Department of Business Administration

Organisational unit: Department

More filtering options Clear filters
 1. 2019
 2. Organisationer, ledning och processer

  Stefan Sveningsson & Mats Alvesson, 2019 Jan 10, 3 ed. Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 3. Diskursanalys

  Peter Svensson, 2019 Jan, Lund: Studentlitteratur.

  Research output: Book/ReportBook

 4. Challenges with managing sustainable business: Reporting, Taxation, Ethics and Governance

  Susanne Arvidsson (ed.), 2019, Palgrave Macmillan. 403 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 5. The 1st SUBREA Conference Report: A focus on challenges and future knowledge needs

  Susanne Arvidsson, 2019, Lund: Lund University.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 6. The Nordic wave in place branding: poetics, practices, politics

  Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli & Gyimothy, S., 2019, (Accepted/In press) Edward Elgar Publishing.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 7. 2018
 8. Forskning om personlig assistans - en antologi

  Hans Knutsson (ed.), Niklas Altermark (ed.) & Svensson Chowdhury, M. (ed.), 2018 Dec 6, Stockholm: KFO Personlig Assistans. 220 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor

  Louise Bringselius & Åhfeldt, M., 2018 Nov 28, 1 ed. Lund: Komlitt Förlag AB. 117 p.

  Research output: Book/ReportBook

 10. Moralising Global Markets: The Creativity of International Business Discourse

  Annette Cerne, 2018 Oct 28, Palgrave Macmillan. 217 p.

  Research output: Book/ReportBook

 11. Sverige och Kina - stärkt samverkan för en hållbar framtid: Ett kunskapsunderlag om innovation, forskning och högre utbildning

  Schwaag Serger, S. & Tommy Shih, 2018 Oct 18, Regeringskansliet. 58 p.

  Research output: Book/ReportReport

 12. Styra och leda med tillit: Forskning och praktik

  Louise Bringselius, 2018 Jun 14, 1 ed. Stockholm. 454 p. (Statens offentliga utredningar; no. 2018:38)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Bridging the prosperity gap in the EU: The social challenge ahead

  Bernitz, U. (ed.), Mårtensson, M. (ed.), Lars Oxelheim (ed.) & Persson, T. (ed.), 2018 Feb 23, Edward Elgar Publishing Ltd. 247 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 14. Circular business models: Developing a sustainable future

  Larsson, M., 2018 Feb 5, Springer International Publishing AG. 303 p.

  Research output: Book/ReportBook

 15. Analyze! Crafting your data in qualitative research

  Jens Rennstam & David Wästerfors, 2018, Studentlitteratur. 205 p.

  Research output: Book/ReportBook

 16. Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems: Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South

  Arocena, R., Bo Göransson & Sutz, J., 2018, 1 ed. the Netherlands: Palgrave Macmillan Ltd. 281 p.

  Research output: Book/ReportBook

 17. Koncernredovisning

  Jörgen Carlsson & Niklas Sandell, 2018, 3 ed. Stockholm: Liber. 332 p.

  Research output: Book/ReportBook

 18. Kort om bokföring och bokslut

  Mattias Haraldsson, Marton, J., Niklas Sandell & Stockenstrand, A-K., 2018, Lund: Studentlitteratur. 184 p.

  Research output: Book/ReportBook

 19. Leadership and organization: A philosophical Introduction

  Sverre Spoelstra, 2018, Routledge.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Redovisning: från bokföring till analys. Övningsbok med fullständiga lösningar

  Marton, J., Niklas Sandell & Stockenstrand, A-K., 2018, 3 ed. Lund: Studentlitteratur. 422 p.

  Research output: Book/ReportBook

 21. Redovisning: Från bokföring till analys

  Marton, J., Niklas Sandell & Stockenstrand, A-K., 2018, 3 ed. Lund: Studentlitteratur. 464 p.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Supply chain risk management: An idea generator for managing disruption risks in supply chains

  Ulf Paulsson, 2018, Turku: University of Turku. 20 p. (Publications of the Hazard projects)

  Research output: Book/ReportReport

 23. The flow-based society and its vulnerability

  Ulf Paulsson, 2018, Turku: University of Turku. 33 p. (Publications of the Hazard projects)

  Research output: Book/ReportReport

 24. The New Global Politics of Science: Knowledge, Markets and the State

  Mats Benner, 2018, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 222 p.

  Research output: Book/ReportBook

 25. The risk management process and the supply chain security

  Ulf Paulsson, 2018, Turku: University of Turku. 22 p. (Publications of the Hazard projects)

  Research output: Book/ReportReport

 26. Working and Organizing in the Digital Age

  Stephan Schaefer (ed.), Magnus Andersson (ed.), Elizabeth Bjarnason (ed.) & Kristofer Hansson (ed.), 2018, Lund: The Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University, Sweden. . 96 p. (Pufendorfinstitutets skriftserie)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 27. 2017
 28. Att äga framtiden: Perspektiv på kommunal utveckling

  Syssner, J. (ed.), Ulf Ramberg (ed.) & Hägglund, S. (ed.), 2017 Oct 31, Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, Linköping. 243 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör

  Ulf Ramberg, Mikael Hellström, Hans Knutsson & Ola Mattisson, 2017 Oct 31, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 40 p.

  Research output: Book/ReportReport

 30. Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk

  Louise Bringselius, 2017 Oct 30, 2 ed. Stockholm: Tillitsdelegationen. 30 p. (Samtal om tillit i styrning)

  Research output: Book/ReportReport

 31. Specific Support to Lithuania - Fit for the future: Incentivizing research and innovation partnerships and attracting innovative investment to Lithuania

  Büllinger, H-J., Reid, A., Lemagnen, M. & Emily Wise, 2017 Oct 12, Brussels: European Commission. 108 p. (Horizon 2020 Policy Support Facility)

  Research output: Book/ReportReport

 32. An ex post impact study of MAX-lab

  Olof Hallonsten & Oskar Christensson, 2017 Oct 2, Lund: Lund University School of Economics and Management. 244 p.

  Research output: Book/ReportReport

 33. Educating social entrepreneurs, vol I: From Idea Generation to Business Plan Formulation

  Aggestam, M., 2017 Aug, 1 ed. Business Expert Press. 200 p.

  Research output: Book/ReportBook

 34. Educating Social Entrepreneurs, vol II: From Business Plan Formulation to Implementation

  Aggestam, M., 2017 Aug, 1 ed. New York: Business Expert Press. 150 p.

  Research output: Book/ReportBook

 35. Return to Meaning: A Social Science with Something to Say

  Mats Alvesson, Yiannis, G. & Roland Paulsen, 2017 Jul 6, Oxford: Oxford University Press. 176 p.

  Research output: Book/ReportBook

 36. Resursanpassning och utveckling av kommunal verksamhet - sammanfattning och slutord från det andra Nationella kommunforskningsprogrammet

  Ulf Ramberg, Almqvist, R., Donatella, P., Nilsson, V. & Wänström, J., 2017 Jun 1, Göteborg: Kfi-Väst. 44 p. (Nationella kommunforskningsprogrammet; no. 41)

  Research output: Book/ReportReport

 37. Brand Theories: Perspectives on Brands and Branding

  Jon Bertilsson (ed.) & Veronika Tarnovskaya (ed.), 2017 May 15, 1 ed. Lund: Studentlitteratur. 304 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Är ni beredda? Kommunal omvärldsbevakning och förmågan att göra något av den

  Mikael Hellström & Ulf Ramberg, 2017 May 1, Göteborg: Göteborg: Kfi-Väst. 38 p. (Nationella kommunforskningsprogrammet; no. 40)

  Research output: Book/ReportReport

 39. Tillitsbaserad styrning: Ett ramverk

  Louise Bringselius, 2017 Apr 10, Tillitsdelegationen. 18 p.

  Research output: Book/ReportReport

 40. Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik

  Louise Bringselius (ed.), 2017 Mar 1, Lund: Studentlitteratur AB. 288 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 41. Utveckling genom lärande upphandling: Intermediärens roll i upphandling av komplexa välfärdstjänster

  Hans Knutsson & Anna Thomasson, 2017 Jan 1, Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. 40 p. (Nationella kommunforskningsprogrammet; no. 38)

  Research output: Book/ReportReport

 42. Reflexive Leadership: Organising in an imperfect world

  Mats Alvesson, Martin Blom & Stefan Sveningsson, 2017 Jan, London: SAGE Publications Inc. 238 p.

  Research output: Book/ReportBook

 43. Advanced Introduction to Entrepreneurial Finance

  Hans Landström, 2017, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 224 p. (Elgar Advanced Introductions series)

  Research output: Book/ReportBook

 44. Avenyer av nya drömmar: Statens roll i den framtida kapitalförsörjningen

  Hans Landström, 2017, Östersund: Tillväxtanalys. 88 p. (PM; no. 2017:03)

  Research output: Book/ReportReport

 45. En berättelse om organisering

  Grafström, M., Anna Jonsson, Stig, O. & Strannegård, L., 2017, 1 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 560 p.

  Research output: Book/ReportBook

 46. Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik

  Hultén, J., Alexander Paulsson, Holmberg, B., Scholtén, C., Erik Ronnle, Fredrik Pettersson, Gert Paulsson, Helena Svensson, Jean Ryan, Stjernborg, V. & Hamidi, Z., 2017, K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 48 p.

  Research output: Book/ReportReport

 47. Företagsekonomi - en introduktion

  Per Hugo Skärvad, 2017, Liber.

  Research output: Book/ReportBook

 48. Handeln rustar för multi-kanal

  Jens Hultman, Christian Fuentes, Klas Hjort, Ulf Johansson & Veronika Tarnovskaya, 2017, Handelsrådet.

  Research output: Book/ReportReport

 49. Integrerad Organisationslära

  Per Hugo Skärvad & Bruzelius, L. H., 2017, 11 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 456 p.

  Research output: Book/ReportBook

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next