Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 0040-6953

Journal

More filtering options
 1. 2020
 2. Framtidsfullmakter: Ett tecken på självbestämmande?

  Eva Ryrstedt, 2020, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 4-5 2020, p. 433-462 29 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2019
 4. 2017
 5. The unknowing self-defender – intuitions and theorization

  Christoffer Wong, 2017 Sep, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2017, 2–4, p. 750-770

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. 2016
 7. Dementa äldre personer; vem ska bestämma?

  Eva Ryrstedt, 2016, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 1-2, p. 179-208 29 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Ställföreträdare och självbestämmande

  Eva Ryrstedt, 2016, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2016, 4, p. 395-416

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2010
 10. 2005
 11. Condictio indebiti i nyare svensk rättspraxis

  Lars Gorton, 2005, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. p. 452-470

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. EU:s straffrättsliga samarbete - En fråga om legitimitet

  Linda Gröning, 2005, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 141, 1, p. 1-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Renässans för den nordiske juristen?

  Kjell Å Modéer, 2005, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 1, p. 58-70

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. 2004
 15. Evolution eller erosion - Några reflektioner kring miljöstraffrätten

  Linda Gröning, 2004, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 3-4, p. 311-323

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2002
 17. Kreditavtal och ställningsfullmakt: en rättsligt utblick

  Lars Gorton, 2002, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. p. 5-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. 2001
 19. Suretyships and guarantees - some Swedish viewpoints

  Lars Gorton, 2001, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 6, p. 577-598

  Research output: Contribution to journalArticle