Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Anthology (editor)
 2. Hvad vilja socialdemokraterna? August Palm Malmö 6 november, Stockholm 26 december 1881

  Lars Berggren (ed.), Greider, G. (ed.) & Roger Johansson (ed.), 2006, ABF Stockholm. 43 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 3. Historieforskning på nya vägar

  Klas-Göran Karlsson (ed.), Eva Helen Ulvros (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2006, Nordic Academic Press. 382 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 4. Gods och bönder från högmedeltid till nutid. Kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods

  Mats Olsson (ed.), Olsson, M. (ed.), Skansjö, S. (ed.) & Sundberg, K. (ed.), 2006, Nordic Academic Press. 398 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 5. The Holocaust on Postwar Battlefields: Genocide as Historical Culture

  Klas-Göran Karlsson (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2006, Sekel Bokförlag.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 6. Forskningsperspektiv på bruk och förmedling av historia

  Klas-Göran Karlsson (ed.) & Lars Berggren (ed.), 2006, [Publisher information missing]. (Aktuellt om historia)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 7. Scandia. Tidskrift för historisk forskning

  Ulf Zander (ed.), 2005, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 144 p. (Scandia; vol. 71:2)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 8. Scandia : tidskrift för historisk forskning

  Ulf Zander (ed.), 2005, [Publisher information missing]. 190 p. (Scandia; vol. 71:1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Kvinnor och våld: En mångtydig kulturhistoria

  Eva Österberg (ed.) & Lindstedt Cronberg, M. (ed.), 2005, Nordic Academic Press.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 10. Hedersmord : tusen år av hederskulturer

  Johansson, K. (ed.), 2005, Historiska Media. (Lagerbringbiblioteket)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 11. Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden: En motkultur i det moderna samhället

  Yvonne Maria Werner (ed.), 2005, Catholica. 282 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 12. Institutionens själ. En vänskrift till Leif Eliasson

  Marie Cronqvist (ed.), Alm, M. (ed.), Maria Småberg (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2005, Department of History, Lund university.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Nuns and Sisters in the Nordic Countries after the Reformation. A Female Counter-Culture in Modern Society

  Yvonne Maria Werner (ed.), 2005, Swedish Institute of Mission Research. 436 p. (Studia Missionalia Svecana; vol. LXXXIX)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 14. Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig

  Kim Salomon (ed.), Larsson, L. (ed.) & Arvidsson, H. (ed.), 2005, Nordic Academic Press.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 15. Ett annat 1100-tal : individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark

  Carelli, P. (ed.), Hermanson, L. (ed.) & Hanne Sanders (ed.), 2004, Makadam förlag. 376 p. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 3)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 16. Scandia : tidskrift för historisk forskning

  Ulf Zander (ed.), 2004, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 177 p. (Scandia; vol. 70:2)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 17. Scandia : tidskrift för historisk forskning

  Ulf Zander (ed.), 2004, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 162 p. (Scandia; vol. 70:1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 18. Hvor går historiedidaktikken? : historiedidaktikk i Norden 8

  Ahonen, S. (ed.), Poulsen, M. (ed.), Stugu, O. S. (ed.), Thorkelsson, M. (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2004, Trondheim: Institut for historie og klassiske fag, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. 199 p. (Skriftserie fra historisk institutt; vol. 45)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 19. Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures

  Klas-Göran Karlsson (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2004, Sekel Bokförlag. 173 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 20. Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken

  Klas-Göran Karlsson (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2004, Studentlitteratur AB. 394 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter (av Jörn Rüsen)

  Wiklund, M. (ed.), 2004, Daidalos. 272 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Våldets mening. Makt, minne, myt

  Eva Österberg (ed.) & Lindstedt Cronberg, M. (ed.), 2004, Nordic Academic Press. 371 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum

  Andersson, N. (ed.), Lars Berggren (ed.) & Greiff, M. (ed.), 2004, Malmö högskola. 304 p. (Skrifter med historiska perspektiv; vol. 2)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Gender Practices in Contemporary Vietnam

  Helle Rydström (ed.) & Drummond, L. (ed.), 2004, Singapore University Press.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 25. Döden som katharsis. Nordiska perspektiv på dödens kultur och mentalitetshistoria

  Yvonne Maria Werner (ed.), 2004, Almqvist & Wiksell. 229 p. (Acta Universitatis Stockholmiensis; vol. 71)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 26. Grundtvig – nyckeln till det danska?

  Hanne Sanders (ed.) & Vind, O. (ed.), 2003, Makadam förlag. 408 p. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 27. Scandia : tidskrift för historisk forskning

  Ulf Zander (ed.), 2003, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 169 p. (Scandia; vol. 69:2)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Scandia : tidskrift för historisk forskning

  Ulf Zander (ed.), 2003, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 153 p. (Scandia; vol. 69:1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. Echoes of the Holocaust. Historical Culture in Contemporary Europe

  Klas-Göran Karlsson (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2003, Nordic Academic Press. 295 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 30. Kön makt våld. Konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002, Göteborg

  Eva Helen Ulvros (ed.), 2003, Historiska institutionen, Stockholms universitet. 408 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Socialt och politiskt våld : perspektiv på svensk historia

  Eva Österberg (ed.), 2002, Historiska Media. (Lagerbringbiblioteket)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 32. På jakt efter Öresundsregionen. Tankar och slutsatser från ett mångvetenskapligt forskningsprogram

  Harald Gustafsson (ed.), 2002, Öresundsuniversitetet. 159 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 33. På historiens slagfält: En festskrift tillägnad Sverker Oredsson

  Andersson, L. M. (ed.), Persson, F. (ed.), Ullgren, P. (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2002, Sisyfos förlag. 376 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 34. Tid och tillit: en vänbok till Eva Österberg

  Andersson, I. (ed.), Johansson, K. (ed.) & Lindstedt Cronberg, M. (ed.), 2002, Bokförlaget Atlantis. 467 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 35. Rummet vidgas : kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940

  Eva Österberg (ed.) & Carlsson Wetterberg, C. (ed.), 2002, Bokförlaget Atlantis. 470 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 36. I den fjärran Östern - bref från Midtens rike : Tusan till folk, det här, ha de redan kommit så här långt! : en samling artiklar ur svensk dagspress 1889-1910

  Brand, N. (ed.), 2001, Lunds universitet : Centrum för öst- och sydöstasienstudier.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 37. Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna

  Andersson, L. M. (ed.), Ulf Zander (ed.) & Berggren, L. (ed.), 2001, Nordic Academic Press. 336 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Från Lunds och Satserups horisonter. Att med kyrkan och skola i centrum orientera sig i pedagogik och historia

  Lars Berggren (ed.) & Greiff, M. (ed.), 2001, Bokförlaget Mendocino. 174 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 39. Rätten. En festskrift till Bengt Ankarloo

  Andersson, L. M. (ed.), Jansdotter, A. (ed.), Persson, B. (ed.) & Charlotte Tornbjer (ed.), 2000, Nordic Academic Press. 416 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 40. People meet the law : control and conflict-handling in the courts : the Nordic countries in the post-reformation and pre-industrial period

  Eva Österberg (ed.) & Bauge Sogner, S. (ed.), 2000, Universitetsforl. 301 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 41. Östersjö eller Västerhav? Föreställningar om tid och rum i Östersjöområdet

  Klas-Göran Karlsson (ed.) & Ulf Zander (ed.), 2000, Albinsson & Sjöbergs Förlag. 142 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 42. Renässansens eliter : maktmänniskor i Italien och Norden

  Eva Österberg (ed.) & Dahl, G. (ed.), 2000, Nordic Academic Press. 213 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 43. Tänk om... Nio kontrafaktiska essäer

  Andersson, L. M. (ed.) & Ulf Zander (ed.), 1999, Historiska Media. 202 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 44. Det röda Lund

  Kim Salomon (ed.) & Blomqvist, G. (ed.), 1998, Historiska Media.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 45. Jämmerdal och fröjdesal : kvinnor i stormaktstidens Sverige

  Eva Österberg (ed.), 1997, Bokförlaget Atlantis.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 46. In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i samtidshistorien

  Andersson, L. M. (ed.) & Ulf Zander (ed.), 1997, Historiska Media. 120 p. (Lagerbringbiblioteket)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 47. Ut med historien! : sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag

  Lars Edgren (ed.) & Eva Österberg (ed.), 1992, [Publisher information missing]. 139 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 48. Från 1800-talets pigor till 1970-talets varvskris

  Lars Berggren (ed.) & Greiff, M. (ed.), 1989, Lunds universitet. 105 p. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 171)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 49. Book
 50. María Zambrano's Ontology of Exile: Expressive Subjectivity

  Karolina Enquist Källgren, 2019 May 15, Palgrave Macmillan. 177 p.

  Research output: Book/ReportBook

 51. Mercenary Swedes: French Subsidies to Sweden, 1631-1796

  Svante Norrhem, 2019 Apr 16, 1 ed. Lund: Nordic Academic Press. 300 p.

  Research output: Book/ReportBook

 52. Det moderna trettioåriga kriget: Europa 1914-1945

  Klas-Göran Karlsson, 2019 Jan 9, Stockholm: Natur och kultur. 344 p.

  Research output: Book/ReportBook

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...93 Next