Centre for Analysis and Synthesis

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. Nya biobaserade förpacknings- och konstruktionsplaster

  Patric Jannasch

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012020/12/31

  Project: Research

 2. Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2016/11/102018/12/31

  Project: Research

 3. Skräddarsydda hyperförgrenade polymerer för att förbättra egenskaperna hos bioplaster

  Baozhong Zhang & Niklas Warlin

  2016/10/152018/10/14

  Project: ResearchIndividual research project

 4. Nya generationer av katjoniska polymermaterial

  Patric Jannasch

  Swedish Research Council

  2016/01/012020/12/31

  Project: Research

 5. Singeljonledande polymerelektrolyter

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2015/10/012019/09/30

  Project: Research