Tidsskrift for Rettsvitenskap, 0040-7143

Journal

More filtering options
 1. 2020
 2. 2018
 3. 2017
 4. Trovärdighetens dimensioner

  My Pettersson, 2017, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 130, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2016
 6. Myndighetsföreskrifter: Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet

  Henrik Wenander, 2016, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 129, 5, p. 489-517 29 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2015
 8. Oacceptabla generaliseringar i bevisvärdering

  Christian Dahlman, 2015, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. 2014
 10. Juridikens dolda tankestrukturer. Observationer av metaforbruk i den svenska civilrätten

  Johan Mattsson & Stefan Larsson, 2014, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127, 5, p. 512-534

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 2013
 12. 2012
 13. Anm. av Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen

  Hans Henrik Lidgard, 2012, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125, 5, p. 256-246

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. 2008
 15. Den nya Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

  Michael Bogdan, 2008, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2008, p. 442-465

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2007
 17. Anm. av Robberstad, Anne: Rettskraft

  Peter Westberg, 2007, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 504-506

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. 2005
 19. Anm. av Woxholth, Geir: Stiftelser: etter stiftelseloven 2001

  Katarina Olsson, 2005, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 118, 04-05, p. 666-681

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. 2004
 21. Anm. av Fanebust, Arne: Innföring i arbeidsretten

  Reinhold Fahlbeck, 2004, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. 2003
 23. Bör begreppet viljeförklaring överges som grundval för avtalsrätten?

  Ola Svensson, 2003, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4, p. 555-576

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. 2002
 25. Ora et labora - Om religionsfrihet i arbetslivet

  Reinhold Fahlbeck, 2002, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-5

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. 1995
 27. Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1995, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 1-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. 1994
 29. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Clas Bergström & Peter Högfeldt, 1994, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 118-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. 1983
 31. Samverkan, motverkan och Dempsters regel: En jämförelse mellan två bevisvärdeteorier

  Anthony Freeling & Nils-Eric Sahlin, 1983, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 503-528

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. 1977
 33. De nordiska EEC-avtalens förhållande till intern rätt

  Hans Henrik Lidgard, 1977, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 133

  Research output: Contribution to journalArticle