Centre for Economic Demography

Organisational unit: Department

More filtering options Clear filters
 1. 2017
 2. Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

  Maria Stanfors, 2017 Mar 28, Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 221 p. (Statens offentliga utredningar; vol. 2017, no. 28)

  Research output: Book/ReportBook

 3. 2016
 4. Sick of Inequality? An Introduction to the Relationship between Inequality and Health

  Andreas Bergh, Therese Nilsson & Daniel, W., 2016 Sep 1, Edward Elgar Publishing.

  Research output: Book/ReportBook

 5. 2015
 6. Rätt och fel om våra pensioner

  Agneta Kruse & Ståhlberg, A-C., 2015, Stockholm: Dialogos. 96 p.

  Research output: Book/ReportBook

 7. 2013
 8. Welfare Economics: Theory, empirical results and the Swedish experience

  Agneta Kruse & Stahlberg, A-C., 2013, Lund: Studentlitteratur. 199 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. 2012
 10. Blir vi sjuka av inkomstskillnader? : en introduktion till sambanden mellan inkomst, ojämlikhet och hälsa

  Andreas Bergh, Therese Nilsson & Waldenström, D., 2012, Studentlitteratur AB. 129 p.

  Research output: Book/ReportBook

 11. 2010
 12. Demografins grunder. 2. uppl.

  Martin Dribe & Maria Stanfors, 2010, SNS Förlag. 93 p.

  Research output: Book/ReportBook

 13. Demographic Responses to Economic and Environmental Crises

  Kurosu, S., Tommy Bengtsson & Campbell, C., 2010, Kashiwa: Reitaku University Press.

  Research output: Book/ReportBook

 14. 2008
 15. Changes in the health status of the population

  Bolin, K., 2008, Elsevier.

  Research output: Book/ReportBook

 16. 2007
 17. 2006
 18. Chefsrekrytering i Malmö stad: en fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering

  Rönnqvist, S. & Ljungberg, C., 2006, Integrationsverket.

  Research output: Book/ReportBook

 19. Utbildning och kunskaper i svenska – framgångsfaktorer för invandrade

  Rooth, D-O. & Åslund, O., 2006, SNS Förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 20. 2005
 21. Genusperspektiv på nationalekonomi

  Boschini, A., Jonung, C. & Inga Persson, 2005, Högskoleverket.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Skatta dig lycklig. Jordränta och jordbruk i Skåne 1660-1900

  Mats Olsson, 2005, Gidlunds förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 23. 2004
 24. Life under Pressure: Mortality and Living Standards in Europe and Asia, 1700-1900

  Tommy Bengtsson, Campbell, C. & Lee, J. Z., 2004, MIT Press.

  Research output: Book/ReportBook

 25. 2003
 26. Perspectives on Mortality Forecasting. I. Current Practise

  Tommy Bengtsson & Keilman, N., 2003, Riksförsäkringsverket.

  Research output: Book/ReportBook