Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Working paper
 2. "The two-sided family" : the impact of the family and everyday life on women's political participation in rural Karnataka

  Nolle, L., 2008, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 36 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 22).

  Research output: Working paper

 3. "Pornography": sexual objectification and sexual violence in Japan and in the World

  Shibata, T., 2008, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 20 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 27).

  Research output: Working paper

 4. China's environmental crisis : why should we care?

  Grano, S. A., 2008, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 29 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 28).

  Research output: Working paper

 5. The "paradox" of being young in New Delhi : urban middle class youth negotiations with popular Indian film

  Williams-Ørberg, E., 2008, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 39 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 24).

  Research output: Working paper

 6. Representations - practice - spectatorship : a study of haptic relations between independent cinema and market-led urbanization in contemporary China

  Tibrand, A., 2008, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 48 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 23).

  Research output: Working paper

 7. Modern Military Technology in Counterinsurgency Warfare: The Experience of the Nationalist Army during the Chinese Civil War

  Cheng, V., 2007, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 15 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 20).

  Research output: Working paper

 8. China and Scandinavia:Economic Relations

  Abdulsomad, K., 2007.

  Research output: Working paper

 9. In the ancestors' shadow : cultural heritage contestations in Chinese villages

  Marina Svensson, 2006, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 60 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 17).

  Research output: Working paper

 10. Issue without Boundaries: HIV/AIDS in Southeast Asia

  Kristina Jönsson, 2006, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 50 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 19).

  Research output: Working paper

 11. Youth and the State in Contemporary Socialist Vietnam

  Nguyen, A. P., 2006, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 22 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 16).

  Research output: Working paper

 12. The Return of Piracy: Decolonization and International Relations in a Maritime Border Region (the Sulu Sea), 1959–63

  Eklöf Amirell, S., 2005, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 14 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 15).

  Research output: Working paper

 13. Implementing Anticorruption in the PRC: Patterns of Selectivity

  Sapio, F., 2005, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 48 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 10).

  Research output: Working paper

 14. Defining Southeast Asia and the Crisis in Area Studies: Personal Reflections on a Region

  King, V. T., 2005, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 21 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 13).

  Research output: Working paper

 15. Klasskamp och klubbekrig - Mellankrigstidens finländska vänsterpress och Sverige

  Elmgren, A., 2005, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 16. Re-evaluating Preventive Diplomacy in Southeast Asia

  Tivayanond, J. M., 2004, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 39 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 3).

  Research output: Working paper

 17. Renegotiating Gender and Power: Women’s Organizations and Networks in Politics

  Wang, Q., 2004, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 47 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 2).

  Research output: Working paper

 18. Än har yxan mycket att göra - Nationalitetsfrågor i Finland 1918-1938

  Elmgren, A., 2004, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 19. Is the World Ready for a Coherent ASEAN+3? : A multi-level analysis of epistemic policy actors’ ideas

  de Prado Yepes, C., 2003, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 47 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 1).

  Research output: Working paper

 20. Curated/produced exhibition/event
 21. Chinese New Year through a Photo App: A Photo Exhibition

  Marina Svensson, 2019

  Research output: Non-textual formCurated/produced exhibition/event

 22. Doctoral Thesis (monograph)
 23. Naturliga medborgare: Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960

  Björn Lundberg, 2018 Mar 22, 1 ed. Lund: Arkiv. 374 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Moderna kvinnor: Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933

  Emma Severinsson, 2018, Lund . 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Historia i futurum: Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

  Persson, H., 2018, Lunds universitet. 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Toleransens gränser: Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

  Johannes Ljungberg, 2017 Oct 6, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere: Contestation and Pragmatism from the 1990s to the AKP-era

  Karlsson, A., 2017 May 29, Lund. 186 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Knowledge and Acknowledgement: The Politics of Memory of the Armenian Genocide

  Avedian, V., 2017 May 10, Lund: Lund University (Media-Tryck). 366 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Det omstridda arvet: Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur

  Lundell, V., 2017 Mar 2, Studia Historica Lundensia ed. Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Between Utopia and Home: Swedish radical travel writing 1947-1966

  Edman, A., 2017, Lund. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Mellan flykt och förändring: Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö

  Ekberg, K., 2016 Nov 18, Lund. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  ERIK BODENSTEN, 2016 Apr 29, Lund: Lund University (Media-Tryck). 399 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Utmaningarna mot demokratins skola: Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

  Höjeberg, P., 2016, Department of History, Lund university. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Historia från tidskriftsredaktionen: En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning

  Sjöland, M., 2016, Lund. 285 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955

  Martin Eriksson, 2015, Lund University (Media-Tryck). 289 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Cultures of Denial : Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial

  Maria Karlsson, 2015, Department of History, Lund university. 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814

  Nordland, H., 2015, Agerings bokförlag. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Reel Socialism : Making sense of history in Czech and German cinema since 1989

  Sune Bechmann Pedersen, 2015, Department of History, Lund university. 328 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Ägare och kapital : klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

  Brunnström, P., 2014, Pluribus. 428 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Shrines and Souls: The Reinvention of Religious Liberty and the Genesis of the Universal Declaration of Human Rights

  Lindkvist, L., 2014, Bokbox förlag. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press

  Emma Hilborn, 2014, Agerings bokförlag. 354 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Resandets gränser : svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Nyman, M., 2013, Södertörns högskola. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Skogsrået, näcken och Djävulen : erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige

  Häll, M., 2013, Malört förlag. 588 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Dystopiernas seger : totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt

  Johan Stenfeldt, 2013, Höör: Agerings bokförlag. 427 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory

  Hammar, I., 2013, 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Upplevelsens poetik : slöjdseminariet på Nääs 1880–1940

  Alm, A., 2012, Lunds universitet. 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. "We are in the Congo now" : Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964

  Andreas Tullberg, 2012, Department of History, Lund university. 308 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

  Danielsson Malmros, I., 2012, Agerings bokförlag. 493 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. När något blir annorlunda : skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom

  Svensson Chowdhury, M., 2012, Historiska institutionen. 175 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Anna Nilsson Hammar, 2012, Agerings bokförlag. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)