Vard i Norden, 0107-4083

Journal

More filtering options
 1. 2012
 2. Aktuellt kunskapsläge om spädbarnsmassage – systematisk litteraturöversikt 2006-2011

  Pernilla Garmy, 2012, In: Vård i Norden. 32, 1, p. 29-33

  Research output: Contribution to journalReview article

 3. 2011
 4. Sömn, TV och datorvanor hos skolbarn

  Pernilla Garmy, 2011, In: Vård i Norden. 31, 3, p. 45-47

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2010
 6. Quality of care: Prevention of Pressure Ulcers - Nursing Students as facilitators of evidence based practice.

  Göran Holst, Ania Willman, Cecilia Fagerström, Christel Borg, Ylva Hellström & Gunilla Borglin, 2010, In: Vård i Norden. 30, 1, p. 40-42

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Tranbär, ett alternativ till antibiotika? En litteraturstudie om tranbär som prevention mot urinvägsinfektion

  Cecilia Windefors, Joanna Seibold & Pernilla Garmy, 2010, In: Vård i Norden. 30, 3, p. 4-8

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. 2009
 9. Staff members' views of the work climate in sheltered homes for adults with Autism Spectrum Disorders

  Benderix Y, Berit Nordström, Per Nyberg & Bengt Sivberg, 2009, In: Vård i Norden. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Yrkeskunnande och kompetensutveckling i arbetet med vuxna individer med utvecklingsstörning – ett vårdarperspektiv

  Else Laursen, Kaete Plos & Bodil Ivarsson, 2009, In: Vård i Norden. 29, 1, p. 19-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 2008
 12. Evaluation of a neonatal home care programme

  Hammarstrand Eva, Lisbeth Jönsson & Inger Hallström, 2008, In: Vård i Norden. 28, 4, p. 38-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. KASAM-instrumentets utveckling och psychometriska egenskaper - en översikt.

  Ulf Jakobsson, 2008, In: Vård i Norden. 28, 1, p. 53-55

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Public care among older non-Nordic immigrants in Sweden in comparison with Nordic born controls

  Boel Hovde, Ingalill Rahm Hallberg & Anna-Karin Edberg, 2008, In: Vård i Norden. 28, 90, p. 9-13

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. 2007
 16. Overweight and lifestyle in ten-year old children

  Pernilla Garmy & Bengt Sivberg, 2007, In: Vård i Norden. 83, 27, p. 28-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Smärtbedömning hos äldre personer med kommunikationssvårigheter – en utvärdering av den svenska versionen av Doloplus-2.

  Mahin Akbarzadeh Mameghanilar & Ulf Jakobsson, 2007, In: Vård i Norden. 27, 4, p. 26-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Spädbarnsmassage – en litteraturöversikt

  Pernilla Garmy, 2007, In: Vård i Norden. 27, 2, p. 30-34

  Research output: Contribution to journalReview article

 19. 2006
 20. Psychosocial risk factors in families with infants: a municipality survey

  Eva Jönsson, Bengt Fridlund, Bertil Marklund & Berit Nordström, 2006, In: Vård i Norden. 26, 3, p. 9

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Räkna med de interna bortfallet

  Albert Westergren & Ulf Jakobsson, 2006, In: Vård i Norden. 26, 3, p. 54

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Räkna med det interna bortfallet.

  Albert Westergren & Ulf Jakobsson, 2006, In: Vård i Norden. 26, 3, p. 54-56

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. 2005
 24. Biostatistik inom Vårdvetenskap - möjligheter och problem

  Ulf Jakobsson, 2005, In: Vård i Norden. 25, 2, p. 62

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Enkätmetodik - en svår konst

  Ulf Jakobsson & Albert Westergren, 2005, In: Vård i Norden. 25, 3, p. 72

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Föräldrars upplevda erfarenheter av att tillfrågas om medverkan i forskning för sitt prematura barns räkning

  Ann-Christin Andersson & Inger Hallström, 2005, In: Vård i Norden. 25, 77, p. 29-32

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Multisjuklighet och polyfarmaci bland äldre

  Ulf Jakobsson, 2005, In: Vård i Norden. 25, 4, p. 43

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. 2004
 29. Informal home caregiving in a gender perspective. A selected literature review

  Gunilla Lindquist, Anders Håkansson & Kerstin Petersson, 2004, In: Vård i Norden. 24, p. 26

  Research output: Contribution to journalReview article

 30. 2003
 31. Parents’ Conceptions of participating in a Home Care Programme from NICU: A qualitative analysis.

  Lisbeth Jönsson & Bengt Fridlund, 2003, In: Vård i Norden. 4, p. 35-39

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. 2002
 33. Can venepuncture reduce the pain of PKU-sampling in neonates? A randomised study.

  LInda Kvist, Kim Jönsson, Barbro Tornestrand & Marie Edwinson Månsson, 2002, In: Vård i Norden. p. 27-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Erfarenheter av föräldraskap hos kvinnor och män med Cystisk Fibros

  I Ewander & Inger Hallström, 2002, In: Vård i Norden. 22, 3, p. 27

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Evidensbaserad omvårdnad, sjukvård och kunskap

  A Bengtson & Eva Drevenhorn, 2002, In: Vård i Norden. 22, 2, p. 48-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Utvärdering av utökat föräldradeltagande inom barnkirurgisk vård

  A Kjellin, M Malmborg & Inger Hallström, 2002, In: Vård i Norden. 22, 2, p. 38-42

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. 2000
 38. A model of caring for nursing practice and research.

  Gerd Ahlström & B Hansson, 2000, In: Vård i Norden. 20, 3, p. 34-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. 1993
 40. Er det realistisk at lave sygeplejeforskning i en travl afdeling?

  B. Madsen & S. Glasdam, 1993 Dec, In: Vård i Norden. 13, 4, p. 11-14 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Er det realistisk at lave sy­geplejeforskning i en travl afdeling?

  Biddy Madsen & Stinne Glasdam, 1993, In: Vård i Norden. 4, p. 11-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. 1989
 43. Etik i vårdutbildningar

  Bengt Sivberg, 1989, In: Vård i Norden. 9, 3, p. 24-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Etikundervisning i Vårdutbildning

  Bengt Sivberg, 1989, In: Vård i Norden. 9, 3, p. 24-26

  Research output: Contribution to journalArticle