Tidsskrift for Rettsvitenskap, 0040-7143

Journal

More filtering options
 1. 2018
 2. 2017
 3. Trovärdighetens dimensioner

  My Pettersson, 2017, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 130, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. 2016
 5. Myndighetsföreskrifter: Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet

  Henrik Wenander, 2016, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 129, 5, p. 489-517 29 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. 2015
 7. Oacceptabla generaliseringar i bevisvärdering

  Christian Dahlman, 2015, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. 2014
 9. Juridikens dolda tankestrukturer. Observationer av metaforbruk i den svenska civilrätten

  Mattsson, J. & Stefan Larsson, 2014, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127, 5, p. 512-534

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. 2013
 11. 2012
 12. Anm. av Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen

  Hans Henrik Lidgard, 2012, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125, 5, p. 256-246

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. 2008
 14. Den nya Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

  Michael Bogdan, 2008, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2008, p. 442-465

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. 2007
 16. Anm. av Robberstad, Anne: Rettskraft

  Peter Westberg, 2007, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 504-506

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. 2005
 18. Anm. av Woxholth, Geir: Stiftelser: etter stiftelseloven 2001

  Katarina Olsson, 2005, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 118, 04-05, p. 666-681

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. 2004
 20. Anm. av Fanebust, Arne: Innföring i arbeidsretten

  Reinhold Fahlbeck, 2004, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. 2003
 22. Bör begreppet viljeförklaring överges som grundval för avtalsrätten?

  Ola Svensson, 2003, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4, p. 555-576

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. 2002
 24. Ora et labora - Om religionsfrihet i arbetslivet

  Reinhold Fahlbeck, 2002, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-5

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. 1995
 26. Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten

  Per Samuelsson & Bergström, C., 1995, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 1-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 1994
 28. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Bergström, C. & Högfeldt, P., 1994, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 118-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. 1983
 30. Samverkan, motverkan och Dempsters regel: En jämförelse mellan två bevisvärdeteorier

  Freeling, A. & Nils-Eric Sahlin, 1983, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 503-528

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. 1977
 32. De nordiska EEC-avtalens förhållande till intern rätt

  Hans Henrik Lidgard, 1977, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 133

  Research output: Contribution to journalArticle