Centre for Analysis and Synthesis

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. Var kommer de luftburna partiklarna i Skåne från?

  Adam Kristensson, Margareta Sandahl & Marianne Glasius

  Crafoord Foundation

  2019/01/012020/04/30

  Project: Research

 2. Marine food resources for new markets

  Cecilia Fredriksson, Filippa Säwe, Charlotta Turner & E N Karlsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012022/11/30

  Project: Other

 3. Membran för flödesbatterier

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2018/09/012020/12/31

  Project: Research

 4. Material för effektiva och konkurrenskraftiga bränsleceller

  Patric Jannasch

  Swedish Foundation for Strategic Research, SSF

  2018/01/162022/12/31

  Project: Research

 5. Membranmaterial för nästa generation av polymer-bränsleceller

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2018/01/012021/12/31

  Project: Research

 6. Alkaliska polymerbränsleceller

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2017/10/012021/12/31

  Project: Research

 7. Nya biobaserade förpacknings- och konstruktionsplaster

  Patric Jannasch

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012020/12/31

  Project: Research

 8. Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2016/11/102018/12/31

  Project: Research

 9. Nya generationer av katjoniska polymermaterial

  Patric Jannasch

  Swedish Research Council

  2016/01/012020/12/31

  Project: Research

 10. Singeljonledande polymerelektrolyter

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2015/10/012019/09/30

  Project: Research

 11. SSF - Biokatalys för nya produkter baserade på hemicellulosa

  Patric Jannasch, Ola Wallberg, Henrik Stålbrand & Tommy Nylander

  Swedish Foundation for Strategic Research, SSF

  2015/01/012019/12/31

  Project: Research

 12. Sustainable forestry: ASG on Forest and Man - ASG, Pufendorf IAS

  Gunilla Jönson, Thomas Johannesson, Matilda Annerstedt van den Bosch, Johan Bergh, Marie Appelstrand, Pål Börjesson, Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, Marianne Hall, Bengt Järrehult, Reine Karlsson, Gunnar Lidén, Mats Lindbladh, Magnus Löf, Sofi Qvarnström, Mehri Sanati, Ola Sallnäs, Carina Sjöholm, Henrik Smith & Olov Sterner

  2013/08/132014/08/13

  Project: Network

 13. LUC3 - Lund University Child Centered Care

  Inger Kristensson Hallström, Boris Magnusson, Björn Lindgren, Kristofer Hansson, Hanne Kristine Hegaard, Irén Tiberg, Kajsa Landgren, Mulatu Biru Shargie, Annelie Carlsson, Linda Kvist, Maria Ekelin, Mariette Derwig, Jonas Björk, Katarina Steen Carlsson, Malin Skoog, Åsa Lefèvre, Helena Hansson, Eva-Kristina Persson, Petra Pålsson, Degu Jerene, Markus Idvall, Staffan Bergström, Björn A Johnsson, Anna-Karin Dykes, Lena-Karin Erlandsson, Marie Edwinson Månsson, Vanja Berggren, Kjeld Schmiegelow, Bo Selander, Anders Castor, Gabriella Nilsson, Eva Nordmark, Annica Sjöström-Strand, Jenny Gårdling, Ragnhild Måstrup, Pia Lundqvist, Charlotte Castor, Bengt Sivberg & Angela Afua Quaye

  Fanny Ekdahls Stiftelse, Crafoord Foundation, Ekhagastiftelsen, Barncancerfonden, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte), Region Skåne, Swedish Research Council

  2013/01/01 → …

  Project: Research

 14. Secondary Metabolites from Mozambican Plants

  Julião Monjane

  2012/09/012017/12/21

  Project: Dissertation

Previous 1 2 Next