Centre for Analysis and Synthesis

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. Membran för flödesbatterier

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2018/09/012020/12/31

  Project: Research

 2. Nya biobaserade förpacknings- och konstruktionsplaster

  Patric Jannasch

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012020/12/31

  Project: Research

 3. Nya generationer av katjoniska polymermaterial

  Patric Jannasch

  Swedish Research Council

  2016/01/012020/12/31

  Project: Research

 4. Var kommer de luftburna partiklarna i Skåne från?

  Adam Kristensson, Margareta Sandahl & Marianne Glasius

  Crafoord Foundation

  2019/01/012020/04/30

  Project: ResearchIndividual research project

 5. SSF - Biokatalys för nya produkter baserade på hemicellulosa

  Patric Jannasch, Ola Wallberg, Henrik Stålbrand & Tommy Nylander

  Swedish Foundation for Strategic Research, SSF

  2015/01/012019/12/31

  Project: Research

 6. Singeljonledande polymerelektrolyter

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2015/10/012019/09/30

  Project: Research

 7. Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2016/11/102018/12/31

  Project: Research