Department of Architecture and Built Environment

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. TELE SCOPE

  Emma Nilsson, Sandra Kopljar, Björn Nilsson, Sabina Jallow & Stefano Graziani

  2017/01/012020/12/31

  Project: Research

 2. Förstudie av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus

  Åke Blomsterberg, Ricardo Bernardo, Susanne Gosztonyi, Rikard Sundling, Stefan Olander & Stephen Burke

  2015/10/012017/09/30

  Project: Research

 3. CRUSH: CRitical Urban Sustainability Hub (FORMAS Strong Research Environment)

  Guy Baeten, Brett Christophers, Karin Grundström, Mattias Kärrholm, Henrik Gutzon Larsen, Carina Listerborn, Anders Lund Hansen, Irene Molina, Ove Sernhede & Catharina Thörn

  2014/01/012018/12/31

  Project: Research

 4. Architecture in Secular and Post-secular Conditions: on the Aesthetics of Objectionable Matter.

  Anna Petersson & Gunnar Sandin

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2014/01/012014/12/31

  Project: Research

Previous 1 2 Next