Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Article
 2. Kärlekens blomma i midsommartid

  Per Stobaeus, 2006, In : Från Gutabygd : årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen. p. 156-165

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Linné och alkfåglarna

  Per Stobaeus, 2006, In : Gotländskt arkiv : meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. p. 143-158

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Vad betyder Linnés orkidénamn Herminium?

  Per Stobaeus, 2006, In : Svenska Linnésällskapets årsskrift. 2006, p. 127-134

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Psykiatrihistoriska perspektiv. Arvet efter Foucault i skandinavisk och internationell psykiatrihistoria

  Cecilia Riving, Möllerhöj, J. & Sonne, P., 2006, In : Scandia. 72, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Den gamla staten på nya äventyr. Synpunkter på nyare statsbildningsforskning

  Harald Gustafsson, 2006, In : Scandia. 72 (2006), 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Magisk ölbrygd i Sproge år 1644

  Per Stobaeus, 2006, In : Från Gutabygd : årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen. p. 166-169

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Enade vi falla, söndrade vi stå! Reflektioner om kontinuitet, kronologi, myter och stringens.

  Edenheim, S. & Persson, C., 2006, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 27, 2/3, p. 7-18

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Obrazi totalitarizmu v Ukraini

  Dietsch, J., 2006, In : Krytyka : recenziï, eseï, ohljady. 10, 5, p. 10-13

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Bridging Pedagogical Traditions: Educational Traditions in Vietnam and Sweden

  Helle Rydström & Achen, T., 2006, In : Pacific Asian Education Journal. 18, 1, p. 137-152

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Tulkört, Vincetoxicum hirundinaria

  Per Stobaeus, 2006, In : Karlsöbladet. 1, p. 13-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Alternative Dispute Resolution in the Japane Legal Education Reform Era

  Saegusa, M., 2006, In : Transnational Dispute Management. 3, 4

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Gender, Social Engagement and Religious Change in Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2006, In : Journal of Tai Culture. 19

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Skogsbingel, Mercurialis perennis

  Per Stobaeus, 2006, In : Karlsöbladet. 3, p. 10-12

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. From bread rolls to system control

  Hammar, I., 2005, In : Historisk tidsskrift : udgivet af Den norske historiske forening. 84, 2, p. 183-200

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Biodiversity and sustainable forestry in changing landscapes – principles and southern Sweden as an example

  Sven Nilsson, Niklasson, M., Hedin, J., Eliasson, P. & Ljungberg, H., 2005, In : Journal of Sustainable Forestry. 21, 2-3, p. 11-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Länderna mellan Europa och Asien - att konstruera stater, folk och nationer

  Kristian Gerner, 2005, In : Nordisk Østforum. 19, 1, p. 7-2

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Katastrofen vid Durben

  Dick Harrison, 2005, In : Pennan & Svärdet. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Ryssland och moderniseringsprojektet. Från Peter till Putin – en tragisk historia

  Kristian Gerner, 2005, In : Karolinska Förbundets Årsbok. None, None, p. 106-108

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Fallet Raoul Wallenberg, Vilmos Böhm och Stalin

  Kristian Gerner, 2005, In : Historielärarnas Förenings Årsskrift 2005. p. 69-77

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Finland, Sverige och östersjön - en säkerhetspolitisk gemenskap?

  Kristian Gerner, 2005, In : Tidskrift i sjöväsendet. 168, 1, p. 18-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Young entrepreneurs, social capital and doi moi in Hanoi, Vietnam

  Turner, S. & Nguyen, A. P., 2005, In : Urban Studies. 42, 10, p. 1693-1710

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Dansmästarna vid Lunds universitet

  Eva Helen Ulvros, 2005, In : ALE. 4, p. 21-34

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Nationell ära och manlighet i Karl XII (1925) - en historisk filmanalys

  Gustafsson, T., 2005, In : Scandia. 71, 1, p. 46-76

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Biskop Hans Brask : både patriotisk och internationell

  Per Stobaeus, 2005, In : Diocesis Lincopensis. 2, p. 168-208

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Tillhör Ryssland Östersjöområdet?

  Klas-Göran Karlsson, 2005, In : Tidskrift i sjöväsendet. 2, p. 129-134

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Folkens historia eller kungarnas?

  Lars Berggren, 2005, In : Aktuellt om historia. 1, p. 5-9

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Våld som konst och förfinad handling. En historia om kroppar, manlighet och kultur

  Collstedt, C., 2005, In : Scandia. 71, 1, p. 103-111

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Integrating Alternative Dispute Resolution into Japanese Legal Education

  Saegusa, M. & Dierkes, J., 2005, In : Journal of Japanese Law. 10, 20, p. 101-114

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Bildrepresentationer och bildanalys - replik till Thomas Roth

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2004, In : Scandia. 70, p. 99-100

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Dansmästarna vid universiteten i Uppsala och Lund. Ett nytt bildningsideal formas

  Eva Helen Ulvros, 2004, In : Rig. 87, 2, p. 65-80

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Fredrik Böök i offentligheten – en introduktion

  Kristian Gerner & Ulf Zander, 2004, In : Scandia. 70, 1, p. 17-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Breslau och Königsberg – försvunna städer?

  Ulf Zander, 2004, In : Historielärarnas Förenings Årsskrift. p. 31-42

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Den farliga halvön. Användandet av historia i dagens skånska regionalism

  Persson, F., 2004, In : Scandia. 2, p. 263-284

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Historie- och minneskultur i det återförenade Tyskland

  Johan Östling, 2004, In : Historisk Tidskrift. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...93 Next