Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. När något blir annorlunda : skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom

  Svensson Chowdhury, M., 2012, Historiska institutionen. 175 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Anna Nilsson Hammar, 2012, Agerings bokförlag. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000

  Fleischer, R., 2012, Ink bokförlag. 630 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Streetlife in Late Victorian London : The Constable and the Crowd

  Andersson, P., 2012, 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Åldrandet och språket : en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Rosengren, A., 2011, Södertörns högskola. 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Att plantera ett barn : internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

  Jonsson Malm, C., 2011, Lund University (Media-Tryck). 344 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Kärlek per korrespondens : två förlovade par under andra hälften av 1800-talet

  Douglas, C., 2011, 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling.

  Ringarp, J., 2011, Makadam förlag. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer : Vita Bandet 1900–1930.

  Bengtsson, Å., 2011, Makadam förlag. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Taming the Prophets : Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden

  Kjellgren, M., 2011, Sekel Bokförlag. 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Män i kostym : prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900

  Hedtjärn Wester, A., 2010, Nordiska museets förlag. 156 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Larsson, S., 2010, Gidlunds förlag. 339 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Mellem afrikaner og kreol : etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770

  Sebro, L., 2010, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. I historiekanons skugga : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

  Lozic, V., 2010, Malmö högskola. 349 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

  Linnarsson, M., 2010, Nordic Academic Press. 281 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Fostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft

  Gregersen, M., 2010, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. In Search of Caravans Lost . Iranian Intellectuals and Nationalist Discourse in the Inter-War Years.

  Rouzbeh Parsi, 2009, Rouzbeh Parsi. 386 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld

  Per Stobaeus, 2008, Artos & Norma. 468 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

  Elmgren, A., 2008, Sekel Bokförlag. 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

  Ammert, N., 2008, Sisyfos förlag. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Med Lenin på byrån - normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939

  Brink Pinto, A., 2008, Pluribus. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Eldens återsken: Första världskriget i svensk föreställningsvärld

  Lina Sturfelt, 2008, Sekel Bokförlag. 365 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Maktfyllda möten i medicinska rum: debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985

  Jansson, C., 2008, Sekel Bokförlag. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Iscensättandet av Solskensolympiaden. Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912

  Widholm, C., 2008, h:ström - Text & Kultur. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972

  Tolvhed, H., 2008, h:ström - Text & Kultur. 339 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Tullbergska rörelsen: Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869

  Olofsson, M., 2008, Sekel Bokförlag. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-2000

  Persson, F., 2008, Sekel Bokförlag. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. DEN FÖRSVUNNA HISTORIEN. Förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur

  Tomas Sniegon, 2008, Lunds Universitet - University of Lund. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Röd Stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen

  Hedén, A., 2008, Sekel Bokförlag. 356 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

  Johan Östling, 2008, Bokförlaget Atlantis. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland

  Cederholm, M., 2007, Department of History, Lund university. 579 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

  Joachim Östlund, 2007, Sekel Bokförlag. 301 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. "Judarnas Wagner": Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Henrik Rosengren, 2007, Sekel Bokförlag. 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Gustafsson, T., 2007, Sekel Bokförlag. 404 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

  Collstedt, C., 2007, Sekel Bokförlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902.

  Lundberg, V., 2007, h:ström - Text & Kultur. 526 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Näten på Limhamn: Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914

  Lundin, J., 2007, Sekel Bokförlag. 395 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  Magnus C Persson, 2007, Sisyfos förlag. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture

  Dietsch, J., 2006, Department of History, Lund university. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Wiklund, M., 2006, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 480 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Tossavainen, M., 2006, Department of History, Lund university. 317 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Nytt vin i gamla läglar Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973

  Alvunger, D., 2006, Din Bok & co. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Kungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

  Persson, S., 2005, Makadam förlag. 474 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet.

  Ulrika Holgersson, 2005, Carlsson Bokförlag. 416 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Edenheim, S., 2005, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Ambivalent Friendship : Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948

  Maria Småberg, 2005, Department of History, Lund university. 453 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Skuld och oskuld: barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800

  Bergenlöv, E., 2004, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 491 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Ur det förflutnas skuggor - historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000

  Selling, J., 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 364 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920.

  Jansdotter, A., 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 496 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)