The Institute for Palliative Care

Organisational unit: Research group

Research

Palliativt Utvecklingscentrum (PUC) är ett FoUU-centrum i samverkan mellan Lunds universitet och Region Skåne. Vi bedriver vårdutveckling på akademisk nivå med systematiskt införande och vetenskaplig uppföljning av exempelvis skattningsinstrument för symptom och livskvalitet (ESAS och IPOS) samt Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) som syftar till att ge ett strukturerat och systematiskt stöd för vård i livets slutskede. Vi genomför utvecklingsprojekt som baseras på kurser i samtal och kommunikation för läkare och sjuksköterskor, De nädvändiga samtalen (DNS). Vår forskning är kopplad till uppföljning och utveckling av dessa projekt. Exemplevis olika aspekter av kommunikation och bemötande i vården, prioriteringar och existentiella utmaningar för patienter i livets slutskede samt uppföljning av vårdkvalitet genom användning av data från Svenska palliativregistret. Ett viktigt arbete rör ett projekt kring tonåringar som mist en förälder i cancer.

Recent research outputs

Håkan Ohlsson, Gideon Wahlberg, Marlene Malmström, Rita Gustafsson, Anna Sundlöv, Erik Nordenström & Martin Almquist, 2021 May 9, In: World Journal of Surgery.

Research output: Contribution to journalArticle

Britt Marie Bernhardson, Carol Tishelman, Birgit H. Rasmussen, Senada Hajdarevic, Marlene Malmström, Trine Laura Overgaard Hasle, Louise Locock & Lars E. Eriksson, 2021, In: PLoS ONE. 16, 3 March, e0249114.

Research output: Contribution to journalArticle

Anette Alvariza, Bertil Axelsson, Birgit Rasmussen, Britt Marie Terne Stedt & Carl Johan Fürst, 2020 Oct 28, In: Lakartidningen. 117

Research output: Contribution to journalLetter

View All (66)