Centre for Analysis and Synthesis

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. Var kommer de luftburna partiklarna i Skåne från?

  Adam Kristensson, Margareta Sandahl & Marianne Glasius

  Crafoord Foundation

  2019/01/012020/04/30

  Project: Research

 2. Membran för flödesbatterier

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2018/09/012020/12/31

  Project: Research

 3. Material för effektiva och konkurrenskraftiga bränsleceller

  Patric Jannasch

  Swedish Foundation for Strategic Research, SSF

  2018/01/162022/12/31

  Project: Research

 4. Membranmaterial för nästa generation av polymer-bränsleceller

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2018/01/012021/12/31

  Project: Research

 5. Alkaliska polymerbränsleceller

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2017/10/012021/12/31

  Project: Research

 6. Nya biobaserade förpacknings- och konstruktionsplaster

  Patric Jannasch

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012020/12/31

  Project: Research

 7. Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2016/11/102018/12/31

  Project: Research

 8. Nya generationer av katjoniska polymermaterial

  Patric Jannasch

  Swedish Research Council

  2016/01/012020/12/31

  Project: Research

 9. Singeljonledande polymerelektrolyter

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2015/10/012019/09/30

  Project: Research

 10. SSF - Biokatalys för nya produkter baserade på hemicellulosa

  Patric Jannasch, Ola Wallberg, Henrik Stålbrand & Tommy Nylander

  Swedish Foundation for Strategic Research, SSF

  2015/01/012019/12/31

  Project: Research

 11. Sustainable forestry: ASG on Forest and Man - ASG, Pufendorf IAS

  Gunilla Jönson, Thomas Johannesson, Matilda Annerstedt van den Bosch, Johan Bergh, Marie Appelstrand, Pål Börjesson, Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, Marianne Hall, Bengt Järrehult, Reine Karlsson, Gunnar Lidén, Mats Lindbladh, Magnus Löf, Sofi Qvarnström, Mehri Sanati, Ola Sallnäs, Carina Sjöholm, Henrik Smith & Olov Sterner

  2013/08/132014/08/13

  Project: Network

 12. Secondary Metabolites from Mozambican Plants

  Julião Monjane

  2012/09/012017/12/21

  Project: Dissertation

Previous 1 2 Next