Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. A resource interaction perspective on standards competition: some evidence from the optical recording media industry

  Chou, H-H., 2011, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 26 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 34).

  Research output: Working paper

 2. "Mänsklighetens största problem genom alla tider": en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

  Clavier, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 186 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 3. Incest between in-laws: A matter of life and death in Sweden in 1700

  Bonnie Clementsson, 2017, Framing Premodern Desires: Sexual Ideas, Attitudes, and Practices in Europe. Lidman, S., Heinonen, M., Linkonen, T. & Kaartinen, M. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 65-82 (Crossing boundaries: Turku medieval and early modern studies; vol. 9).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Förbjuden kärlek

  Bonnie Clementsson, 2018, In : Temp. 16, p. 40-58

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. The Descents of Military Violence against Civilians: a history of the present

  Collstedt, C., 2014, In : Scandinavian Journal of History. 39, 2, p. 153-169

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Politikens hjärta

  Collstedt, C., 2013, In : Historisk Tidskrift. 133, 3, p. 540-542

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. Våld som konst och förfinad handling. En historia om kroppar, manlighet och kultur

  Collstedt, C., 2005, In : Scandia. 71, 1, p. 103-111

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Banditer. En historia om heder, hämnd och desperados

  Collstedt, C., 2009, In : Historisk Tidskrift.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Med börd svärd och pengar. Eliters manifestation, maktutövning och reproduktion

  Collstedt, C., 2004, In : Scandia.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Våldets väsen: synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige

  Collstedt, C., 2012, Sekel Bokförlag. 324 p.

  Research output: Book/ReportBook

 11. Kyrkoherden och krigskrönikören. Synen på militärt våld under 1600-talet

  Collstedt, C., 2008, Förmoderna livshållningar: Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen. Catharina, S. & Marie, L. C. (eds.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Duellpolitik och duellestetik under 1800-talets första hälft. Representationer av våld i politisk debatt och skönlitterär fiktion

  Collstedt, C., 2006, Våld. Representation och verklighet. Eva, Ö. & Marie, L. C. (eds.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. "Den dödsbringande äran. Duellen som en form av hedersmord på män"

  Collstedt, C., 2005, Hedersmord. Tusen år av hederskulturer. Kenneth, J. (ed.). Historiska Media

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

  Collstedt, C., 2007, Sekel Bokförlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Lokalsamhällets offentlighet : makt och människor i reformationstidens Malmö

  Collstedt, C., 2014, Förmoderna offentligheter : arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830. Runefelt, L. & Sjöström, O. (eds.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. "Som en adlig vederlike" duellbrottet i det svenska stormaktssamhället

  Collstedt, C., 2004, Våldets mening : makt, minne, myt. Eva, Ö. & Marie, L. C. (eds.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. I begynnelsen var dådet : talet och tystnaderna om våld mellan män från 1700-tal till tidigt 1900-tal

  Collstedt, C., 2015, Daidalos. 284 p.

  Research output: Book/ReportBook

 18. Ärans män. Manlig identitet, ära och våld i det tidiga 1700-talets svenska elitkultur

  Collstedt, C., 2004, (Unpublished) Kompendium i genushistoria Del 1 (Stencil), Historiska institutionen i Lund. Eva Helen, U. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Heder och kunskapssyn i 1700-talets medicinvetenskapliga debatt

  Collstedt, C., 2010, Dygder och odygder. Förmoderna perspektiv på tillvaron. Marie, L. C. & Catharina, S. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Generalauditör Croneborg och våldets historia. Den militärrättsliga hantering av våld under 1600-talet

  Collstedt, C., 2009, Sammanflätat. Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige. Maria, S. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Förmodernitet. Trender och tendenser i svensk forskning 1995-2008

  Collstedt, C., 2010, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 22. Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences and Reflections

  Crawford, G. (ed.), Kruckenberg, L. J. (ed.), Nicholas Loubere (ed.) & Morgon, R. (ed.), 2017, SAGE Publications Inc. 262 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. Global Development Fieldwork: A Relational Perspective

  Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Nicholas Loubere & Morgon, R., 2017, Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences and Reflections. Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Loubere, N. & Morgon, R. (eds.). SAGE Publications Inc., p. 3-24 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Vi går under jorden : Kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm

  Marie Cronqvist, 2008, Välfärdsbilder : Svensk film utanför biografen. Hedling, E. & Jönsson, M. (eds.). Statens ljud- och bildarkiv, Vol. 5. p. 166-181

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Den hemliga kampen mellan öst och väst

  Marie Cronqvist, 2009, In : Populär Historia. 2, p. 61-61

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Om kriget kommer till Ditt hem

  Marie Cronqvist, 2010, Ikaros. Flygvapenmusei årsbok 2009. Flygvapenmuseum, p. 90-103

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Enbomaffären skakade Sverige

  Marie Cronqvist, 2005, Populär Historia, 12.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Kalla krigets kulturarv

  Marie Cronqvist, 2006, Populär Historia, 10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Virtualiteter : sex essäer

  Marie Cronqvist, Eriksdotter, G., Charlotte Hagström, Max Liljefors, Frans Mossberg & Robert Willim, 2006, Lund University. (Hex; vol. 1)

  Research output: Book/ReportBook

 30. Vardagens diktatur: DDR Museum Berlin

  Marie Cronqvist, 2007, In : Scandia. 73, 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 31. Recension av Culture Unbound

  Marie Cronqvist, 1998, In : Rig. 3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Vad spionen dolde

  Marie Cronqvist, 2000 Dec 28, Dagens nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 33. En kall krigare i historieskrivningens marginal

  Marie Cronqvist, 2002, In : Axess. apr

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. Recension av Om kriget hade kommit

  Marie Cronqvist, 2004, In : Historisk Tidskrift. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Recension av Teknikens tempel

  Marie Cronqvist, 2004, In : Scandia. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Recension av Reklam och hälsa

  Marie Cronqvist, 2006, In : Scandia. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. Recension av Cultural History and Postmodernity

  Marie Cronqvist, 2000, In : Historisk Tidskrift. 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. Sanningen som fantom

  Marie Cronqvist, 2006, In : Axess. 6

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 39. Recension av Avhandlingens språkdräkt

  Marie Cronqvist, 2003, In : Scandia. 3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 40. Att lära ett folk uppskatta atombomber

  Marie Cronqvist, 2006, In : Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. Seklers samlade skumrask

  Marie Cronqvist, 2006, In : Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...93 Next