Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Report
 2. Förmodernitet. Trender och tendenser i svensk forskning 1995-2008

  Collstedt, C., 2010, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 3. Taxi, var god röj! Förändringsledning i samband med införandet av Taxi Welcome Service.

  Larsson, A., 2009, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 4. Crimes against humanity under communist regimes - Research review

  Klas-Göran Karlsson & Michael Schoenhals, 2008, Forum for Living History. 111 p.

  Research output: Book/ReportReport

 5. Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer - Forskningsöversikt

  Klas-Göran Karlsson & Michael Schoenhals, 2008, Forum för levande historia. 123 p.

  Research output: Book/ReportReport

 6. ”Det nya japanska ledarskapet – karisma och retorik eller konservativ byråkrati?”

  Moberg, P., 2006, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm. (Internationella Studier)

  Research output: Book/ReportReport

 7. Ukraina och Sverige

  Klas-Göran Karlsson & Kristian Gerner, 2006, [Publisher information missing]. 6 p. (Svenska Institutets skrifter)

  Research output: Book/ReportReport

 8. Genocide; a background paper

  Klas-Göran Karlsson & Kristian Gerner, 2004, Regeringskansliet. 21 p.

  Research output: Book/ReportReport

 9. Frisinnets krig: Den kulturradikala svenska opinionen under första världskriget

  Johan Östling, 2002, [Publisher information missing]. (Dixi: Arbetsrapporter från Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet; vol. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 10. China

  Marina Svensson & Mellbourn, A., 1999, Sida. (Studies in democracy and human rights)

  Research output: Book/ReportReport

 11. Colonialism in the 1990s : the Use of History in Dutch- Indonesia Relations

  Eklöf Amirell, S., 1999, Centre for European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok. 25 p. (Research Monographs; vol. 1998/13)

  Research output: Book/ReportReport

 12. Thailand: Industrialization Through Foreign Technology: The Case of Technology Transfer to Thailand Through Japanese Foreign Direct Investment

  Abdulsomad, K., 1994, Department of Economics, Lund Universtiy. 50 p. (Minor Field Study Series; vol. MFS52)

  Research output: Book/ReportReport

 13. Extern utvärdering av Certec

  Boalt, C., Lanshammar, H. & Odén, B., 1991, [Publisher information missing]. (Certec; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 14. Anthology (editor)
 15. Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark

  Kajsa Brilkman (ed.), Hanne Sanders (ed.) & Fink-Jensen, M. (ed.), 2019 Jun, Makadam förlag. 302 p. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 38)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 16. Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid

  Dan-Erik Andersson (ed.) & Johanna Gustafsson Lundberg (ed.), 2019 Apr 1, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB. 204 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 17. Made in China Yearbook 2018: Dog Days

  Franceschini, I. & Nicholas Loubere, 2019, Canberra: ANU Press. 332 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 18. Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi

  Sorace, C., Franceschini, I. & Nicholas Loubere, 2019, London and Canberra: Verso. 404 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 19. Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år

  Lars Edgren, 2018 Sep 4, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 150 p. (Studia Historica Lundensia; vol. 29)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 20. Telling Objects: Contextualizing the role of the consort in early modern Europe

  Svante Norrhem (ed.) & Bepler, J. (ed.), 2018 Sep 1, Wiesbaden: Harrassowitz. 269 p. (Wolfenbütteler Forschungen; vol. 153)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Un consul suédois en Méditerranée. La correspondance de François Philippe Fölsch, consul à Marseille (1780-1804)

  Beaurepaire, P-Y. (ed.), Gustaf Fryksén (ed.), Marzagalli, S. (ed.) & Thomasson, F. (ed.), 2018 Sep, (Accepted/In press) Paris: Classiques Garnier, Les Méditerranées.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Turismhistoria i Norden

  Wiebke Kolbe (ed.) & Gustavsson, A., 2018 Aug 30, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; vol. 150)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. Mänskliga rättigheter i samhället

  Malin Arvidsson (ed.), Lena Halldenius (ed.) & Lina Sturfelt (ed.), 2018 Aug 27, Malmö: Bokbox förlag. 274 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar

  Klas-Göran Karlsson (ed.), 2018 Jun 19, Lund: Studentlitteratur AB. 320 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 25. Mellan Malmö och Minneapolis: Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren

  Cecilia Riving (ed.) & Lundberg, V. (ed.), 2018 Jun 5, Lund: Arkiv förlag. 289 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 26. War remains. Mediations of suffering and death in the era of the world wars

  Marie Cronqvist (ed.) & Lina Sturfelt (ed.), 2018 May, Lund: Nordic Academic Press. 224 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 27. Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson

  Erik Bodensten (ed.), Kajsa Brilkman (ed.), David Larsson Heidenblad (ed.) & Hanne Sanders (ed.), 2018 Feb, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 313 p. (Studia historica lundensia; vol. 28)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Chinese heritage in the making: Experiences, negotiations and contestations

  Marina Svensson & Maags, C., 2018, Amsterdam University Press. (Asian Heritages)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

  Johan Östling (ed.), Sandmo, E. (ed.), David Larsson Heidenblad (ed.), Anna Nilsson Hammar (ed.) & Nordberg, K. (ed.), 2018, Nordic Academic Press. 256 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 30. Made in China Yearbook 2017: Gilded Age

  Franceschini, I. (ed.) & Nicholas Loubere (ed.), 2018, Canberra: ANU Press. 271 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789: Economies of Allegiance

  Svante Norrhem (ed.) & Thomson, E. (ed.), 2018, (Accepted/In press) 1 ed. Manchester: Lund University Press. 250 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 32. Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences and Reflections

  Crawford, G. (ed.), Kruckenberg, L. J. (ed.), Nicholas Loubere (ed.) & Morgon, R. (ed.), 2017, SAGE Publications Inc. 262 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 33. Made in China Yearbook 2016: Disturbances in Heaven

  Franceschini, I. (ed.), Lin, K. (ed.) & Nicholas Loubere (ed.), 2017, ANU Press. 151 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 34. Helsingborg och omvärlden under andra världskriget: Ett lokalhistoriskt studiematerial

  Henrik Rosengren (ed.) & Hultman, A. (ed.), 2017, 100 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 35. India-China comparative research: Technology and science for development

  Baark, E. (ed.) & Sigurdson, J. (ed.), 2017, Routledge/ Taylor and Francis Group. 154 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 36. Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800

  Daybell, J. (ed.) & Svante Norrhem (ed.), 2016 Aug 1, London & New York: Routledge. 240 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 37. Politik underifrån: kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal

  Brink, A. (ed.) & MARTIN ERIKSSON (ed.), 2016, Lund: Arkiv. 216 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Perspectives on the Entangled History of Communism and Nazism : A Comnaz Analysis

  Klas-Göran Karlsson (ed.), Johan Stenfeldt (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2015, Lexington Books. 203 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 39. Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv

  Hammar, I. (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2015, Studentlitteratur AB. 328 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 40. Armin T. Wegner : Utdrivningen av det armeniska folket i öknen

  Avedian, V. (ed.), 2015, Armeniska riksförbundet i Sverige. 192 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 41. Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran

  Dietsch, J. (ed.), Maria Karlsson (ed.), Johan Stenfeldt (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2015, Agerings bokförlag. 362 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 42. Skandinavism : en rörelse och en idé under 1800-talet

  Hillström, M. (ed.) & Hanne Sanders (ed.), 2014, Makadam förlag. 256 p. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 32)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 43. Tema: Politiska protester

  Lars Edgren (ed.) & Olofsson, M. (ed.), 2014, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 48 p. (Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 44. Denmark and Europe in the Middle Ages, c.1000–1525 Essays in Honour of Professor Michael H. Gelting

  Kjær, L. (ed.), Lund, N. (ed.) & Kerstin Hundahl (ed.), 2014, Ashgate. 286 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 45. Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning

  Klas-Göran Karlsson (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2014, Studentlitteratur AB. 318 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 46. The Humboldtian Tradition : Origins and Legacies

  Johan Östling (ed.), Peter, J. (ed.) & Thomas, K. (ed.), 2014, Brill Academic Publishers. 216 p. (Scientific and Learned Cultures and Their Institutions)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 47. "Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien" : om arbete och kamratskap vid Draka kabel i Ystad

  Lars Berggren (ed.) & Nyman Stjärnskog, M. (ed.), 2014, Mezzo Media AB. 107 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 48. Persistent Piracy : Historical Perspectives on Maritime Violence and State Formation

  Eklöf Amirell, S. (ed.) & Müller, L. (ed.), 2014, Palgrave Macmillan. 215 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 49. En samtidig världshistoria

  Sjöberg, M. (ed.) & Kim Salomon (ed.), 2014, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 50. Vad gjorde du under kriget, morfar?

  Karlegärd, C. (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2013, Malmö högskola. 195 p. (Skrifter med historiska perspektiv; vol. 13)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 51. Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

  Geisler, U. (ed.) & Henrik Rosengren (ed.), 2013, Universus. 125 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 52. Chinese Investigative Journalists' Dreams: Autonomy, Agency, and Voice

  Marina Svensson (ed.), Sæther, E. (ed.) & Zhang, Z. (ed.), 2013, Lexington Books. 240 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...92 Next