Department of Architecture and Built Environment

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området.

  Gunnar Sandin, Finn Werne & Cecilia Häggström

  2002/01/012002/01/01

  Project: Research

 2. Akademin för konstnärlig forskning inom arkitekturämnet (kollegiebidrag)

  Gunnar Sandin & Katja Grillner

  2003/01/012005/12/31

  Project: Research

 3. Los Angeles Islands - Ett konstnärligt forskningsprojekt om arkitektonisk amerikanitet i en svensk region

  Gunnar Sandin, Lars-Henrik Ståhl, Annelie Nilsson, Sara Ericsson, Per-Johan Dahl & Nina Aronsen

  2005/01/012007/12/31

  Project: Research

 4. Designing Places for Memory and Meaning in the Contemporary Urban Landscape

  Anna Petersson, Carola Wingren, Mats Lieberg, Sabina Jallow & Ann-Britt Sörensen

  2007/01/012009/12/31

  Project: Research

Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next