Centre for Economic Demography

Organisational unit: Department

More filtering options Clear filters
 1. 2020
 2. Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia

  Benny Carlson & Mats Lundahl, 2020 Oct, Stockholm: Samhällsförlaget. 210 p.

  Research output: Book/ReportBook

 3. 2019
 4. Praktisk epidemiologi för medicin, vård och folkhälsa

  Jonas Björk, 2019, 1 ed. Liber. 428 p.

  Research output: Book/ReportBook

 5. 2017
 6. Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

  Maria Stanfors, 2017 Mar 28, Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 221 p. (Statens offentliga utredningar; vol. 2017, no. 28)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 2016
 8. Sick of Inequality? An Introduction to the Relationship between Inequality and Health

  Andreas Bergh, Therese Nilsson & Waldenström Daniel, 2016 Sep 1, Edward Elgar Publishing.

  Research output: Book/ReportBook

 9. 2015
 10. Rätt och fel om våra pensioner

  Agneta Kruse & Ann-Charlotte Ståhlberg, 2015, Stockholm: Dialogos. 96 p.

  Research output: Book/ReportBook

 11. 2013
 12. Welfare Economics: Theory, empirical results and the Swedish experience

  Agneta Kruse & Ann-Charlotte Stahlberg, 2013, Lund: Studentlitteratur AB. 199 p.

  Research output: Book/ReportBook

 13. 2012
 14. Blir vi sjuka av inkomstskillnader? : en introduktion till sambanden mellan inkomst, ojämlikhet och hälsa

  Andreas Bergh, Therese Nilsson & Daniel Waldenström, 2012, Studentlitteratur AB. 129 p.

  Research output: Book/ReportBook

 15. 2010
 16. Demografins grunder. 2. uppl.

  Martin Dribe & Maria Stanfors, 2010, SNS Förlag. 93 p.

  Research output: Book/ReportBook

 17. Demographic Responses to Economic and Environmental Crises

  Satomi Kurosu, Tommy Bengtsson & Cameron Campbell, 2010, Kashiwa: Reitaku University Press.

  Research output: Book/ReportBook

 18. 2008
 19. Changes in the health status of the population

  Kristian Bolin, 2008, Elsevier.

  Research output: Book/ReportBook

 20. 2007
 21. 2006
 22. Chefsrekrytering i Malmö stad: en fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering

  Sofia Rönnqvist & Caroline Ljungberg, 2006, Integrationsverket.

  Research output: Book/ReportBook

 23. Utbildning och kunskaper i svenska – framgångsfaktorer för invandrade

  Dan-Olof Rooth & Olof Åslund, 2006, SNS Förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 24. 2005
 25. Genusperspektiv på nationalekonomi

  Anne Boschini, Christina Jonung & Inga Persson, 2005, Högskoleverket.

  Research output: Book/ReportBook

 26. Skatta dig lycklig. Jordränta och jordbruk i Skåne 1660-1900

  Mats Olsson, 2005, Gidlunds förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 27. 2004
 28. Life under Pressure: Mortality and Living Standards in Europe and Asia, 1700-1900

  Tommy Bengtsson, Cameron Campbell & James Z. Lee, 2004, MIT Press.

  Research output: Book/ReportBook

 29. 2003
 30. Perspectives on Mortality Forecasting. I. Current Practise

  Tommy Bengtsson & Nico Keilman, 2003, Riksförsäkringsverket.

  Research output: Book/ReportBook