Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 0040-6953

Journal

More filtering options
 1. 2019
 2. 2017
 3. The unknowing self-defender – intuitions and theorization

  Christoffer Wong, 2017 Sep, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2017, 2–4, p. 750-770

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. 2016
 5. Dementa äldre personer; vem ska bestämma?

  Eva Ryrstedt, 2016, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 1-2, p. 179-208 29 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Ställföreträdare och självbestämmande

  Eva Ryrstedt, 2016, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2016, 4, p. 395-416

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2010
 8. 2005
 9. Condictio indebiti i nyare svensk rättspraxis

  Gorton, L., 2005, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. p. 452-470

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. EU:s straffrättsliga samarbete - En fråga om legitimitet

  Gröning, L., 2005, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 141, 1, p. 1-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Renässans för den nordiske juristen?

  Kjell Å Modéer, 2005, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 1, p. 58-70

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. 2004
 13. Evolution eller erosion - Några reflektioner kring miljöstraffrätten

  Gröning, L., 2004, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 3-4, p. 311-323

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. 2002
 15. Kreditavtal och ställningsfullmakt: en rättsligt utblick

  Gorton, L., 2002, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. p. 5-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2001
 17. Suretyships and guarantees - some Swedish viewpoints

  Gorton, L., 2001, In : Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 6, p. 577-598

  Research output: Contribution to journalArticle