Centre for Economic Demography

Organisational unit: Department

More filtering options Clear filters
 1. 2018
 2. Is Migration Threatening Social Trust in Europe?

  Andreas Bergh, 2018, Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies. Michalski, A., Oxelheim, L., Bakardjieva Engelbrekt, A. & Bremberg, N. (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd., p. 91-109

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Korrelations- och regressionsanalys

  Martin Dribe, 2018, Metod. Guide för historiska studier . Gustavsson, M. & Svanström, Y. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 213-240

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Transforming Indonesia: Structural change in a regional perspective, 1968-2010

  Andrés Palacio & Tobias Axelsson, 2018, Agricultural Development in the World Periphery: A Global Economic History Approach. Pinilla, V. & Willebald, H. (eds.). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan Ltd., Vol. 11. p. 281-305 21 p. 11. (Palgrave Studies in Economic History ).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. 2017
 6. Socialminister Gunnar Sträng

  Per Gunnar Edebalk, 2017 May 10, På väg: En vänbok till Sven E Olsson Hort. Bergman, P. & Olofsson, G. (eds.). 1 ed. Lund: Arkiv, Vol. 1. p. 113-130 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Demographic Developments and Economic Challenges in an Aging Europe

  Kirk Scott, 2017, Elder Law. Numhauser-Henning, A. (ed.). London: Edward Elgar Publishing, p. 33–52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. En åldrande värld

  Kirk Scott, 2017, Äldrerätt: ett nytt rättsområde. Mattsson, T. & Numhauser-Henning, A. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Hur klarar pensionssystem en åldrande befolkning?

  Agneta Kruse & Ståhlberg, A-C., 2017, Nationalekonomins frågor. Aldén, L., Andersson, T., Berlin, M., Bold, T. & Börjesson, M. (eds.). 1 ed. Lund: Studentlitteratur, p. 313-336 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Nordic Europe

  Martin Dribe, Mats Olsson & Patrick Svensson, 2017, Famine in European History. Alfani, G. & Ó Gráda, C. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 185-211 27 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. 2016
 12. Exploring the role of communication in shaping fertility transition patterns in space and time

  Klüsener, S., Scalone, F. & Martin Dribe, 2016, Agent-Based Modelling in Population Studies. Concepts, Methods, and Applications. Grow, A. & Van Bavel, J. (eds.). Springer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Socialpolitik och socialt arbete

  Staffan Blomberg, Petersson, J. & Sara Hultqvist, 2016, Socialt arbete: En grundbok. Meuwisse, A., Sunesson, S., Knutagård, M. & Swärd, H. (eds.). Tredje utgåvan ed. Stockholm: Natur och kultur, p. 215-227 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. 2015
 15. Biståndshandläggarens yrkesroll och handlingsutrymme inom äldreomsorgen.

  Staffan Blomberg & Dunér, A., 2015, Människobehandlande organisationer – villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. . Johansson, S., Dellgran, P. & Höijer, S. (eds.). Stockholm: Natur och kultur

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. 2014
 17. CSA och åldringsvårdsprojektet.

  Per Gunnar Edebalk, 2014, Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia. Swärd, H. (ed.). Égalité, p. 95-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Family Life on the Fast-Track? Gender and Work-Family Trade-offs

  Maria Stanfors, 2014, Gender and the Work-Family Experience: An Intersection of Two Domains. Mills, M. (ed.). Springer, p. 329-350

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Multidimensional inequality in Zambia

  Therese Nilsson, 2014, Encyclopedia of Quality of Life Research. Michalos, A. (ed.). Springer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Social norms and human agency: Marriage in nineteenth century Sweden

  Martin Dribe & Lundh, C., 2014, Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia, 1700-1900. Lundh, C. & Kurosu, S. (eds.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. The Influence of Economic Factors on First Marriages in Historical Europe and Asia

  Tommy Bengtsson, 2014, Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia, 1700-1900. Christer, L. & Satomi, K. (eds.). MIT Press, p. 121-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. The roads to reproduction: Comparing life course trajectories in preindustrial Eurasia

  Martin Dribe, Manfredini, M. & Oris, M., 2014, Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia, 1700-1900. Lund, C. & Kurosu, S. (eds.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. 2013
 24. 1913 års pensionsreform

  Per Gunnar Edebalk, 2013, De första 100 åren - svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Försäkringskassan, Vol. Socialförsäkringsrapport 2013:4. p. 11-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Äldreomsorgen - ekonomi och utveckling

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Socialgerontologi. Andersson, L. (ed.). Studentlitteratur AB, Vol. 2:1. p. 201-220

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Arbetslöshetsförsäkringen och dess mångåriga kontrovers

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 254-264

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Generell eller selektiv välfärd? Om fattigvårdsstriden 1912-13

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 211-216

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Grundtrygghet eller standardtrygghet? Exempel från den allmänna sjukförsäkringen

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 217-223

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Income inequality, health and development – In search of a pattern

  Therese Nilsson & Andreas Bergh, 2013, Research on Economic Inequality: Health and Inequality. Rosa Dias, P. & O’Donnell, O. (eds.). Vol. Vol 21.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Järnkanslern Otto von Bismarck och de första socialförsäkringarna

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - Idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 180-187

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Land Market, Property Rights, and Agricultural Transformation in southern Sweden 1680-1870

  Patrick Svensson, 2013, Property Rights, Land Markets and Economic Growth in the European Countryside (13th-20th centuries). Béaur, G. & Schofield, P. (eds.). Brepols, p. 455-473

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Mellan arbete och familj – den svenska välfärdsstaten och kvinnorna.

  Maria Stanfors, 2013, Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Hans, S., Per Gunnar, E. & Eskil, W. (eds.). Liber, p. 88-100

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Production and credits: a micro level analysis of the agrarian economy in Västra Karaby parish, Sweden 1786-1846

  Mats Olsson & Patrick Svensson, 2013, Agricultural transformation in a global perspective. Hillbom, E. & Svensson, P. (eds.). Routledge, p. 206-228

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Välfärden i ett åldrande Sverige – en framtidsskiss i historisk belysning

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2013, Vägar till välfärd. Swärd, H., Edebalk, P-G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Vem vill vara rationell?

  Carl Hampus Lyttkens, 2013, Prioriteringar i hälso- och sjukvården. p. 25-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. William Beveridge och en storstilad plan

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 188-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. World population in historcal perspective

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2013, The SAGE Handbook on Aging, Work and Society. Field, J., Burke, R. D. & Cooper, C. L. (eds.). SAGE Publications Inc., p. 23-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. 2012
 39. Are we getting sick of low incomes?

  Tommy Bengtsson, 2012, Frans van Poppel: a sort of farewell. Beekink, É. & Walhout, E. (eds.). NIDI, The Hague, p. 86-88

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Childbearing and longevity - the contribution of historical demography

  Martin Dribe, 2012, Frans van Poppel: A Sort of Farewell. Liber Amicorum. Beekink, E. & Walhout, E. (eds.). NIDI/Ando, p. 95-97

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Gods och gårdar

  Mats Olsson, 2012, Lunds historia - staden och omlandet. Skansjö, S. (ed.). Lunds kommun, Vol. 2. Tidigmodern tid. I en bördig bygd (1536-1862). p. 232-241

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Socioeconomic Status and Net Fertility in the Demographic Transition: Sweden in 1900 – A Preliminary Analysis

  Scalone, F. & Martin Dribe, 2012, Manuscript Census Schedules and Demographic Research (Popolazione e storia 2/2010). Kennedy, L. & Pozzi, L. (eds.). Forum, p. 111-132

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. 2011
 44. Agricultural production in southern Sweden 1702-1864

  Mats Olsson & Patrick Svensson, 2011, Growth and stagnation in European historical agriculture. Olsson, M. & Svensson, P. (eds.). Brepols, p. 117-139

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Measuring and explaning agricultural growth

  Mats Olsson & Patrick Svensson, 2011, Growth and stagnation in European historical agriculture. Olsson, M. & Svensson, P. (eds.). Brepols, p. 15-33

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. 2010
 47. Agency, Social Class, and Fertility in Southern Sweden, 1766 to 1865

  Tommy Bengtsson & Martin Dribe, 2010, Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900. N.O. Tsuya, W. F. G. A. J. Z. L. E. A. (ed.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Den osynliga forskargruppen - ledarskap i och kring akademins verksamhetsbärande enheter

  Björn Regnell, Maria Stanfors, Per Runeson, Daniel Sjöberg, Kirk Scott, Eva Nordberg Karlsson & Mats Gustafsson, 2010, AKKA AKademiska Kollegors Ansvar - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2008-2009. Lövkrona, I., Agrell, C. & Widén, K. (eds.). Lund University, p. 99-131

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Economic Crisis, Manorialism, and Demographic Response: Southern Sweden in the Preindustrial Period

  Martin Dribe, Mats Olsson & Patrick Svensson, 2010, Demographic Responses to Economic and Environmental Crises. Kurosu, S., Bengtsson, T. & Campbell, C. (eds.). Reitaku University, p. 17-47

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Economic Stress and Reproductive Responses

  Tommy Bengtsson & Martin Dribe, 2010, Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900. Tsuya, N. O., Feng, W., Lee, J. Z. & Alter, G. (eds.). MIT Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Introduction

  Tommy Bengtsson, 2010, Population Ageing - A Threat to the Welfare State? The Case of Sweden. Bengtsson, T. (ed.). Springer, Vol. Demographic Research Monographs. p. 1-6

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Mortality Crisis in Rural Southern Sweden 1766-1860

  Tommy Bengtsson & Broström, G., 2010, Demographic Responses to Economic and Environmental Crisis. Kurosu, S., Bengtsson, T. & Campbell, C. (eds.). Kashiwa: Reitaku University Press, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Second Generation Mothers. Do the children of immigrants adjust their fertility to host country norms?

  Kirk Scott & Maria Stanfors, 2010, Demographic Aspects of Migration.. Salzmann, T. & Edmonston, B. (eds.). VS Verlag für Sozialwissenschaften

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. Simplicity and Complexity

  Tommy Bengtsson, Lee, J. Z. & Campbell, C., 2010, Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900. Tsuya, NO., Feng, W., Lee, JZ. & Alter, G. (eds.). MIT Press, p. 3-21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. The Ageing Population

  Tommy Bengtsson & Scott, K., 2010, Population Ageing - A Threat to the Welfare State? The Case of Sweden. Bengtsson, T. (ed.). Springer, p. 7-22

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 56. Towards a New Swedish Model?

  Andreas Bergh, 2010, Population Agein - A Threat to the Welfare State?. Tommy, B. (ed.). Springer, p. 109-119

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Ways of Funding and Organising Elderly Care in Sweden

  Per Gunnar Edebalk, 2010, Population Ageing - A Threat to the Welfare State. The Case of Sweden. Bengtsson, T. (ed.). Springer, p. 65-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. 2009
 59. "Att spränga fattigvårdsskalet"

  Per Gunnar Edebalk & Hans Swärd, 2009, Den berusade båten. Eliasson-Lappalainen, R., Meeuwisse, A. & Panican, A. (eds.). Arkiv, p. 187-197

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 60. Health Production

  Bolin, K., 2009, Oxford Handbook of Health Economic. Oxford University Press.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next