Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Från erfarenhet till vetenskap. Naturresurser och framtidstro 1840-1940

  Lars Berggren, Fredrik Björk & Eliasson, P., 2004, Miljö och hållbar utveckling - samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont. Wickenberg, P. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 25-44

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Den svenska arbetarklassens framväxt. En översikt

  Lars Berggren, 1994, Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920. Kjeldstadli, K., Myklebust, S. & Thue, L. (eds.). TMV. Senter for teknologi og menneskelige verdier. Universitetet i Oslo, p. 118-136

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. "Sjelfklart är, att då arbetarne stå under ständig uppsikt, arbetsprestationen blir större..." Kontroll och standardisering vid Kockums Mekaniska Verkstad

  Lars Berggren & Mats, G., 2003, Med Malmö i Minnet. Malmö stadsarkiv 100 år. Martinsdotter, K. (ed.). Malmö stadsarkiv - Malmö Kulturhistoriska Förening, p. 97-108

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Skola och modernisering på Grönland

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (eds.). Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, p. 231-245

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920

  Lars Berggren & Greiff, M., 1990, In : Elbogen. 1990, p. 154-172

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Johan Nilsson

  Lars Berggren, 1989, Svenskt biografiskt lexikon. p. 728-730

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. En inspirerande konferens

  Lars Berggren, 2016 Oct, Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014. Maurits, A. & Mårtensson, K. (eds.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, p. 9-11 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Metall och arbetsmiljöfrågorna 1975-2005

  Lars Berggren, 2015, p. 1-15.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 9. Metall och arbetsmiljöfrågorna

  Lars Berggren, 2017 Aug, Ett nytt sätt att tänka och handla - vägval i motvind: Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia 1982-2005. Stockholm, Vol. 6. p. 537-592

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Industrialisering och förändrade relationer

  Lars Berggren, 2017, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. & Cassel, K. (eds.). 2 ed. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1. p. 879-911

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Recension av Jesper Hamark, Ports, dock workers and labour market conflicts

  Lars Berggren, 2016, In : Forum Navale. 72, p. 176-178

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Nya och breddade perspektiv på arbetarhistorisk forskning

  Lars Berggren, 2018, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 42, 165-166 (2018:1-2), p. 60-61.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. "Nu är det vi som hafva att befalla". Om kollektiva aktioner mot förmän och verkmästare under 1880-talet

  Lars Berggren, 2018, Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren. Lundberg, V. & Riving, C. (eds.). Lund: Arkiv förlag, p. 115-135

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Utdrag ur Lunds miljöhistoria kring 1900

  Lars Berggren, 2018, Skorstenarnas stad: En bok om Lunds industrier. Heymowska, B. (ed.). Lund: Föreningen Gamla Lund, p. 179-187 (Föreningen Gamla Lunds årsbok; vol. 100/2018).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 1918-1919

  Lars Berggren & Östberg, K., 2018, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 153-177

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Makt, möten, gränser : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Bergman, K., 2002, Historiska Media. 424 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. The Grand Ethiopian Renaissance Dam - conflict and water diplomacy in the Nile Basin

  Ronny Berndtsson, Madani, K., Karin Aggestam & Dan-Erik Andersson, 2017, Water diplomacy in action. : Contingent approaches to managing complex water problems. Islam, S. & Madani, K. (eds.). Anthem Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Medieutredningen glömmer bort lärosätenas roll

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2016 Dec 6, Curie.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Öppen tillgång till forskning räcker inte

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2016 Oct 1, Dagens nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 20. Ett för smalt samverkansbegrepp hotar hela akademin

  Katarina Bernhardsson, Björkman, J., Olsson, J. & Johan Östling, 2017 Feb 8, Curie.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande

  Berntsson, K., 2012, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 184 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 22. Health policy processes in Asian transitional economies

  Bloom, G., Fang, L., Kristina Jönsson, Men, C. R., Phoummalaysith, B., Xeuatvongsa, A., Wang, Y. & Zhao, H., 2008, Health and Social Protection: Experiences from China, Cambodia and Lao PDR. Meessen, B., Pei, X., Criel, B. & Bloom, G. (eds.). Antwerp: Institute of Tropical Medicine

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Extern utvärdering av Certec

  Boalt, C., Lanshammar, H. & Odén, B., 1991, [Publisher information missing]. (Certec; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 24. Andreas Hellerstedt, Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

  Erik Bodensten, 2011, In : Scandia. 77, 2, p. 178-180

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. Political Knowledge in Public Circulation: The Case of Subsidies in Eighteenth-Century Sweden

  Erik Bodensten, 2018 Jan, Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Östling, J., Sandmo, E., Larsson Heidenblad, D., Nilsson Hammar, A. & Nordberg, K. H. (eds.). Lund: Nordic Academic Press, p. 82-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Heder och ära i tidigmodern politisk offentlighet

  Erik Bodensten, 2014, Förmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830. Runefelt, L. & Sjöström, O. (eds.). Lund: Nordic Academic Press, p. 129–145

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson

  Erik Bodensten (ed.), Kajsa Brilkman (ed.), David Larsson Heidenblad (ed.) & Hanne Sanders (ed.), 2018 Feb, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 313 p. (Studia historica lundensia; vol. 28)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Scandinavia Magna: En alternativ nordisk statsbildning 1743

  Erik Bodensten, 2018 Feb, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Historiska institutionen, Lunds Universitet, p. 61-75 (Studia historica Lundensia; vol. 28).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Inledning

  Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders, 2018 Feb, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Historiska institutionen, Lunds Universitet, p. 9-13 (Studia historica Lundensia; vol. 28).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  ERIK BODENSTEN, 2016 Apr 29, Lund: Lund University (Media-Tryck). 399 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Indiens regeringsprogram når långt ut i landet – men det gör inte de statsanställda

  Therese Boje Mortensen, 2019 Apr 12, Sydasien.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. Vem röstar på Modi?

  Therese Boje Mortensen, 2019 Apr 25, Sydasien.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920

  Bokholm, S., 2001, Stockholmia Förlag, Kommittén för stockholmsforskning, S-105 35 Stockholm, Sweden. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Racehygiejne i Danmark 1920-56, Lene Koch, Gyldendal 1996. 291 s. samt Steriliseringar i folkhemmet, Maija Runcis, Ordfront 1998. 361 s.

  Elin Bommenel, 1998, In : Scandia. 1998:2, 64, p. 311-314 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. South-South Labour Migration and the Impact of the Informal China-Ghana Gold Rush 2008-13

  Botchwey, G., Crawford, G., Nicholas Loubere & Lu, J., 2018, UNU-WIDER, 17 p. (WIDER Working Paper).

  Research output: Working paper

 36. South‐South Irregular Migration: The Impacts of China's Informal Gold Rush in Ghana

  Botchwey, G., Crawford, G., Nicholas Loubere & Lu, J., 2019, In : International Migration. 57, 4, p. 310-328

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. I den fjärran Östern - bref från Midtens rike : Tusan till folk, det här, ha de redan kommit så här långt! : en samling artiklar ur svensk dagspress 1889-1910

  Brand, N. (ed.), 2001, Lunds universitet : Centrum för öst- och sydöstasienstudier.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Die Integration der VR China in eine Globale Finanz- und Währungsordnung (Integrating China into a Global Financial Order)

  Stefan Brehm, 2007, LIT Verlag. 268 p. (Asien Wirtschaft und Entwicklung)

  Research output: Book/ReportBook

 39. Banking Supervision in China: Basel I, Basel II, and the Basel Core Principles

  Stefan Brehm & Macht, C., 2004, In : Zeitschrift für Chinesisches Recht. 4, p. 316-327

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. China's Dystopian Social Credit System Is a Harbinger of the Global Age of the Algorithm

  Stefan Brehm & Nicholas Loubere, 2018 Jan 15, The Conversation.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 41. Der Datifizierte Bürger in China – Repressive Technologien in Den Diensten Von Vertrauen Und Gerechtigkeit

  Stefan Brehm & Nicholas Loubere, 2018 Oct 5, Fabrikzeitung.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 42. Are Model Cities an Effective Instrument for Urban Environmental Governance?

  Stefan Brehm & Svensson, J., 2019, Greening China's Urban Governance: Tackling Environmental and Sustainability Challenges. Delman, J., Ren, Y., Luova, O., Burell, M. & Almén, O. (eds.). Singapore: Springer, p. 25-49 (ARI - Springer Asia Series; vol. 7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...92 Next