Child and Adolescent Psychiatry

Organisational unit: Division

Research

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Recent research outputs

Matti Cervin, Lesley Norris, Golda Ginsburg, Elizabeth Gosch, Scott N. Compton, John Piacentini, Anne Marie Albano, Dara Sakolsky, Boris Birmaher, Courtney Keeton, Eric A. Storch & Philip C. Kendall, 2021 Jul 1, In: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 60, 7, p. 902-912 11 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Sara Wallengren, Björn Axel Johansson & Olof Rask, 2021 May 31, In: Journal of Medical Case Reports. 15, 295.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (362)