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  70. Recension av Jonas Jonson, "Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst"

    Svartvik, J., 2014, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 90, 4, p. 188-189

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  71. Jacques Ehrenfreund & Pierre Gisel (red.). Religieux, société civile, politique

    Patrik Fridlund, 2013, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89, 3-4, p. 186-186

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  72. Jonas Jonson, "Gustaf Aulén - biskop och motståndsman" (2011)

    Alexander Maurits, 2013, (Submitted) In : Svensk Teologisk Kvartalskrift.

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  73. Theresa Berger, Gender Differences and the Making of Liturgical History : Lifting a Veil on Liturgy’s Past, Liturgy,Worship and Society.

    Aldrin, V., 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, p. 45-45

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  74. Recension av "Compendium doctrinae coelestis"

    Appelqvist, T., 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, p. 43-44

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  75. Recension av Gunnel André, Det står skrivet - med inblickar mellan raderna : kommentarer till Den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

    Evertsson, M., 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 2, p. 95-95

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  76. Recension av Anne-Louise Eriksson, Att predika en tradition : om tro och teologisk literacy

    Evertsson, M., 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 3, p. 139-140

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  77. Review of From Billy Graham to Sarah Palin: Evangelicals and the Betrayal of American Conservatism

    Lund, M., 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, p. 35-36

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  78. rec. av Timothy George: Reading Scripture with the Reformers

    David Gudmundsson, 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88:3, p. 140-141

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  79. Recension av Pierre Gisel, Traiter du religieux à l'université—une dispute socialement révélatrice

    Patrik Fridlund, 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, p. 36-37

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

  80. Rivew of New Testament Theology: An Introduction

    Dan Nässelqvist, 2012, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, p. 38-39

    Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 Next