Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. 1960
 2. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Research output: Book/ReportBook

 3. 1966
 4. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Research output: Book/ReportBook

 5. 1971
 6. 1972
 7. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Research output: Book/ReportBook

 8. 1974
 9. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Research output: Book/ReportBook

 10. 1975
 11. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 p. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Research output: Book/ReportBook

 12. 1977
 13. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160

  Eva Österberg, 1977, Bibliotecha Historica Lundensis. 308 p.

  Research output: Book/ReportBook

 14. Studying Boundary Conflicts. A Theoretical Framework. Lund Studies in International History, 9.

  Kristian Gerner, Sven Tägil, Henrikson, G. & Johansson, R., 1977, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 15. 1978
 16. Den totala lösningen. En undersökning av det rena förnuftet.

  Gomér, A., 1978, In : Scandia. 44, 1, p. 145-193

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976.

  Kristian Gerner & Lars, L., 1978, Liber. 298 p.

  Research output: Book/ReportBook

 18. 1980
 19. Arvet från det förflutna. Sovjet på tröskeln till 80-talet.

  Kristian Gerner, 1980, Liber. 205 p.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Konflikt i gränseland

  Kim Salomon, 1980, Gyldendal Akademisk. 231 p.

  Research output: Book/ReportBook

 21. 1981
 22. Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and villages

  Eva Österberg, Gissel, S., Juttikkala, E., Sandnes, J. & Teisson, B., 1981, Almqvist & Wiksell International.

  Research output: Book/ReportBook

 23. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. 1985
 25. Fred i vår tid. En studie i 80-talets fredsrörelse

  Kim Salomon, 1985, Liber. 152 p.

  Research output: Book/ReportBook

 26. Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island

  Harald Gustafsson, 1985, [Publisher information missing]. 315 p.

  Research output: Book/ReportBook

 27. Sveriges historia 1521-1809 : stormaktsdröm och småstatsrealiteter

  Eva Österberg, Behre, G. & Larsson, L-O., 1985, Scandinavian university books.

  Research output: Book/ReportBook

 28. The Soviet Union and Central Europe in the Postwar Era. A Study in Precarious Security.

  Kristian Gerner, 1985, Gower Publishing House. 228 p.

  Research output: Book/ReportBook

 29. 1986
 30. Electronic databases in Japan

  Roger Greatrex & Sigurdson, J., 1986, Research Policy Institute, Lund University. 143 p.

  Research output: Book/ReportBook

 31. 1987
 32. En stångridning i Malmö på 1800-talet

  Lars Berggren, 1987, In : Elbogen. 2, 1987, p. 79-93

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Facklig makt och fackligt medlemskap

  Hans Wallengren, 1987, In : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1987:3, p. 33-34

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. Japansk-engelsk computeroversættelse

  Roger Greatrex, 1987, Japan Forum, 3, p. 21-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. Kommunal frihet för nationell samling. Debatter om kommunalreformer i 1800-talets Norden

  Harald Gustafsson, 1987, Stadshistoriska institutet. 75 p.

  Research output: Book/ReportBook

 36. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Machine Translation of On-line Searches in Japanese Databases

  Roger Greatrex & Sigurdson, J., 1987, Research Policy Institute, Lund University. 124 p.

  Research output: Book/ReportBook

 38. On-line Searches in Japanese Databases: A Way to Facilitate Access to Japanese Techno-Economic Information

  Roger Greatrex, 1987, Proceedings of the Seventh International Symposium on Japan Today.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 39. 1988
 40. Arbetsmiljö, hälsa och arbetarskydd

  Lars Berggren & Olsson, L., 1988, Metall 100 år - fem uppsatser. Svenska Metallindustriarbetareförbundet, p. 53-82

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns

  Eva Österberg & Lindström, D., 1988, Studia historica Upsaliensia. 169 p.

  Research output: Book/ReportBook

 42. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920

  Lars Berggren, 1988, In : Historisk Tidskrift. 3, 1988, p. 444-447

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 43. Review of Danmarks kongemagt og dens fødsel

  Dick Harrison, 1988, In : Historisk Tidskrift. 4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 44. Review of Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660

  Dick Harrison, 1988, In : Historisk Tidskrift. 3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 45. Review of Ecological Imperialism

  Dick Harrison, 1988, In : Historisk Tidskrift. 3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 46. Sources of Scientific Knowledge in Mediaeval China

  Roger Greatrex, 1988, CINA. Lanciotti, L. (ed.). IsMEO, Roma, Vol. 21. p. 139-151

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 47. 1989
 48. Databases and East Asian Studies

  Roger Greatrex, 1989, In : NIAS Report. 1, p. 5-56

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. En kamporganisation i vardande : de organiserade fastighetsägarna i Malmö 1882-1914

  Hans Wallengren, 1989, In : Elbogen. 1989:1, p. 21-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. Ett hem i folkhemmet

  Hans Wallengren, 1989, Folkets Historia, 1989:1, p. 64-65.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 51. Från 1800-talets pigor till 1970-talets varvskris

  Lars Berggren (ed.) & Greiff, M. (ed.), 1989, Lunds universitet. 105 p. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 171)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 52. Ideology and Rationality in the Soviet Model. A Legacy for Gorbachev.

  Kristian Gerner & Hedlund, S., 1989, Routledge. 455 p.

  Research output: Book/ReportBook

 53. Japanese-English Machine Translation: The European User's Perspective

  Roger Greatrex, 1989, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 54. Johan Nilsson

  Lars Berggren, 1989, Svenskt biografiskt lexikon. p. 728-730

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd

  Harald Gustafsson, 1989, Stadshistoriska institutet. 126 p.

  Research output: Book/ReportBook

 56. Svårt att vara ryss. På väg mot postsovjetismen.

  Kristian Gerner, 1989, Signum. 353 p.

  Research output: Book/ReportBook

 57. Verkstadsarbetets historia

  Lars Berggren, 1989, In : Häften för kritiska studier. 3, p. 81-85

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 58. 1990
 59. Det svenska arbetets historia

  Lars Berggren, 1990, In : Häften för kritiska studier. 1, 1990, p. 73-76

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 60. Electronic Publishing in Japan

  Roger Greatrex, 1990, British Library Occasional Papers: Japanese Studies. Brown, Y. (ed.). British Library, Vol. 11. p. 364-377

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. En splittrad värld

  Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck & Kim Salomon, 1990, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 62. Folkvandringarna - plundringståg eller stora migrationer?

  Dick Harrison, 1990, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 11, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 63. Hansan - ett medeltida handelsimperium

  Dick Harrison, 1990, [Publisher information missing]. 18 p.

  Research output: Book/ReportBook

 64. Herrar och bönder : om jurisdiktionen i några småländska friherrskap på 1600-talet

  Johansson, K., 1990, In : Scandia. 56

  Research output: Contribution to journalArticle

 65. Ordets makt: Besvärjelser vid bortdrivandet av sjukdom i det äldra Kina

  Roger Greatrex, 1990, Språkets makt. Bergh, B. & Teleman, U. (eds.). Lund University Press, p. 27-34

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 66. Pharmaceutical Medicine in the Western Han Dynasty

  Roger Greatrex, 1990, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 67. Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920

  Lars Berggren & Greiff, M., 1990, In : Elbogen. 1990, p. 154-172

  Research output: Contribution to journalArticle

 68. The Secular Writings Attributed to Master Zanning

  Roger Greatrex, 1990, In : The Stockholm Journal of East Asian Studies. 2, p. 15-47

  Research output: Contribution to journalArticle

 69. Armenien: från berget Ararat till det bergiga Karabach

  Klas-Göran Karlsson, 1990 Sep 1, Göteborg: MH Publishing. 103 p.

  Research output: Book/ReportBook

 70. 1991
 71. Bilden av medeltiden

  Dick Harrison, 1991, In : Tvärsnitt. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 72. Dark Age Migrations and Subjective Ethnicity: The Example of the Lombards

  Dick Harrison, 1991, In : Scandia. 57, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 73. Det gåtfulla Da Qin i Fjärran Västern

  Dick Harrison, 1991, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 12, 3, p. 2-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 74. Det historiska landskapet. Östersjöområdet under andra hälften av 1700-talet

  Dick Harrison, 1991, Fajanserna kring Östersjön : [utställning på Kulturen i Lund 20 oktober 1991-16 februari 1992]. 2, Det historiska landskapet : Östersjöområdet under andra hälften av 1700-talet. Kulturen i Lund, Vol. 2.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 75. Extern utvärdering av Certec

  Boalt, C., Lanshammar, H. & Odén, B., 1991, [Publisher information missing]. (Certec; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 76. Mentalities and Other Realities : essays in medieval and early modern Scandinavian history

  Eva Österberg, 1991, Lund Studies in International History. 207 p.

  Research output: Book/ReportBook

 77. Om fastighetsägare och hyrestvister i Malmö 1882-1914

  Hans Wallengren, 1991, Arbetets historia. Arbetshistoriska seminariet, Vol. 4. p. 143-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 78. Refugees in the Cold War. Toward a New International Refugee Regime in the Early Postwar Era

  Kim Salomon, 1991, Lund University Press. 317 p.

  Research output: Book/ReportBook

 79. Review of Medeltidens födelse. Symposier på Krapperups borg 1

  Dick Harrison, 1991, In : Sydsvenska dagbladet. 21 januari 1991, p. A4-A4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 80. Review of The Mountains and the City

  Dick Harrison, 1991, In : Historisk Tidskrift. 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 81. Review of The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe

  Dick Harrison, 1991, In : Historisk Tidskrift. 4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 82. Vad är och bör historisk arbetslivsforskning vara?

  Hans Wallengren & Leffler, M., 1991, In : Historisk Tidskrift. 1991:3, p. 394-396

  Research output: Contribution to journalArticle

 83. 1992
 84. Centraleuropas återkomst.

  Kristian Gerner, 1992, Norstedts Juridik AB. 228 p.

  Research output: Book/ReportBook

 85. Från sillamarknad till SAAB-fabrik. Industrialisering, facklig organisering och politisk mobilisering i Malmö

  Lars Berggren & Greiff, M., 1992, Bokförlaget Mendocino. 66 p.

  Research output: Book/ReportBook

 86. Irak 1968–1991: stat, ideologi, ledarskap

  Borhan Yassin, 1992, Konflikt och samarbete vid Persiska viken. Tägil, S. (ed.). Lund University Press, p. 89-127

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 87. Kurderna i Irak och konfliktutvecklingen vid Persiska viken, 1958-1991

  Borhan Yassin, 1992, Konflikt och samarbete vid Persiska viken. Tägil, S. (ed.). Lund University Press, p. 127-173

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 88. Review of The First Millennium AD in Europe and the Mediterranean. An Archaeological Essay

  Dick Harrison, 1992, In : Historisk Tidskrift. 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 89. The Invisible Wall of St John. On Mental Centrality in Early Medieval Italy

  Dick Harrison, 1992, In : Scandia. 58, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 90. The Kurdish question 1941-1947

  Borhan Yassin, 1992, The Middle East Viewed from the North: Papers from the First Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Uppsala 26-29 January 1989. p. 69-72

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 91. Ut med historien! : sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag

  Lars Edgren (ed.) & Eva Österberg (ed.), 1992, [Publisher information missing]. 139 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 92. Vore iranske venner, vore amerikanske venner, vore israelske venner

  Borhan Yassin, 1992, Vandkunsten, p. 149-176.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 93. 1993
 94. En katastrof med frågetecken

  Dick Harrison, 1993, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 14, 4, p. 2-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 95. Karl XI och vänsterns historiesyn

  Hans Wallengren, 1993, In : Folket i bild/kulturfront. 1993:4, p. 34-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 96. Plague, Settlement and Structural Change at the Dawn of the Middle Ages

  Dick Harrison, 1993, In : Scandia. 59, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 97. Review of Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Studier till Det medeltida Sverige 5

  Dick Harrison, 1993, In : Tro & Tanke. 8

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 98. Samtalskonst i medeltidens Kina

  Roger Greatrex, 1993, In : Orientaliska Studier. 77/78, p. 13-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 99. The Baltic States and the End of the Soviet Union.

  Kristian Gerner & Hedlund, S., 1993, Routledge. 210 p.

  Research output: Book/ReportBook

 100. The Early State and the Towns. Forms of Integration in Lombard Italy, AD 568-774

  Dick Harrison, 1993, Lund University Press. 313 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 101. Väntade reaktioner

  Hans Wallengren, 1993, Folket i bild/kulturfront, 1993:8, p. 44-45.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 102. 1994
 103. A Brief Introduction to the First Jinchuan War (1747-1749)

  Roger Greatrex, 1994, Tibetan Studies. Kvaerne, P. (ed.). The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo, p. 247-263 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 104. An Early Western Han Synonymicon

  Roger Greatrex, 1994, Outstretched Leaves on his Bamboo Staff. Enwall, J. (ed.). The Association of Oriental Studies, p. 97-113

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 105. Biography, Hagiography, or just Plain Fiction: On the Jiang-Huai yiren lu by Wu Shu (947-1002)

  Roger Greatrex, 1994, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 106. Bortom persikoblomkällan: frågan om författaren till Soushen houji

  Roger Greatrex, 1994, Orientaliska Studier, 79, p. 31-67.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 107. Briljanta bataljer

  Hans Wallengren, 1994, Folket i bild/kulturfront, 1994:2, p. 37-37.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 108. Den svenska arbetarklassens framväxt. En översikt

  Lars Berggren, 1994, Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920. Kjeldstadli, K., Myklebust, S. & Thue, L. (eds.). TMV. Senter for teknologi og menneskelige verdier. Universitetet i Oslo, p. 118-136

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 109. Ekonomiska brott och egendomsbrott

  Johansson, K. & Ågren, M., 1994, Nordiska historikermötet (22 : Oslo : 1994) Det 22. nordiske historikermøte Rapport 2 : IKS, Avd. for historie, Univ.,. Tønnesson, K. (ed.). p. 123-154

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...47 Next